TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (2024)

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (1)

Suplement estiu i especial "No tanquem per vacances". 41-56

Número 1436/41

Del 23 al 3 de setembre '10 · www.eltotdigital.com

Imat

ge d

e la

pla

tja d

e B

adal

ona

dava

nt la

Don

zella

Portada.indd 1 20/07/2010 15:50:20

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (2)

PlantillaBase.indd 1Plantil 1 20/07/2010 10:10:0220/0/0/07/7/2/2010 10:10:02

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (3)

Tel. 93 389 41 54 - 93 389 40 47

OFERTA: Dilluns, Dimarts i DimecresRentar + Marcar + Escuma = 11€Última tecnologia en tractaments d'estètica

Un equip fantàstic en Perruqueria i Estètica al teu servei

UNISEX

Fotodepilació

OBRIM A

L'AGOST!!

BlauPerruquers.indd 1 06/07/2010 9:46:49

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (4)

2 TOT Badalona

Festa Major al carrer Tortosa, any 1949, el tema de la festa va ser la Alhambra de Granada.Foto Cedida: Germans Sánchez Martínez

Foto antiga

sumari41 - 564 - 10

---

14-

24 - 3126 - 27

Suplement EstiuActualitat PolíticaEsportsA fonsPersonesInstantàneasEspai CAgenda

Foto DenúnciaImmobiliàriaGastronomiaGuia de ServeisTot MotorPassatemps/HoròscopsClassificatsTendènciesTecnologia

7276 - 8562 - 63

1968 - 6964 - 6586 - 95

3996

CinemesNovetatsLa Llar Medicina i SalutNecrològiquesConsultori LegalAnimàliaNinsCartes dels Lectors

2830

32 - 3758 - 61

-7338-

70 - 72

Tothom que desitgi veure publicada de forma gratuïta alguna foto-grafia seva antiga de Badalona, Montgat i Tiana, pot fer-les arribar a la nostra redacció ubicada a: C/. Lleó, 11-13 2n. 3a. - Badalona

EDITA: Subirats&Subirats Edi-tors S.L. NIF: B-63461594 DIS-SENY GRÀFIC I MAQUETACIÓ:M.Subirats, L. Catalán, M. López,REDACCIÓ: M.Subirats, C. Car-vajal, C. Tornero, Gina de Tera, J. García, N. Ribó ADMINISTRA-CIÓ: X. Subirats, A. Soriano, N.Ferrer IMPRIMEIX: Tugrupográ-fico DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83OFICINES:C/Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 [emailprotected]ó gratuïta a: Badalona, Montgat i Tiana.

Fa saber que edita la revista ambpaper ecològic, seguint les norma-tives europees vigents.

La redacció de Revistes el TOTno es fa necessàriament respon-sable del contingut dels articles,opinions, i missatges comercials compresos en el setmanari.

D'acord amb la legislació vigent enmatèria de protecció de la compe-tència, aquesta editorial comunicaque queda terminantment prohi-bida la reproducció total o parcialdels anuncis, articles, imatges ocol·laboracions que apareixen enaquesta publicació, fins i tot citantla seva procedència. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguinderivar-se d'aquesta publicació,ni es responsabilitza de la vericitatde la procedència de les dadesfacilitades pels anunciants.

93 464 69 79 · 93 464 69 83www.eltotdigital.com

[emailprotected]

1436.pag.02.indd 1.indd 1 20/07/2010 12:48:0520/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (5)

02/07/2010 12:14:4402/2/0/07/7/2/201 4

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (6)

El carrer de Francesc Layret tallat per obres fins a finals del mes d’agost

de Martí Pujol, Sant Josep i d’en Rosés, President Companys, Francesc Layret i Sant Bru. L’itinerari alternatiu dels autobu-sos de les línees BD1, BD3, B25, B27 i N11 es per l’avinguda de Martí Pujol, Sant Josep i d’en Rosés, President Companys,

El carrer de Francesc Layret ha quedat tallat al trànsit des d’aquest dimecres i fins a finals del mes d’agost, entre l’avinguda de Martí Pujol i el carrer de Sant Anastasi, amb motiu de les obres que es fan per millorar l’accessibilitat al Teatre Principal amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques i l’ampliació de la vorera situada just davant del teatre. Fins a finals del mes d’agost, només es permet la circulació de vehicles pel carrer de Francesc Layret des de l’avinguda de Martí Pujol per accedir i sortir pel carrer d’Arnús i de Lleó. L’itinerari alternatiu per a la resta de vehicles es per l’avinguda de Martí Pujol, tant en direcció muntanya com en direcció mar. L’itinerari alternatiu dels autobu-sos de les línees BD4, B29, B30, B31 i N9 es per l’avinguda

Francesc Layret, Prim, Germà Juli i President Companys. L’accés a l’aparcament del carrer de Jaume Borràs es fa pel carrer de Francesc Layret, el qual té doble sentit de circu-lació des del carrer del Temple fins al carrer de Jaume Borràs.

4 TOT Badalona

actualitatactu

alita

t

d'Advocats de Barcelona, Jordi Ballesteros, ha presentat la seva dimissió al càrrec arran

ha condemnat la sentència del Tribunal Constitucional (TC). Ballesteros, que qualifica el TC d'òrgan “deslegitimat i caducat”,assegura que no entén la caute-la de l'ICAB i considera que el seu silenci “no és neutral en un moment en què la societat civil ha reaccionat de forma tan majori-tària i tan contundent”.

El delegat a Badalona del

arran de la sentència del TC

Un grup d'amics de Vallroma-nes ha donat 5.000 euros a l'Institut Català d'Oncologia de Badalona (ICO). Fa dos anys, aquest grup d’amics, van perdre a dues companyes per aquesta malaltia i diuen que es van sentir tan impotents que necessita-ven contribuir d'alguna manera en la lluita contra el càncer. Per això, aquest juliol, repetint l'experiència de l'any passat, han tornat a organitzar unes jorna-des esportives solidàries. Des de l’ICO s’ha agraït l’aportació econòmica.

També és notícia

Donen 5.000 euros a l’Institut Català d’Oncologia de Badalona

El teatre del Círcol Catòlic està de reformes. Durant aquest estiu l'entitat bada-lonina esta aprof i tant per rentar la cara a tota la platea. De cara a la nova temporada, el Círcol estrenarà imatge. Gent de diferents seccions del Círcol han agafat el pin-zell per transformar la pla-tea. Aquest és el primer pas d'aquesta transformació del teatre. Tots aquests canvis es po-dran gaudir ja la temporada vinent on s’estrenarà la nova imatge de la platea.

Rentat de cara a la platea del Círcol Catòlic

més reportatges, més seccions i més articles propers. El Tot, marxa de vacances, però tota l’actualitat local segueix durant

El dijous 2 de setembre, el Tot tornarà a ser al carrer. Amb les piles renovades, amb canvis; més opinions, més notícies,

el mes d’agost al nostre web; www.eltotdigital.com i al Facebook. Bones vacances! a tots...

Carrer de Francesc Layret

DEntrada-Pag4-5.indd 2 20/07/2010 15:59:40

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (7)

TOT Badalona 5

actu

alita

tCarles [emailprotected]

Les meduses apareixeran amb força dies puntuals al nostre litoral.

Les meduses apareixeran amb força dies puntuals a Badalona i Montgat

presència a zones on hi acostu-ma a haver meduses, però per contra la majoria dels dies no es preveuen grans concentracions.

Les meduses més freqüents a les nostres platgesLes espècies més freqüents al litoral català són la Pelagia noctiluca, la Rhizostoma pulmo, la Cotylorhiza tuberculata i l'Aurelia aurita. D'aquestes, la Pelagia noctiluca arriba d'aigües oceàniques i la resta són típiques del litoral medite-rrani. Els experts han explicat que fa una dècada la presència de meduses no es donava cada any, però els canvis climàtics han afavorit a que la presèn-cia d'aquestes espècies sigui habitual cada any i durant tots els mesos.

Badalona serà l’escenari

medusesLa investigadora del CSIC i membre del Projecte Medusa Dacha Atienza ha explicat que l'any passat va ser un any anormal en quant a presència de meduses, ja que a partir de la segona setmana de

Els banyistes de Badalona i Montgat hauran de vigilar la presència de meduses aquest estiu. Les previsions indiquen que hi haurà episodis amb una alta presència d'aquest animal a les platges dels dos municipis que poden durar entre un i tres dies. Tot i això, s'espera que la tempora-da sigui normal i que aquesta situació no sigui habitual durant el juliol i l'agost. Des del Projecte Medusa de l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) han alertat que la idea de que cada vegada hi ha més meduses a les platges catala-nes és errònia i han apostat per millorar la informació per saber com actuar després d'una picada. L'estiu es presenta normal en quant a presència de meduses. Aquesta és la previsió que fan els experts, que asseguren que els episodis més greus per l'aparició d'aquest animal es van donar entre febrer i març. De cara als mesos amb més afluència a les platges –juliol i agost- ha assegurat que es poden donar episodis d'entre un i tres dies amb forta

juliol la seva presència es va reduir notablement a les costes catalanes. Es va arribar a la situació que la major part dels dies no s'hi van detectar. Per tal d'evitar la proliferació de les meduses, el projecte està treballant en la reproducció artificial del substrat marí on es dipositen els pòlips que més tard es convertiran en meduses adultes. D'aquesta manera el que es pretén és “posar una trampa” a les meduses, que dipositin els pòlips i retirar-los abans que creixin. El proper any, el Projecte Medusa aplicarà aquest experiment a Badalona, tot i que s’ha alertat que no es pot garantir el seu èxit perquè intervenen factors naturals que no poden predir, com els cops de vent.

Algunes zones dels barris de Montigalà i Bufalà han patit durant els darrers dies una plaga de paneroles (escarabats de cuina) als carrers. Alguns testimonis han explicat a El Tot, que la passa-da setmana milers d’aquests insectes es van passejar per l’Avinguda dels Vents, crea’n una gran alarma entre els veïns. Per la seva banda, des del consistori, s’ha indicat que durant la setma-na passada es va portar a terme una desinfestació a la zona, motiu pel qual molts exemplars van “sortir” a la via pública.

Una plaga de paneroles

Montigalà i Bufalà

Comerciants dels carrers Còrdo-va i Jérez de la Frontera, al barri de Sant Roc, han alertat d’un augment de robatoris de compta-dors d’aigua. Segons expliquen, els tècnics de la companyia de l'aigua han trobat la causa del problema: les famílies que

Badalona necessiten un compta-dor per poder fixar amb facilitat

servei de forma gratuïta. Però oficialment Aigües de Barcelona assegura que no té constància d’aquests robatoris.

També és notícia

robatoris de comptadors d’aigua

La coordinadora d'associacions del districte primer ha activat el seu espai a la xarxa a través d'un nou blog www.coordinado-ra-bdn,blogspot.com. A través d'aquesta nova eina de comu-nicació l'entitat podrà donar a conèixer les activitats que es fan a la zona. La Coordinadora d'entitats va néixer el passat mes de gener agrupant les as-sociacions de veïns de Canya-dó, Casagemes, Centre, Coll i Pujol, Dalt la Vila, Manresà, Pep Ventura-Illla Fradera i Can Solei.

Nou portal a internet de la coordinadora d’associacions deldistricte primer

DEntrada-Pag4-5.indd 3 20/07/2010 15:59:41

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (8)

6 TOT Badalona

actualitat Carles [emailprotected]

actu

alita

t

El passat diumenge va morir Gabriel Márquez Tena, "Tito" Márquez, històric sindicalista de CCOO de Catalunya. Havia estat treballador del camp, treba-llador del vidre i sindicalista. El 1966, Tito Márquez , va organit-zar amb altres companys les CCOO a Badalona. L'any 2005 la Generalitat de Catalunya li va concedir la medalla President Macià per la seva dedicació, constància i esperit d'iniciativa en la seva actuació a favor dels drets laborals.

Mor Tito Márquez, un dels fundadors de CCOO a Badalona

L’espectacle “Els pirates de la platja” tindrà lloc el dia 14 d’agost a la platja badalonina. El conte Els pirates de la platja, del qual la Diputació n'ha editat 20.000 exemplars pels munici-pis, s'adreça als infants de 6 a 10 anys amb l'objectiu que coneguin, de manera lúdica, els riscos que hi ha a la platja i els aprenguin a minimitzar: des de com evitar la picada de meduses fins a les deshidrata-cions, passant per la necessi-tat de protegir-se del sol.

També és notícia

Espectacle teatral sobre els pirates a la platja de Badalona

Durant la setmana passada, més de 40 dones de la ciutat van rebre, de manera gratuïta al Poliesportiu de Llefià, una formació per millorar la defensa personal femenina en actes incívics, com pot ser un robatori en el carrer. El curs de defensa personal ha estat organitzat per l'associació de veïns de Ronda de Sant Antoni de Lle-fià i l'Associació Aikido Kyodai Badalona amb el suport de la Regidoria d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Badalona.

40 dones badalonines participen en un curs de defensa personal

Preocupació a Canyet per l’augment dels exemplars de porcs seglars

Aquest porc seglar va aparèixer mort el passat dissabte a la carretera de Can Ruti.

L’augment de la població de porcs seglars torna a preocupar els veïns del barri de Canyet. Durant les darreres setmanes s’ha notat un augment del nombre d’exemplars d’aquest tipus d’animals. Cap al vespre, els porcs seglars baixen de la muntanya i es passegen per horts i els jardins de les cases del barri. Alguns veïns, de la zona de la Riera de Canyet, han explicat al Tot, que durant els darrers dies els animals han causat diverses destros-ses. D e s d e l ’A jun t am e n t d e Badalona s’ha informat que aquesta situació és conegu-da a la Serralada de Marina, però en principi només actuen quan hi ha una petició dels pagesos o veïns de la zona, i enguany no hi ha hagut cap demanda de fer una batuda. En e l cas que h i hagués una, s'estudiaria la situació

de la Generalitat de Catalun-ya i la Societat de Caçadors de Badalona. En tot cas, s’aconsella: no donar menjars als porcs senglars, tapar els

contenidors d'escombreries, mantenir-se allunyats dels porcs i actuar amb precaució. De moment no hi ha constàn-cia d'atacs a persones, però cal recordar que són animals salvatges i que les seves reaccions poden ser impre-visibles.

Batudes de seglars durant l’any 2008L’a u g m e n t d e l n o m b r e d’exemplars de porcs seglars no es un tema nou al barri de Canyet. Justament a princi-pis de l’any 2008 va haver-hi

un augment que va obligar a p rendre mesures . Les batudes nocturnes i contro-lades de porcs senglars es van efectuar durant un mes, després que l'Ajuntament de Badalona en va demanar una autorització a la Generalitat de Catalunya. Llavors va ser una campanya de caça excepcional, motiva-da pels danys que aquests animals salvatges havien causat en a lguns indrets del terme municipal i dins del Parc de la Serralada de Marina.

Actualitat-Pag6.indd 1 20/07/2010 16:00:05

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (9)

TOT Badalona 7

BUFALÀ

CENTREMONTGAT

04039 Piso SOLO 1 AÑO, 82 m2, 3h (1 suitte), 2 baños (bañera y ducha), salón 27 m2, 2 balcones a la calle,

-sor, parking opcional.

345.500 € / 57.486.363 PTS

04020 Espectacular ÁTICO DUPLEX 105 m2 + TERRAZA 55 m2, vistas a mar, CERCA ESTACIÓN TREN y

PLAYA, TODO DE DISEÑO, parking con ascensor.

695.000 € / 115.638.270 PTS

04051 Casa 200 m2 + patio, porche y solarium, 3 hab. (1 suitte) y buhardilla

60 m2, 2 baños y 1 aseo, salón 40 m2, balcones, zona comunitaria con

piscina y zona deportiva, garaje 2 coches. TODA EXTERIOR.

557.500 € / 92.760.195 PTS

MARTÍ PUJOL

03828 PISO de OBRA NUEVA a estrenar, 4 hab., 2 baños, cocina con

vitro, horno y micro, salón 26 m2 con TERRAZA 15 m2, balcón, aire

acond., calefac., parking y trastero incl. 410.000 € / 68.218.260 PTS

CASAGEMES

04005 DUPLEX en STA.MADRONAjunto playa, 90 m2 + TERRAZA 25

m2, 3 hab. (posible hacer 4), VISTASA MAR

ZONA IDEAL.490.000 € / 81.529.140 PTS

BUFALA03997 Piso en MARTÍ PUJOL con 3 hab. (2 dobles exteriores), salón

20 m2 exterior, bien orientado, ESQUINADO con MUCHA LUZ,

pocos vecinos.199.000 € / 33.110.814 PTS

JTO. PEP VENTURA 03749 Piso SEMI NUEVO junto

Mercadona, 1 hab., balcón a la calle, aire frío-calor, mejor que nuevo, ascensor.

IDEAL INDEPENDIZARSE. 217.000 € / 36.105.762 PTS

BUFALÀ 03981 Piso en INDEPENDENCIA

con 3 hab., salón 20 m2 en 2 ambientes, balcón, calefac. y aire

LISTO PARA VIVIR. 242.500 € / 40.500.000 PTS

LLEFIÀ 04067 Piso 92 m2, 4 hab. (3 ext.), 2 balcones, buenas vistas, alto y con

ascensor, parking opcional.LISTO PARA VIVIR.

205.500 € / 34.190.000 PTS

CANYADÓ 04041 ÁTICO 67 m2 + TERRAZA12 m2, 2 hab. (antes 3), salón 25

ASCENSOR, muchas posibilidades. 207.000 € / 34.441.902 PTS

COLL I PUJOL 03905 ÁTICO 85 m2 + 2 TERRA-

ZAS, 3 hab. (2 dobles), precisa reformas, TODO EXTERIOR, salón

25 m2, pocos vecinos. 186.500 € / 31.030.000 PTS

POMAR 03074 Piso de 63 m2, y 3 hab. (2

dobles), TODO EXTERIOR, baño y cocina reformados, gres, calefacción,

puertas de roble. LISTO PARA ENTRAR

163.500 € / 27.200.000 PTS

MARQUES MONTROIG 04049 Piso con ASCENSOR, junto y Tranvía, 70 m2, 3 hab., salón 19 m2

con balcón a la calle, mucha luz, de orígen.

169.000 € / 28.119.234 PTS

CANYADÓ 04023 Piso 65 m2, 3 hab., cocina y

baño, salón 18 m2 exterior a la calle,

CERCA DE LA PLAYA. 187.000 € / 31.115.000 PTS

CASAGEMES04007 Casa JUNTO PLAYA en

planta baja, fachada 5 mts, actual-mente pl.baja con 2 grandes salas y

pl.baja + piso y buhardilla. 370.900 € / 61.700.000 PTS

SANT FOST03242 Casa a LA CONRERIA en parcela de 1.500 m2, vivienda en pl.baja con 3 hab. (1 suitte), llar

de foc y calefac., garaje 2 coches, porche con barbacoa,

posible hacer 2 viviendas. 350.000 € / 58.235.100 PTS

BUFALÀ 03974 Casa 180 m2 + PATIO y

JARDÍN, 3 hab., 2 baños y 2 aseos, sala estar con cocina y salida a patio,

salon 35 m2, silla elevadora, garaje, toda exterior,

sótano 40 m2, IMPECABLE.510.700 € / 84.950.000 PTS

CENTRE04032 Local JUNTO CAP

DR.ROBERT de 185 m2 en pl.baja, totalmente reformado, aire frío-calor, parket, aseo, recepción, sala espera

y varios despachos. IDEAL POR ZONA. VENTA: CONSULTAR.

LA MORERA

03967 Piso en PRESIDENT COM-PANYS con 3 hab., cocina y baño reformados, balcón, puertas haya,

PARA ENTRAR A VIVIR. 167.000 € / 27.800.000 PTS

COLL I PUJOL

03923 Piso IMPECABLE con 2 hab. dobles exteriores, salón 24 m2 inde-pendiente, patio 15 m2, calefac., aire

acond., mucha luz, obra vista con ascensor.

227.000 € / 37.769.622 PTS

CANYADÓ

04008 Piso TODO EXTERIOR con 3 hab., alto y con ascensor, salón 18 m2

indep., balcón con VISTAS A MAR,parket y gres. LISTO PARA VIVIR.

235.000 € / 39.100.710 PTS

CASAGEMES

03936 Piso JUNTO PLAYA en SEMI NUEVA, 100 m2,

4 hab., 2 baños, salón 20 m2, calefac., todo exterior. Facilidades de pago.

325.000 € / 54.075.450 PTS

CENTRE

TIANA

03794 Piso con PARKING y TRAS-TERO opc., 4 hab., baño y aseo, salón

28 m2 indep., balcón, parket y gres, calefac., aire acond., ascensor,

JUNTO CAN SOLEI.303.900 € / 50.600.000 PTS

04053 Piso OBRA NUEVA con 2 hab. en CENTRE de TIANA, PARKING INCLUIDO, acabados alto standing, cocina equipada abierta al salón 20

m2, pocos vecinos, ascensor.275.000 € / 45.756.150 PTS

LA MORERA

03619 Piso en AV. MORERA con 3 hab., cocina y baño reformados, salón

con balcón a la calle, calefac., listo para vivir. ASCENSOR.

216.000 € / 36.000.000 PTS

BUFALÀ 04030 SEMI NUEVA, 24 m2, techos 3 mts, suelo de gres, persiana 2 mts ancho,

actualmente almacén. Facilidades de pago.

70.000 € / 11.647.020 PTS

STO. CRISTO03361 Piso IDEAL PAREJAS con 2 hab., TOTALMENTE REFORMADO,

salón 17 m2 en 2 ambientes con balcón, parket, toldos, puertas haya.

IMPECABLE.147.000 € / 24.458.742 PTS

CENTRO 03624 Piso de 135 m2 TODO

EXTERIOR, para reformar, hay que hacer la distribucion, posibilidad de hacer 4 habitaciones, baño

y aseo., ascensor. JUNTO MERCADO TORNER247.000 € / 41.097.342 PTS

1 pagina.indd 1 20/07/2010 13:02:19

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (10)

8 TOT Badalona

actualitatactu

alita

t Carles CarvajalTroba totes les notícies a www.eltotdigital.com

Torna a funcionar el servei d’acompanyament a la platja per a les persones grans i discapacitats que viuen a les residènciespúbliques de Badalona

Unes 150 perso-nes grans de Badalona es podran banyar a la platja de la ciutat sense cap problema. Aquest servei s’inc lou en el projecte “A Badalona, la platja per a tothom!” i utilitza el servei d’acompanyament a l’aigua per a persones amb mobilitat reduïda que funcio-na diàriament des del’1 de juny fins al 19 de setembre i que facilita l’accés fins dins la mar mi t jançant l ’ús de cadires amfíbies adaptades. Aquest servei permet que els usuaris puguin banyar-se amb tota seguretat, tant de flotabilitat com d’estabilitat, utilitzant una cadira adapta-da. A partir d’aquesta última setmana de juliol es dispo-sarà de dos vehicles per tal que les persones grans i persones amb discapacitat que viuen a les residències públiques i desitgen anar a la platja, ja sigui per banyar-se en els punts on hi ha cadira

amfíbia o donar un volt pel passe ig mar í t im, pugu in anar-hi en transport adaptat i acompanyats per volunta-ris. El servei es realitza tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres. El servei de trasllat d’aquestes perso-nes amb mobilitat reduïda el porta a terme l’Ajuntament de Badalona gràcies a la

Badalona i “la Caixa”.

L’Ajuntament de Tiana ha contractat 7 persones que estaven a l’atur dins del Pla Ocupacional. Els 3 projectes presentats per l’Ajuntament de Tiana (millores a l’escola

l'estalvi energètic; i la implan-

electrònica) a la Generali-tat de Catalunya han estat acceptats i com a conseqüèn-cia, l’Ajuntament ha promogut

municipi de Tiana).

L’Ajuntament de Tiana contracta set persones que estaven a l’atur

El Pla de mobilitat urbana de Montgat tindrà com a objec-tiu preferent la millora de la qualitat ambiental, així com augmentar la mobil i tat en transport públic i en modes no motoritzats i disminuir l'efecte els desplaçaments en vehicle privat a través de mesures conc re tes . L'A jun tament de Montgat ha demanat la

entitats per elaborar el Pla de Mobilitat Urbana. Tanmateix, l'Ajuntament ja està adherit a la xarxa de gestors de mobili-tat (Mobal).

També és notícia

Montgat disposarà d’un pla de mobilitat urbana

La Regidoria de Cultura i la

Consell Municipal de Cultura de Tiana han fet una crida per buscar voluntaris de cara a la propera festa major de

buscar voluntaris que pu-guin desenvolupar diferents tasques. Les persones inte-ressades es poden posar en contacte amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tiana indicant nom i forma de contacte a través de l’adreça electrònica; [emailprotected].

Demanen voluntaris per la Festa Major de Tiana

Una de les cadires amfíbies esta situada a la platja d’en Pont d’en

Botifarreta.

L’historiador badaloní Joan

en l’edició d’un atles de la Guerra Civil a Catalunya

El llibre "Atles de la Guerra Civil a Catalunya" inten-ta donar resposta a totes les preguntes sobre l'últim conflic-

El llibre, eminentment visual, descriu els principals episodis de la Guerra Civil a través de 400 mapes de diferents pobla-cions i localitzacions geogràfi-ques on s'expliquen la disposi-

dels fronts, l'avanç i el retrocés dels exèrcits i les columnes, els bombardeigs, i la guerra al

primera vegada d'aquest "Atles de la Guerra Civil a Catalunya" arriba després de cinc anys de feina d'un equip d'historiadors i cartògrafs, entre ells el badaloní

desenes de biblioteques i arxius, tant nacionals com internacio-

del Centre d'Estudis Històrics

de la República, de la Universitat de Barcelona.

Actualitat-Pag8.indd 1 20/07/2010 16:00:30

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (11)

42 TOT Badalona

PlantillaBase.indd 1 16/04/2010 11:28:44

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (12)

10 TOT Badalona

actualitat Carles [emailprotected]

actu

alita

t

Els joves verdinegres Josep Franch i Nacho Llovet han aconseguit la medal la de bronze a l'europeu sots 20 amb la selecció espanyola. En la lluita pel tercer lloc, el combinat estatal va superar a Croàcia a la pròrroga. Josep Franch va ser el màxim anotador del partit amb 23 punts i Nacho Llovet va

Els joves verdinegres Josep Franch i Nacho Llovet han aconseguit la medalla de bronze a l'europeu sots 20

sumar 10 punts i 7 rebots. El base badaloní ha estat una de les peces claus d'aquesta medal la. D’al tra banda,la Penya segueix confeccionant la plantilla per la temporada vinent. Durant els darrers dies s’ha renovat Albert Homs, per quatre temporades i s’ha fitxat l’aler-pivot, Quinton Hosley.

Esports

Part de la Junta Directiva del Badalona s'han mostrat moles-tos amb l'Ajuntament després de la reunió que van mantenir, la setmana passada, repre-sentants del club i la regidoria d'Urbanisme. Fonts properes al conjunt escapulat afirmen que el govern municipal es veuria obli-gat a ajornar uns quants mesos més l'inici de les obres del camp de futbol. Una situació que, des-prés dels molts retards que ja hi ha hagut, hauria esgotat la paciència de la junta. Així doncs hi hauria directius que volen de-manar al president, Fermín Cas-quete, que trenqui l'acord amb l'Ajuntament per la construcció del nou camp de futbol.

Malestar al C.F. Badalona per una nova prorroga en la construcció del nou camp de futbol

Asun Garcia tornarà a ser la cap de llista d’EUiA a Badalona

El grup municipal d'EUiA a Badalona ha procla-mat Asun Garcia cap de llista per a les properes eleccions municipals de 2011. Asun Garcia ha ressaltat que "en aquests moments de difícil situació econòmica per als veïns i les veïnes de la ciutat, el resultat electoral és impor-tant, però més encara ho és treballar socialment i mobilit-zar-nos per tal que aquesta crisi econòmica tingui una sortida per l'esquerra". Així mateix, ha explicat que EUiA està treballant amb represen-tants del moviment sindical al conjunt del territori, "colze a colze", des de la convicció que les forces d'esquerres i els sindicats han de defen-sar junts els interessos dels treballadors, "tot i els matisos i les diferències que hi pugui haver".

Hosley, de 26 anys i 2.00 m, arriba procedent l’Aliaga Petkim de Turquia.

El PP denuncia la disminució de l’aportació municipal als serveis socials de Badalona

El Grup Popular a l’Ajuntament de Badalona ha denunciat la disminució de l’aportació municipal a l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP), una disminució que el regidor Miguel Jurado ha quali-ficat de “intolerable”. Jurado ha exigit “que l’estalvi de la despesa pública no es faci a costa de l’aprimament dels serveis socials que ofereix l’Ajuntament a través de l’IMSP i que es faci una política seriosa de contenció de la despe-sa pública en serveis i programes no essencials”. El regidor Miguel Jurado critica la disminució d’un 10 per cent de l’aportació munici-pal a l’IMSP i el traspàs de 4 milions d’euros del IMSP cap a l’Ajuntament. El PP ha demanat que l’estalvi de la despesa pública no es faci a costa de l’aprimament dels serveis socials que ofereix l’Ajuntament.

ICV-EUiA torna a reclamar a Adif que es faci la connexió entre l’estació del tren i el pàrquing de la platja

ICV-EUiA ha tornat a reclamar, en una carta enviada a Adif, que es faci la connexió entre l’estació del tren i el pàrquing de la platja. Aquesta demanda ja era present en la proposta presentada per la coalició als Pressupostos de l’Estat, per això, el president del grup munici-pal, Carles Sagués, demana que s’inclogui aquesta millora. Diverses entitats s'han unit a la proposta d'Iniciativa. Consideren que si es dues a terme aquesta actuació, l'estació de tren seria veritable i definitivament acces-sible per tots els ciutadans.

Actualitat-Pag10.indd 1 20/07/2010 16:02:27

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (13)

TOT Badalona 93

PlantillaBase.indd 1 29/06/2010 14:45:20

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (14)

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (15)

PlantillaBase.indd 1Plan d 1 30/06/2010 13:33:5830/0/0/0

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (16)

persones

14 TOT Badalona

El 1992 la Biblioteca de Can Casacuberta va obrir les seves portes a Badalona, al capdavant hi havia la badalo-nina Glòria Pérez-Salmerón que va començar un projecte ja consolidat a la ciutat amb la Xarxa de Biblioteques. 18 anys més tard, Pérez-Salmerón ha estat escollida per unanimitat directora de la Biblioteca Nacional, càrrec que la situa com una de les badalonines més destaca-des de l’actualitat peninsular. Tot i tenir una agenda atapeï-da de compromisos ens ha pogut atendre.

Glòria Pérez-Salmerón, directora de la Biblioteca Nacional

actu

alita

t Gina de [emailprotected]

Quan vas començar Can Casacuberta, t'imaginaves que acabaries dirigint la Biblioteca Nacional?El 23 d'abril de 1992 vam inaugurar la Biblioteca Can Casacuberta, la biblioteca públi-ca amb més metres quadrats del territori català i espanyol, i ja en aquells moments em va semblar tot un repte poder-la dirigir. Mai no m'hauria imaginat que algun dia seria la Directora de la Capçalera del Sistema Bibliotecari Espanyol.

Quin record tens d'aquells primers anys de Can Casacuberta?Molt bons. Érem un equip de treball petit que havia treba-llar per damunt de les seves possibilitats per donar cobertu-ra a la demanda que en va fer la ciutadania. D’aquí que ben aviat es consolidés la Xarxa de Biblioteques Municipals de Badalona per arribar a tothom.

Com se sent ara que és una de les badalonines amb un càrrec estatal destacat?

agraïda per aquesta oportuni-

tat, però sé que tinc al davant una gran responsabilitat.

Diuen que la Biblioteca Nacional és una de les més importants del món, una feina de responsabilitat i molts reptes!La BNE és la Biblioteca senyera del patrimoni bibliogràfic de l’àmbit hispànic. Té més de 35.000 m2, 10 dipòsits (un de robotitzat), més de 300 quilo-metres de prestatgeria i més de 27 milions de documents.

Una de les feines importants a fer serà la digitalització del fons de la Biblioteca Nacional, està previst que es pugui consultar per internet?Actualment ja es pot consultar el fons que s’ha digitalitzat a través de: www.bne.es

El futur de les biblioteques és esperançador?Més que mai, les tecnologies de la informació i les comuni-cacions ens porten a un nou model de serveis bibliotecaris i cal treure’n tot el benefici que això comporta.

Persones-Pag14.indd 1 15/07/2010 10:39:06

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (17)

TOT Badalona 15

Diseño de:

Logotipos, catálogos, folletos,

revistas, imagen corporativa, flyers,

trípticos, carteles, anuncios para

prensa, tarjetas, señalética, etc.

659 08 74 59 · [emailprotected]

Diseño gráfico · editorial

TEL. 93 399 46 61 VIVENDES EN LLOGUER

VIVENDES EN VENDA

LOCALS EN LLOGUER

PLACES DE PARKING

LOCALS EN VENDA

PROVIDENCIA (CENTRE). 3 HAB. CUINA, MENJADOR, BANY,Y TRASTER ......................600€CALDERON (SABADELL) APARTAMENTS DE 1 O 2 HAB., CUINA AMERICANA, ARMARI ENCASTAT,BALCÓ, PL. PKG. I TRASTER. DESDE ......................................................................560€HIPOLITO LAZARO (B. SALUT). NOVAVV PROMOCIO. BX, 94 M2, PISOS 70 M2, 3 HAB., 2 BANYS, CUINA OFF., MENJADOR, ESTUDI, TSSES, TRASTERS .. DES DE 850 € A 950 €/A M.F.PLANAS CASALS, PL. BAIXA, 1 HAB., 1 BANY,Y PATI 18 M2, CALEF., REBOST ..........750€SARAGOSSA (RAVALRR ), 2 HAB., CUINA-MENJADOR, BANY,Y SAFAREIG, AIRE COND., PARQUET.750€APARTRR ATT MENT A BENIDORM 2 HAB. CAP 4 PERSONES, MOBLAT,PARK. I PISC. COM.400€CTRA ANT. VALENCIA (STT ALUT) 3 HAB., CUINA, MENJADOR, BANY,Y TOTALM. AMOBLAT 750€PRIM (CENTRE) 4 HAB., CUINA, BANY,Y ASEO, BALCÓ, CALEFACCIÓ, PARKET. ..................750€VENTOS MIR (CENTRE) 3 HAB., MENJ., SALA D'ESTAR, PARKET, CUINA I BANY REF., TOT EXT. 695€

CARME (CENTRE) 3 HAB., 1 BANY,Y BALCÓ, TERRASSA...........................................675€

TEIÀ. 3 HAB., 2 BANYS, CUINA, SAFAREIG, MENJ., TSSA, PER REF........................295.000€LLEÓ (CENTRE) 2 HAB., CUINA, BANY,Y MENJADOR, PATI, PER REFORMAR................191.600€FRONT MARITIM (PORT). PIS 120M2, 4 HAB., ALTA QUALITAT, 2 BANYS, 2 TRRS, VISTES AL

MAR, MARBRE, CALEF., A/A, OPC. PARQ. I TRASTER...........................................750.000€HIPOLITO LAZARO (B. SALUT). NOVA PROMOCIÓ. BX, 94 M2, PISOS 70 M2, 3 HAB., 2 BANYS, CUINA OFF., MENJ-, ESTUDI, TSSES, TRASTERS....................DES DE 240.000€LLEIDA (GORG) 65 M2, 3 HAB., 2 BALCONS, TOTALM. REFORMAT, AMOBLAT. 257.500 €

CALDERON (SABADELL). 135M2 + 200M2 PATI. A REFORMAR ....................... 1.100€BAILEN (BUFALÀ). LOCAL COMERCIAL 73M2 ....................................................400€BUFALA (SARDANA) 550 M2, 2 PLANTES, 2 ACCESSOS, 2 ASEOS, OPCIONAL OFICICINES ANEXES

96 M2................................................................................................. 2.800€PROVIDENCIA (MERCATAA TORNERTT ) 273 M2, TRES PLANTES, CANTONADA, IDEAL OFICINA 1100€A

TORNER (MERCAT) LOCAL 150€, 2 PLANTES I SÒTAN, 1 WC, DIFERENTS DISTRIBUC. ....900€CARME (CENTRE). 80M2, REFORMAT, DIÀFAN, 1 WC...................................... 1.200€PROVIDÈNCIA (MERCAT TORNERTT ) 53M2 EN P. BAIXA + 200M2 SOTERRANI, MAGATZEM,MONTC., ASEO............................................................................................700€ALFONS XII (PL. PAÏA SSOSÏÏ CATALANS). LOCAL PLANTA BAIXA, 120M2 D’OFICINIES,40M2 DE MAGATZEM, NECESSITA REFORMES ..........................................................700€CTRA. CANYET. 2 LOCALS TT (165 M2) I (240 M2) PLANTA BAIXA SENSE COLUMNES, ALÇADA

3,5 M, OFICINES ..................................................................................... 2.700€ALFONS XII (PROGRES). 40M2, MAGATZEM, ALTA SUM .....................................800€PJE. RIU LLOBREGATAA (LLOREDA). 50M2, ADECUAT OFICINES............................400€FRONT MARITIM (PORT). 90M2, 6M ALÇADA, NOU................................ 1.400€VÍA AUGUSTA (CENTT TRE) OFICINES, 229 M2, CALEFACCIÓ, AACC, CAIXA FORTA, TERRASSA

100M2. ............................................................................................... 3000€INDEPENDENCIA (BUFALÀ) OFICINES, 90M2, ALÇADA 5,30M2, MAGATZEM 40M2, MOBLAT,AACC. .................................................................................................. 1.200€ELECTRONICA (LES GUIXERES) OFICINES, 103M2, TOTALMENT EQUIPADES, CONSERJE, AACC,4 DESPATXOS .......................................................................................... 1.200€JAUME BALMES (LALL LLA AGOSLL TA) VENTA DE PA, ASEO, ALTA SUMINISTRES.................400€

BAR I NEGOCI (JULI GALVEZ BRUSON). 100M2..................................576.000€ALFONS XIII (P.OLIMP.) DIÀFAN, 1ASEO, PATI INT., ADEQUAT OFI ................135.000€ALFONS XII (PL. PAÏA SSOSÏÏ CATALANS) LOCAL PLANTA BAIXA, 120M2 D’OFICINES, 40M2 DE

MAGATZEM, NECESSITA REFORMES...............................................................210.355€CTRA. CANYET. 2 LOCALS TT (165 M2) I (240 M2) PLANTA BAIXA SENSE COLUMNES, ALÇADA

3,5 M, OFICINES .................................................................................562.000€LINARES (SALUT) SOLAR EDIFICABLE PARKING I VIVENDES ................................365.000€

MARIA AUXILIADORA PL. PARQUING MOTO ..................................................35€RIERA MATAA ATT MOROS (PLAÇA DE PARKING COTXE)..............................................95€

Administradors de FinquesGestors de PatrimonisAssessorament Integralen Operacions Immobiliàries

SANT IGNASI DE LOIOLA 110 - 08912 BADALONA [emailprotected]

DEMOCRACIA (LLEFIA)3 HABITACIONS, 1 BANY, 2 Y TERRASSES, CUINA MOBLADA

690€

1436.pag.15.indd 1.indd 1 19/07/2010 14:29:2119/9/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (18)

16 TOT Badalona

L’article d’avui és el darrer del curs: és temps de vacances i ens retrobarem passat l’estiu. L’estiu és una època que propicia tot tipus de viatges i desplaçaments, i ja sigui perquè anem o perquè venim, perquè vénen o van, és un moment de moltes trobades entre persones d’arreu. Viatjar obre la ment i l’esperit, i és un bon antídot per prevenir idees intolerants i per desfer etnocen-trismes. És una gran font de coneixement i de formació hu-mana: desvetlla la curiositat i el respecte per com són les coses a d’altres llocs, i ajuda a tenir una perspectiva més ampla a l’hora d’analitzar la realitat. Hi ha tres aspectes en què ajuda molt via-tjar: descobrir que existeix molta diversitat lingüística i que és un valor a respectar; comprovar que no tots els habitants d’un mateix

país es comporten igual, desfent prejudicis i tòpics; i conèixer les tradicions, la història, els cos-tums o la manera de fer de les societats que visitem com un factor de dignitat, d’igualtat en la diferència. Però viatjar també ens pot com-portar males experiències, per-què no tothom és obert i respec-tuós, arreu hi pot haver persones intolerants i fins i tot racistes. En els darrers anys creix la sensa-ció que aquest comportament s’estén per Espanya en relació als catalans. Hi ha moltes per-sones catalanes que en voler viatjar per terres espanyoles senten temor de ser maltracta-des, pel potent i silenciós virus que hi campa, la catalanofòbia. El van començar a promoure els polítics i mitjans de comu-nicació de l’extrema dreta i del PP, descobrint que anar contra Catalunya i criminalitzar els ca-talans els donava vots. El món

s’ho va mirar i s’ho segueix mi-rant amb indiferència o fins i tot

amb certa complaença. Ningú ha fet res per aturar-ho, i ara s’escapa de les mans. Hi ha exemples alarmants.Segons s’informa a diversos mitjans, els joves integrants de la selecció catalana de curses d’orientació van viatjar a finals de juny a Múrcia per participar als campionats estatals, i l’autobús que els havia de recollir a San Javier,els va negar l’entrada: el conductor no volia que cap català pugés al seu vehicle. Tro-bo tan greu el fet en sí com la poca importància que se li ha donat. Seria un disbarat que la catalanofòbia aconseguís fer acceptable com a normalitat ac-tituds clarament racistes contra els catalans. Espero que se sigui a temps d’aturar aquesta llavor d’odi irracional. Els viatges i inter-canvis de l’estiu poden ajudar a trencar prejudicis i estereotips entre persones, però ens cal una aposta de responsabilitat per part dels polítics i dels mitjans de comunicació.Bon estiu!

La gent de Badalona solia con-vertir els noms comuns en noms propis quan es tractava de les fàbriques que l'era industrial, des de mitjan segle XIX, ja fa més de cent anys, anava aixecant -febril-ment, fabrilment- per tot arreu. La fàbrica Viuda de Palay y Moré era coneguda per "La Galeta". A la refineria Fontrodona i Castellò, on es refinava sucre, hom en deia, ras i curt, "El Sucre". Farrés i Companyia era "El Cristall". La fàbrica Jaurés era anomenada, simplement, "El Gas". Bosch i Grau era "L'Anís del Mono". Can Lorilleux era "La Tinta". G. de Andreis. Metalgraf Española, era "La Llauna"... I encara, els més vells, en recordarien d'altres, com "La Borra", "El Vidre"... Què en queda, avui, de tot allò? Gairebé ni els noms, de moltes d'elles, fo-

de resistir dures lluites per evitar que fos desmuntat com un trasto vell que no feia més que nosa. D'entre molts noms dels que van insistir a conservar la seva elemental carcassa mig podrida, recordo el de la Muntsa Niso, aleshores regidora de Medi Am-bient i avui, per bé o per mal, poc recordada. Per sort, avui el Pont de ferro forma part del patrimoni entranyable de molts badalonins, dels més vells, i també dels més joves, que hi nuen cadenes com prometences amoroses, talment exvots de cera de santuaris mira-clers. Quina cosa més estranya! Un pont que no fa de pont, que no uneix dues bandes, sinó una sola, la platja, amb l'infinit blau cel o blau marí... Doncs, amb aquesta imatge que mena a tots els més enllàs imaginables, des de la punta del Pont, m'acomiado de vosaltres, lectors fidels o es-cadussers, fins al setembre, tot desitjant-vos unes bones i molt felices vacances d'estiu.

ra de La Llauna que és un institut, de Can Casacoberta que és la Biblioteca, de Can Canyelles, de Can Mercader, de Can Montal, de Can Cros, que són munts de piseries... I quatre xemeneies mal comptades, que ni esma tenen ja de treure aquelles contaminants glopades de fum.Una altra mostra d'andròmina de l'arqueologia industrial ba-dalonina, que encara conserva el nom comú del producte que l'identificava és el "Pont del Pe-troli", a través del qual, des dels grans bucs petroliers fins a la fàbrica, es trasvassava, per a ser refinat, aquest líquid pastós que encara avui venerem com "l'or negre". Badalona va tenir la primera refineria de petroli d'Espanya abans de monopoli de la Campsa! Avui el Pont del Petroli, a més de donar nom a unes edicions de poesia local, encara és manté varat mar enfora, escamarlat entre la platja i l'horitzó. Va haver

amb veu pròpia

CatalanofòbiaDolors Sabaterhttp://blocs.mesvilaweb.cat/miozz

Un pont fins qui sap on...

actu

alita

t

Joan Soler i Amigó

Opinio-Pag16.indd 1 20/07/2010 9:43:56

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (19)

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (20)

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (21)

TOT Badalona 19

televisió

el dial local

PORTALS LOCALS

BADALONA

guia serveis

· AJUNTAMENT 93 483 26 00 badalona.cat· GUÀRDIA URBANA 092· COMISSARIA GUÀRDIA URBANA

93 483 29 01. MOSSOS D’ESQUADRA 088· COMISSARIA MOSSOS BADALONA

93 497 72 00. BOMBERS GENERALITAT 112. POLICIA NACIONAL BDN 93 497 24 60. ATENCIÓ VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 016. HOSPITAL MUNICIPAL 93 464 83 00 bsa.cat. HOSPITAL CAN RUTI 93 465 12 00 gencat.cat/ics/germanstrias. TAXIS BÉTULO 93 460 10 20. FUNERÀRIA BADALONA 93 497 04 97 funerariabadalona.com

. AJUNTAMENT montgat.cat 93 469 49 00

. POLICIA LOCAL 93 469 07 07

. CAP MONTGAT 93 469 49 30

. AJUNTAMENT tiana.cat 93 395 50 11

. POLICIA LOCAL 93 395 15 15

. CAP TIANA 93 469 49 30

. RÀDIO TIANA 93 465 33 99

· REVISTA EL TOT eltotdigital.com· VILAWEB vilaweb.cat/badalona· BADANOTIS badanotis.com· EL BADIU elbadiu.net· BADAWEB badaweb.com· TV BADALONA tvbadalona.cat· BADABIT badabit.org· FÒRUM BÉTULO betulo.cat· INFO MONTGAT montgat.net

. Ràdio Ciutat Badalona 94.4 FM rcb.cat també emet per T.D.T. Ràdio Tiana 107.2 FM. Ràdio Pomar 101.2 FM radiopomar.com. Ona Mar 99.7 FM onamar.net

· Televisió Badalona Canal 26 TDT tvbadalona.cat

TIANA

MONTGAT

COLL I PUJOL,188-190BADALONA93 460 93 21 902 077 767"LAS COSAS BIEN HECHAS"

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.fincasvazquez.com

OFERTAS DE PISOS EN ALQUILER “C/ COLL I PUJOL. Piso de 3 habitaciones en finca con ascensor. Comedor con salida a pequeño balcón. Baño completo. Calle principal y bien comunicada. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 550€/MES. REF.: SC-155.

PISO EN ALQUILER EN BUENA CALLE DE SANTO CRISTO (Jto. a Lloreda). 2 habitaciones, amplia cocina totalmente equipada, baño completo con bañera y plato de ducha completamente reformado. Muy luminoso. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER. 630€/MES. REF.: SC-153.

PLAZA BADALONA. MUY CERCA DEL <M> PEP VENTURA. Piso totalmente amueblado, 2 habi-taciones, finca con ascensor, reformado. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 650€/MES.

CASAGEMAS. C/ PRIM. Piso de 2 habitaciones recién reformado, s.parquet, cocina nueva, amplio comedor exterior a C/. Muy luminoso. 1º de altura real. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 700€/MES. REF.: CE-150.

JTO. A C/ COLL I PUJOL. ATICO EN FINCA CON ASCENSOR. Amueblado. 3 habitaciones, muy tranquilo y bien comunicado. Muy luminoso. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 650€/MES. REF.: SC-157.

C/ ANGEL GUIMERA. Amplio piso de 3 habitaciones en finca con ascensor. Orientado a mar. Todo reformado, amplio comedor con salida a balcón. Muy luminoso. JTO. AV. PUIGFRED. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 700€/MES. REF.: SC-156.

MARQUES DE SAN MORI. (JTO. NUEVA LINEA DE METRO). Amplio piso de 3 habitaciones totalmente reformado, alto con ascensor, comedor con salida a balcón, calefacción. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 700€/MES. REF.: SL-143.

BUFALA. C/ Independencia. Piso de 3 habitaciones en finca con ascensor. Amueblado y equipado. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 700€/MES. REF.: BU-154.

BUFALA. PISO ESQUINERO A AV. MARTI PUJOL. Totalmente amueblado, reformado y equipado, 3 habitaciones, 2 balcones, muy luminoso. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 800€/MES. REF.: BU-153.

MONTGAT. DUPLEX DE OBRA SEMI NUEVA. 87m2 + amplio balcón de 17m2 + terraza de 37m2, Amueblado, ascensor. PARKING Y GASTOS DE COMUNIDAD INCLUIDOS. ALQUILER: 950€/MES. REF. MG-155.

OFERTAS DE PISOS EN VENTASANTO CRISTO (Junto a Lloreda). Piso en calle muy tranquila y bien comunicada. Ideal para independizarse. 1º de altura, cocina muy bien conservada. 2 habitaciones. PRECIO: 93.200€ (15.500.000.-) CUOTA DE 230€/MES. REF.: SC-1493

BUFALA. PISO MUY ECONOMICO JUNTO A MOLI DE LA TORRE. 3 habitaciones, totalmente exterior, impecable, baño reformado, calefacción y a/a, muy luminoso y tranquilo. PRECIO: 130.000€ (21.600.000.-) CUOTA DE 325€7MES. REF.: BU-921.

SANTO CRISTO. (Muy bien comunicado) Piso de 3 habitaciones en perfecto estado, cocina con salida a galeria, calefacción, 1º de altura real. Parquet en el comedor. MUY ECONOMICO. PRECIO: 120.000€ (19.960.000.-) CUOTA DE 300€/MES. REF.: SC-1571

PEP VENTURA. A POCOS METROS DEL <M> PEP VENTURA. Piso de 2 habitaciones (antes 3), amplia cocina, 2º de altura. Muy luminoso y económico. Excelente comunicación. PRECIO: 150.000€ (24.950.000.-) CUOTA DE 375€/MES. REF. PV-735.

JTO. A LA PLAZA TRAFALGAR. (LLEFIA BAJA) Piso de 3 habitaciones en finca con ascensor. Excelente ubicación, comedor con salida a balcón exterior a calle. PRECIO: 165.000€ (27.450.000.-) CUOTA DE 410€/MES. REF.: LF-1554.

CONGRESO. C/ DOCTOR MODREGO. (Jto. todos los servicios: Tranvía, transporte publico, cole-gios, mercado…) Amplio piso de 70m2 con 3 habitaciones, comedor de 19m2 con salida a balcón exterior a calle. Cocina con salida a galeria. Muy luminoso. Para entrar a vivir. PRECIO:162.000€. (26.950.000.-) CUOTA DE 400€/MES. REF.: CO-460.

ATICO CON VISTAS PANORAMICAS. (STO. CRISTO) Buena calle. Amplia cocina, 2 terrazas. (una con salida por el comedor y otra por la habitación doble) Muy luminoso y acogedor. Finca con ascensor. ¡¡OCASION!! PRECIO: 184.000€ (30.600.000.-) CUOTA DE 460€/MES. REF.: SC-1570.

JUNTO AV. PUIGFRED. Amplio piso de 75m2 en finca con ascensor. Comedor de 20m2 con salida a bacón exterior a calle. 3 habitaciones amplias. Muy soleado. Totalmente reformado. PRECIO: 186.000€ (30.950.000.-) CUOTA DE 465€/MES. REF.: SC-1551.

C/ INDEPENDENCIA. (BUFALA) Piso de 3 habitaciones totalmente reformado, baño y aseo, amplias habitaciones, calefacción, comedor con salida a balcón, finca con ascensor. Excelente ubicación. PRECIO: 189.300€ (31.500.000.-) CUOTA DE 470€/MES. REF.: BU-922

EN LA MISMA C/ COLL I PUJOL. (Muy bien comunicado). Amplio piso de 80m2 con 4 habitaciones amplias. Comedor de 22m2 con salida a balcón tipo terraza exterior a Calle, Cocina impecable exterior, baño completo, calefacción y a/a. Finca con ascensor. PRECIO: 204.500€ (34.000.000.-) CUOTA DE 510€/MES. REF.: SC-1572.

1436.pag.19.indd 1 20/07/2010 11:06:01

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (22)

20 TOT Badalona

Servicios:Proyectos de ingenieríaEnergías RenovablesCálculo de InstalacionesCálculo EstructuralTramitación de licencias UrbanasInformes Técnicoshom*ologación de Vehículos

Presupuestos sin compromiso

Manuel Boza & Isaac GómezIngenieros Técnicos [emailprotected]ón Barcelona: 634 42 26 67Delegación Málaga: 634 42 26 68

Estudio de ingeniería

CONVIERTE EN EFECTIVOTUS OBJETOS DE VALOR

DINERO AL INSTANTE a cambio de ORO, JOYAS, TELEVISORES, ORDENADORES

PORTÁTILES, VEHÍCULOS...

T. 93 464 04 55 www.hellomoney.es

¡Y RECUPÉRALOS

EN UN MES!

Con garantía y seguridad.

Avenida Martí Pujol, 209 - Badalona(junto a Vía Augusta y a 100m. del Hospital Municipal)

No hi ha més meduses que altres estiusLa badia de Roses, a l 'AltEmpordà, i les platges deBarcelona i els seus voltantssón les zones de Catalunyaque concentren més quanti-tat de meduses, segons queha informat aquest dimecresl ' Inst i tu t de Ciènc ies delMar (ICM). La investigadorad'aquest institut Datxa Atien-za ha aclarit que les platgesde Barcelona i de la badia deRoses són receptores d'eixamsde meduses per les intrusionsde corrents oceànics, peròha subratllat que es tracta dequantitats "normals" i que" "no s'ha detectat un increment els últims anys". "Existeix la falsa creença que cada vegada hi ha més meduses a les nostres platges, però les xifres no mostren un augment continuat,només augments puntuals que reflecteixen variacions cícli-ques", ha afegit Mariona de

Torres, responsable del control de la qualitat de l'Aigua del'Agència Catalana d'Aigua (ACA), entitat que impulsa el Projecte Medusa al costat de l'Institut de les Ciències del Mar.Els investigadors que treballen en aquest projecte analitzen les dades de les 15.000 inspec-cions que es realitzen cada any durant la temporada de bany, majoritàriament des de la platja, encara que també en vaixell i avioneta.

Alarma social infundadaEn conseqüència, els investi-gadors dedueixen que l'alarma social davant les meduses és infundada i respon "a l'atenció excessiva que atorguen els mitjans de comunicació al tema" . Les espècies méshabituals a la costa catalana són la medusa luminescent,

la medusa blava, la medusa lluna i l'ou ferrat, algunes de lesquals són molt poc urticants. Tot i això, l'any passat es va detectar a la platja de l'Ampolla, al Baix Ebre, un exemplar de caravel·la portuguesa, una espècie de medusa molt tòxica, que es troba molt rarament a les costes catalanes. També s'ha detectat un increment de meduses de l'espècie aequo-rea forskalea, molt poc urticant.

Altres mites falsosSegons Atienza, l'escalfament de les aigües pot estar influint en el cicle reproductor de les meduses, però "no és cert que les meduses prefereixin l'aigua calenta". Mariona de Torres ha recordat als banyis-tes que el web de l'ACA recull les dades de les platges on hi ha meduses, que s'actualitzen diàriament.

actualitat

1436.pag.20.indd 1.indd 1 19/07/2010 10:40:0419/9/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (23)

TOT Badalona 21

Carrer de la Reina Elisenda

Elisenda de Montca-da. Reina de la corona catala-noaragonesa, tercera esposa de Jaume II, amb qui es casà a Tarragona l'any 1322. Dugué a terme la fundada del monestir de monges clarisses de Pe-dralbes, on fou enterrada.

ABRAS, M.; CARRERAS, M.; NIETO, D.Els carrers de Badalona: Museu de Badalona i Consorci per a la Normalització Lingüística, 2003.

el teu carrer

El carrer, situat en una zona on es recorden altres monarques catalans, es va dedicar a la

reina per l'important paper que tingué en la història de l'antiga corona d'Aragó.

1436.pag.21.indd 1 19/07/2010 10:07:40

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (24)

“Badalona no s’atura!Ha quedat ben

demostrat amb la inauguració de

quatre noves estacions de metro en tres mesos;

25 anys.Però a banda dels

aconseguits i els que farem possible, per als

socialistes de Badalona, el més important, la

nostra principal priori-tat, són les persones”

Jordi Serra

Seguim millorant Badalona:la nostra prioritat, les persones

Fets i feina

PSCInforma.indd 2 20/07/2010 12:05:31

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (25)

Tres nous casals de gent gran

i reformes a tots els altres

per a l’Hospital municipal

Badalona

PSCInforma.indd 3 20/07/2010 12:05:31

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (26)

24 TOT Badalona

24 espai cespai c

Vull saber més de Carles Casagemas!L a s e t m a -

na passada va ig anar a visitar l’exposició Picasso vs Rusiñol al Museu Picas-so. Una mostra al tament recomanab le que no us expl icaré però sí que us animo a visitar. Entre les peces exposades n'hi havia una que em va agradar especialment, era un quadre de petites dimensions que em va o b l i g a r a p ro pa r-m'hi per observar-lo millor, era el retrat d'una parella d'indigents, una meravella de finals del XIX, un retrat de Carles Casagemas.I vaig sortir del Museu Picas-so reafirmant la meva incom-prensió davant d'un fet ben simple: Per què mai he sentit a parlar de Carles Casage-mas a Badalona? I quedo horroritzada en veure que un artista de la seva alçada viu ignorat en una ciutat amb un potencial artístic impor-tantíssim!Carles Casagemas va ser un del millors amics de Pablo Picasso. Va ser a Paris el 17 de febrer del 1901 quan Casagemas va suïcidar-se amb només 21 anys davant d'un grup d'amics a qui havia convidat a sopar. Una mort que va marcar un abans i un després en la vida de Picasso que sempre més va retratar a Carles Casage-mas (de fet, és la persona a qui més retrats va dedicar el pintor malagueny). Una mor t que, segons d iuen alguns estudiosos, va iniciar

l'etapa blava de Picasso, fent referència al color de la pell un cop mort. Més enllà, però, de la relació de Carles Casagemas amb el pare del Cubisme, l'artista badaloní és un dels pintors més destacats del tombant de segle. La seva obra és una de les més enigmàti -q u e s d e f i n a l s d e l X IX ,

cada quadre mostra una paradigmàtica poètica fosca, decadent i molt representa-tiva de l'expressionisme de l'època. Casagemas només va exposar una vegada, a Els Quatre Gats, va morir j o ve p e r ò a m b a l g u n e s obres acabades que es van exposant a diferents sales del món.

Femmes à l'éventail de Carles Casagemes

1436.pag.24.25.indd 2 19/07/2010 12:24:21

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (27)

TOT Badalona 25

espai c

Si ens vols informar de qualsevol notícia cultural envia’ns un mail a [emailprotected]

bé començar a pensar la manera de re iv ind icar- lo com a pintor i de difondre la seva obra o de fer un estudi o, per què no una exposi-ció! Molts badalonins volem veure les obres de Casage-mas a Badalona!

Molts badalonins volem que la ciutat doni a conèixer el nostre passat i patrimoni, perquè aquest 2010 era l'any ideal per fer-ho i... ara per

ara... no ho acabo de perce-bre, però si mirem endavant de seguida ens adonem que tenim tot el temps delmón, que no cal adormir-nos però amb una mica d'idea,d'esforç, de confiança amb els nostres professionalspodrem aconsegu i r que Badalona no sigui nomésun equip de bàsquet, una bot iga de mob les o unaciutat d'actors i presenta-dors.

Es té constància que Casage-mas havia vingut a Badalona amb Picasso, la seva família tenia unes cases d'estiueig a la nostra ciutat a més d'una important finca situada a prop de l'actual plaça Casagemas. D'acord que no era un artista nascut a Badalona, d'acord que els seus quadres tenen uns preus força e levats , d'acord que del seu pas per la nostra ciutat no en tenim ni rastre, però potser estaria

Casa de cites de Carles Casagemes (MNAC)

Parles habitualment en català i voldries ajudar algúaltre que necessita practicar-lo?

Tu pots ser voluntari/a

Parles una miqueta de català però et costa practicar-lo en el teu entorn?

Tu pots ser aprenent /a

Si ets major d’edat i tens una hora a la setmana per parlar en català amb algú altrea l’hora, al lloc i sobre els temes que vulgueu.

COM US HI PODEU APUNTAR?

[emailprotected]

L’Anna i la Blanca, dinamitzadores del Voluntariat per la llengua, i tot el personal del Centre de Normalitza-ció Lingüística de Badalona i Sant Adrià us desitgen un bon estiu ple

d’experiències tan enriquidores com les que molts de vosaltres heu viscut

Us mantindrem informats de les novetats del CNL (cursos de català,

BON ESTIU A TOTHOM!!!

espai c

anuncia't

en

aquesta

secció

93 464 69 79/[emailprotected]

19/07/2010 12:24:2419/9/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (28)

DurantL'Estiu

(Sport Ciclista Bétulo)EXCURSIONS NO PUNTUABLES, de l’1 al 31 d’agost.

Club Escacs Sant Josep (Badalona)36È OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS, de l’1 al 9 d’agost al CC la Salut.

Dissabte 14 (agost)FestesPopularsGRAN XERINGA, a les 20h (carrers de la Costa i Sant Anastasi).

TANDA DE LLUÏMENT, a les 20h (Pl.de la Vila).

CERCAVILA, a les 20.15h (Pl. de la Vila fins la Rambla)

CASTELL DE FOCS, a les 22h (a la platja)

MúsicaACTUACIÓ MUSICAL, a les 22.30h (Rambla).

Diumenge 15 (agost)FestesPopularsMATINADES, a les 8h (carrers de Baix a Mar). Ofici Solemne de San-ta Maria i repicada de campanes, a les 11.30h (Església Sta. Maria).

BALLADA DE SARDANES, a les 19.15h (Rambla). Espectacle de foc i bany de les bèsties i diables, a les 22h (Pg. Marítim).

ACTUACIÓ INFANTIL, a les 18h, a la Rambla

Dijous 22SortidaMONTESQUIU, a les 8h. Info: 93 469 31 93 (Casal Joan Ma-ragall)

Dijous 22CinemaV.O.S. (DE CESC GAY), a les 22h (Club Natació Badalona).

Divendres 23ConcertsMARK KNOPFLER, a les 21h, al Palau Olímpic de Badalona.CARGOLÉ (FLAMENC), a les 22.30, al Genis.

Dissabte 24EspectacleLiterariCOM SI ENTRÉS EN UNA PÀTRIA, a les 20h (Espai Betúlia).

ActivitatFestivaREVETLLA a Sant Jaume, al ves-pre, al carrer Sant Jaume.

ConcertsLUCA TONDENA QUARTET, a les 21h, al CC Dalt la Vila.

ANGELS OF MERCI (homenatge als Dire Straits), a les 22.30h, al Genis.

Diumenge 25CampionatExcursionisme(Sport Ciclista Bétulo)CRONOESCALADA ORRIUS (4 km), 70 km, 7h. (A) Masnou, Sta. Elena Agell, Argentona, Coll Parpers, La Roca. (T) Argentona, Sta Elena Agell, Masnou.

ConcertLATINOS Y LOS LLOBREGANTES, a les 20.30h, al Genis.

Sardanesde 7 TiradesCOBLA RAMBLES, a les 19h, al Passeig de la Rambla.

Dijous 29CinemaUP (DE PETER DOCTER I BOBPETERSON), en català, a les 22h (Club Natació Badalona).

ExposicionsART AL VENT, projecte artístic de veles al Ps.Marítim de Badalona, fins al 30 de setembre.

50 ANYS FENT COMUNITAT, a la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, a la Bibl. Llefià, fins al 30 de setembre.

CACTUS (FOTOGRAFIES), fins al 22 de juliol (CC Dalt la Vila).

CAMÍ/SAMPERE (ESCULTURES),fins al 28 de juliol (Espai Betúlia).

FEM DE BADALONA UN GRAN BADIU (fotografies), fins el 25 de juliol, a l ‘AAVV del Centre.

SIMPLEMENT GRAVAT, fins se-tembre, al Centre Sociosanitari El Carme.

MOSTRA D’ART dels alumnes del taller del CC Dalt la Vila, fins al 27 de juliol.

SortidesCREUER PEL MEDITERRANI, el 18 d’octubre (8 dies). Info: Platafor-ma Social i Cultural Gent gran (93 464 70 84 o 93 389 95 00)

CursESCALADA EN ROCA, nivell 1 i 2, del 28 de setembre a l’11 de nov-embre. Places limitades. Info: 93 389 43 97 (Centre Excursionista Badalona)

TallersTEATRE, cursos trimestrals, di-ferents grups i edats, al teatre Zorrilla. Info: 93 384 40 22 o [emailprotected]

Activitats (juliol a setembre)

Campaments 2010XIRUSPLAI, fins al 28 de juliol, a Àger (La Noguera). Inscripcions: Secretaria del Círcol Catòlic.

Campionat Excursionisme

26 TOT Badalona

Badalona

agenda

espai c

montgat

1436.pag.26.27.indd 2 20/07/2010 16:05:27

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (29)

Activitats (juliol a setembre)

Música (Jazz)6/8 (SUSANA SHEIMAN QUINTET), 13/8 (DIAPASWING, A CAPELLA), 3/9 (GUMBO JAZZ BAND DIXELAND)al Casal Tiana; 20/8 (SHARK, JAZZ GROVE), 27/8 (JAZZ ON BEACH), a la Pl.Vila. A les 22.30h.

Cinema (juliol)23/7 (UP), 30/7(SHERLOCK HOL-MES) a les 22h, al parc antic camp de futbol

Sardanes (juliol i agost)28/7 I 4/8 (COBLA MARINADA), a les 21.30h, al parc antic camp de futbol.

A l’AgostESTIU JAZZ i altres músiques a Tiana, els divendres 6, 13, 20, 27 d’agost i 3 de setembre, a les 22h, a la Pl. de la Vila i al pati del casal. Més info: www.tiana.cat.

TallersCONTACONTES, a càrrec de Núria Cruz, a les 17.30h, a la Bibl. Can Bara-tau, fins el 28 de juliol.

Dissabte 24VarisBERENAR DE GERMANOR, amb l’actuació del grup d’havaneres “Mar i Vent”, a les 18h (Club Esplai S. Jordi).

Dijous 29ConteCONTE DEL TALLER DE CONTA-CONTES, a càrrec dels nens del taller, a les 18h, a la Bibl. Can Baratau.

Dissabte 31Activitat FestivaFESTA DEL CASAL, inclou be-renar, a les 18h (Casal Joan Maragall)

Activitats (juliol a setembre) EsplaisCASAL INFALTIL del 30 d’agost al 6 de setembre, al CEIP Sant Joan. Info: 934694900 (ext.228) o www.montgat.cat

CasalJoan MaragallDIFERENTS ACTIVITATS, per a gent gran, al juliol. Info: 93 469 31 93

ExposicionsLA PESCA TRADICIONAL, fins el 26 de juliol (Bibl. Tirant lo Blanc)

PHOTOSHOP 2010 (treballs del curs del CC Les Mallorquines, fins el 15 de juliol (Bibl. Tirant lo Blanc).

VarisVIATGETECA (recursos per anar de viatge, guies, etc), fins al 31 de juliol (Bibl. Tirant lo Blanc)

Dijous 22MúsicaRESSONS (BCNbrass ensemble), a les 22h, al Jardí Lola Anglada.

ConteLA MARIONA I EL SOL TRIST, amb Gemma Bernabé, a les 18h (Bibl. Can Baratau)

Divendres 23CinemaUP, a les 22h, a la pista del parc de l’antic camp de futbol.

Dimecres 28SardanesCOBLA MARINADA, a les 21.30h, a la pista del parc de l’antic camp de futbol.

Dijous 29ConteCONTE DEL TALLER DE CONTA-CONTES, a càrrec dels nens del taller, a les 18h (Bibl. Can Baratau)

Divendres 30CinemaSHERLOCK HOLMES, a les 22h, a la pista de l’antic camp de futbol.

TOT Badalona 27

espai c

t iana

1436.pag.26.27.indd 3 20/07/2010 16:05:32

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (30)

cinemes

28 TOT Badalona

Pesadilla en ElmStreet: El Origen

Estrena 23 de Juliol 2010

Freddy Krueger vuelve en “Pe-sadila en Elm Street: El origen”,una revisión del clásico deterror. Un grupo de jóvenescomparten un vínculo común:todos están siendo acecha-dos por Freddy Krueger, unasesino desfigurado que lospersigue en sus sueños.

Dir.: Samuel Bayer. USA. 2010. Terror.Inter.: Jackie Earle Haley, Kyle Gallner, Katie Cassidy.

Phillip Morris,¡te quiero!

Estrena 13 d'Agost 2010

La historia se centra en Ste-ven Russell, un modélico yconvencional padre de familiaque tras sufrir un accidente detráfico tiene una inesperadarevelación: es gay. Así comien-za una nueva y disipada vida,viéndose obligado a cometeruna serie de fraudes para po-der costearse sus gastos.Dir.: Glenn Ficarra y JohnRequa. USA. 2009. Comediadramática. Inter.: Jim Carrey, Ewan McGregor.

El Equipo A

Estrena 30 de Juliol 2010

Adaptación a la gran pantallade una de las series de tele-visión de mayor éxito en losaños 80. El reparto promete:Bradley Cooper como Fénix,Liam Neeson como Hannibal,Sharlto Copley como Murdock y Quinton Jackson como M.A.

Dir.: Joe Carnahan. USA. 2010. Acción, aventuras, comedia.Inter.: Bradley Cooper, Sharlto Copley, Liam Neeson, Jessica Biel, Patrick Wilson, Quinton Jackson.

Salt

Estrena 20 d'Agost 2010

Evelyn Salt, agente de la CIA,es acusada de ser una espíarusa. Salt se da a la fuga y seve obligada a utilizar todas sus habilidades para evitar que la capturen y poder demostrar suinocencia.

Dir.: Phillip Noyce. USA. 2010. Thriller, acción.Inter.: Angelina Jolie, Liev Schre iber, August Dieh l , Chiwetel Ejiofor, Daniel Ol-brychski, Hunt Block, Andre Braugher.

Mi refugio

Estrena 6 d'Agost 2010

Mousse y Louis son jóvenes, bellos, ricos y están enamora-dos. Pero las drogas invaden su vida. Un día Louis muere de una sobredosis. Mousse sobrevive, pero pronto se da cuenta de que está embarazada. Aturdi-da, Mousse huye a una casa lejos de París. Unos meses más tarde, el hermano de Louis se reúne con ella en su refugio.Dir.: François Ozon. Francia. 2010. Drama.Inter.: Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy.

Karate Kid

Estrena 27 d'Agost 2010

Dre Parker, de doce años, po-dría haber sido el chico más popular de Detroit, pero el último traslado profesional de su ma-dre le lleva a China. Dre inme-diatamente se enamora de su compañera de clase Mei Ying. El sentimiento es mutuo, pero las diferencias culturales hacen que su amistad sea imposible. Dir.: Harald Zwart. USA y Chi-na. 2010. Acción, artes marcia-les, drama, familiar.Inter.: Jackie Chan, Jaden Smi-th, Taraji P. Henson.

espai c

1436.pag.28.indd 1.indd 1 15/07/2010 13:44:5215/5/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (31)

Tom Cruise i Camero Diaz porten l'acció a Espanya

TOT Badalona 29

Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo).

¿Cómo saber si has resultado ganador? Cada semana saldrán los ganadores de las entradasen el apartado de cines de la sección EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

¿Te apetece ver xLAKARA el último estreno en los Megacine Màgic Badalona?

sorteo de 3 entradas

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1435: des Sal

Concurso

CINExLAKRA

Encuentra la estrella de megacine

s anuncios aparecidos enla em

númeontacdaloncogeen cur

[emailprotected]¿Cómo participar?

espai c

NOCHE Y DIALa pel·lícula 'Noche y Día', protagonitzada per Tom Crui-se i Cameron Diaz, torna a deixar en dubte la cultura dels americans. Si a 'Missió Impossible 2', també prota-gonitzada per Tom Cruise, situaven les festes de les falles (que són de València) a la ciutat de Sevilla i, a més, la barrejaven amb la festa de Setmana Santa, en aquesta ocasió, l'error està situar ara els Sanfermines a Sevilla, en comptes de a l'originària Pamplona. Llevat d'aquest

error geogràfic la pel·lícula a la seva primera part entreté i manté l'espectador enganxat a la butaca del cinema, no obstant això, el pitjor ve a partir de les escenes roda-des a Espanya, amb aquest tancament dels Sanfermines a Sevilla. Tom Cruise i Came-ron Diaz compleixen la seva comesa mentre que Jordi Mo-llà, en el seu paper de dolent

-gonisme més que anecdòtic. En fi, si es va al cinema per distreure's, aquesta pe·lícula pot servir.

UNA HORA MÁS EN CANARIASL'argument no amaga les sevesclares referències a comèdiessemblants: després d'haver per-rrdut l'amor de la seva vida, una noia crea un pla desgavellat per intentar recuperar-lo amba inestimable ajuda de la seva germana petita, per descomptatcoaccionada perquè col·labori amb la causa. La idea consisteix a fer creure al noi en qüestióque pot comptar amb elles per al compliment del seu somni, muntar un bar de somni al poble canari que va néixer. Excusa perquè elles puguin acompan-yar-lo a l'arxipèlag, i una vegadaallà aprofitar-se dels paratges de somni perquè reneixi l'amor. Pel camí complicacions de tota classe, per descomptat,ens permetran conèixer a fons l'aparentment adorable xicota d'ell, la seva mare, o el pare que mai va conèixer...

1436.pag.29.indd 19.indd 1 20/07/2010 10:44:1820/0/0/07/7/2/201 8

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (32)

novetats

músicaPer Gina de Tera

llibres

D'estiu

30 TOT Badalona

LA TROBA KUNG-FÚLa Panxa del Bou

EL ARTE DE LA RESURRECCIÓNHermán Rivera LetelierALfa*gUARA

EL ELEFANTESlawomir MrozekACANTILADO

EGIPTO. VIAJE A ORIENTEGustave FlaubertCABARET VOLTAIRE

CUENTOS CARNÍVOROSBernard QuirinyACANTILADO

OLIVE KITTERIDGEElisabeth StroutEDICIONS DE 1984

CORNÈLIUS I EL REBOST D'IMPOSIBLESCarles SalaNARRATIVA SINGULAR

EL FILL DEL MESTREHA calat foc a la casa

OLIVA TRENCADASaltamartí

Per Saltamartí Llibres

P o c s m ú -sics aconse-gueixen fer el que fa LaTroba Kung-Fú! Després

de tres anys de silenci tornen amb un disc que ens fa viatjar de Barcelona fins a Mèxic,aturant-nos a arreu del món.Des de la rumba fins al ra-ggamuffin. Un disc d’estiu,de gresca, de passar-ho bé id’una qualitat brutal.

Domingo Zárate Vega comenzó aadver t ir formas a p o c a l í p t i c a sen las nubes y a acer tar en la

predicción de pequeños de-sastres. Tras la muerte de su madre, se hace ermitaño en el Valle de Elqui, donde des-cubre, a través de una visión,que él es nada menos que la reencarnación de Jesucristo.

Con un humor punzante, cer-cano a veces al jocoso disparate, siempre finísimo y a veces defini-

tivamente poético, mantiene en el lector, viva y sin gran-dilocuencia, una sonrisa que estalla a menudo en franca carcajada, en la que siempre palpita la fuerza vital de la libertad.

Este volumen re-coge la primeraetapa del diario desu viaje a Oriente,Egipto, junto conlas fotografías que

tomó Maxime Du Camp. Conlas palabras de Flaubert y losojos de Du Camp entraremosen Alejandría y El Cairo, yrecorreremos el Nilo hasta lasegunda catarata, visitandolos principales templos.

Catorce relatos, todos ellos teñi-dos por la magia y por un mundo de fuerzas ignotas, en el que sus per-

sonajes se encuentran comopor casualidad en el vértigo de una simetría desasosegante,el ápice de un deseo o, como los yapus, en el constante malentendido que es incluso provocado por ellos mismos.

l’Olive Kitteridge desgrana l’espès i el menut de la condició humana. Mestra d’escola jubilada, observa

en la proximitat i en la distància els canvis, petit* i grans, els tràngols dolorosos i les alegries més íntimes que es produeixen dins seu i en els habitants del petit poblet on ha viscut trenta anys de la seva vida.

Un bon dia hi arri-ben en Tobies,un nen, i en Cor-nèlius, que té apa-rença de mag. Elsreben la Mar, i el

seu avi, que és cec. Els nouvin-guts obren una botiga fantàs-tica: un rebost d'impossibles,on la gent del poble troba elsentiment que els manca, i hideixa, a canvi, allò que li sobra.

El lleidatà Jordi Gasion és tam-bé El Fill del Mestre un pro-jecte musical que val la pena

tenir en compte! Una formació de pop-folk o de folk-pop amb un

diferencials del folk de tota la vida.Un disc que val la pena escoltaratentament, hi ha lletres que valla pena saber i cançons com Elpianista que val la pena escoltar.

Hi ha discosq u e c o s te nd’entrar al mer-rrcat, però val lapena tenir-los, aquest és un

d’ells. Es tracta d’un homenatge de la banda mallorquina als poe-mes de Joan Brossa, un disc que mescla el so de qualitat amb el fet a casa (ara tan preuat), un treball plede dicotomies on la poesía es mes-cla amb el rock més experimental.A Brossa segur que li agradaria

espai c

1436.pag.30.indd 1.indd 1 15/07/2010 13:14:3215/5/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (33)

TOT Badalona 31

En un passadís d'un carrer principal que desem-boca en un carreró del barri badaloní de la Salut. Les cases que es van edificar en aquesta ubicació estan habitades de forma molt humil pels seus amos, que han acumulat records i detalls de tota una vida, marcada pel seu propi bagatge. Al mateix temps s'evidencia el deteriorament de les seves llars, que pateixen filtracions d'aigua a causa de la mala qualitat constructiva. Són una sèrie de retrats, persones que esperen sense ganes, l'arribada de la carta d’expropiació que els expulsi de les seves vides, per començar de nou en un nou lloc.

Expropiats dels seus Somnis Per Albert Jódar

CapitalCulturaCatalana-Pag31.indd 1 20/07/2010 15:45:14

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (34)

32 TOT Badalona

PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICOHace todo tipo de pinturas, estucados,

venecianos. Presupuestos sin compromiso.TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

la llar 32La l

lar

calentadores, cocinas, hornos,encimeras, etc. Instalaciones de Aire

Acondicionado. Avda. Marti Pujol, 444. Badalona

Tel. 93 399 82 18

PINTOR 3BPintura de pisos, escaleras, locales, etc. Presu-

puesto sin compromiso. Pintura de piso desde 650€

TEL. 677 85 18 37

C/Creu, 19 - 21 Tel.: 93 464 32 49

www.facilmobel.es

No cobrem desplaçaments

Tel. 608 74 20 17TeTel. 608 74 20 17

PERSIANESReparació - Instal.lació

Motorització

PALETA LAMPISTARealizo todo tipo de reformas. Cocinas.

Baños. Suelos. Techos de pladur.Pintura. Muebles de cocina. Puertas

de interior. Armarios empotrados. Etc. Presupuestos sin compromiso.

Tel. 606 89 95 55

Ze roTreArc h i te t -t i és un dissenyador italiàde l'empresa Línia Italy. Laseva inspiració en el dissenyd’interiors moderns es basaen crear dissenys que revelenl'espai interior dels ocupants.Els sofàs modulars Kube és

Kube, un impressionant Sofà modularun conjunt que permet triarla seva posició o la ubicació de les peces com el braç del

-ta amb colors cridaners i unaamplia varietat que ofereixen un ambient in teressant i vibrant.

Aquesta col lecció de mobles sens dubte faran que l'interiorde les nostres cases semblin alegres tot els dies.

-ca ja que és molt persona-litzable. En un minut es pot canviar la composició per

CERRAJERIA RUIZ

Tel. 635 60 76 03

20/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (35)

TOT Badalona 33

la l

larTancaments Finsar

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Tel. 93 464 19 51 - 663 709 626GUANYI EN ESTALVI I SEGURETAT A LA SEVA LLAR

URGÈNCIESFora d'horari

Laboral i Festius 608 49 09 81

93 460 19 52

- Desembussos

- Buidatge de pous

- Anul.lació de fosses i males olors

- Reparació i millora del clavegueram

C/. Progres - Nave Industrial 238-24008918 BADALONA

Calif. empresarial núm. 3887

¡¡En MOBEL te ofrecemos nuestro PLAN RENOVE!!

C/Pere Martell, 249 bjos. Badalonatoldosmobel@ Tel. 93 399 88 11DESCUENTOS ESPECIALES EN TODO TIPO DE TRABAJOS

-30% dto.* en

PERSIANAS

TOLDOS

ALUMINIOS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO*En presupuestos superiores a 4.000€

crear una nova sensació acasa nostra.Kube està disponible en setversions diferents on potsvariar la part de darrera delbraç i e l supor t , aconse-guint així, personalitzar eldisseny de la disposició delsofà d 'acord al seu estatd'ànim en aquell moment, demanera que no ens sentimmai avorrits del seu disseny.

Una altra característica únicaque ofereixen els sofàs Kubeson els seus elements deso - que combinen innova-dors altaveus de 160 wattsque es connecten directa-ment a l'estructura, i que soncompatibles amb el teu PC,reproductor de MP3 i conso-les de videojocs, creant ungran centre d'entretenimentper a la llar.

20/07/2010 13:39:4220/07/2010 13:39:42220/0/0/00/0/0/07/7/7/27/2/2/20011

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (36)

34 TOT Badalona

La l

lar

Avd. Juan Valera, 60-68 Bº LA SALUD - BADALONA

Tel. 93.397.46.03

LOPEZMáquinasde coser

q

VENTA Y REPARACIÓNRECOGIDA A DOMICILIO

INSTALACIÓN Y REPARACIÓNDE: ANTENAS TV. Y

PORTEROS AUTOMÁTICOS

C/ Guifré, 187 BadalonaTel. y Fax: 93 460 37 27

LA CALIDAD DELPROFESIONAL

Reparación de calderasAire AcondicionadoCalefacción, calentadores,

placas solares.

¡En tiempo de crisis, la reparación es su mejor inversión!

93 278 18 67 - 676 02 81 76

TODAS MARCAS Y

URGENCIASPROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

SERVICIO TÉCNICO

[emailprotected]

PLAN RENOVE

VENDA I INSTAL·LACIÓDE TOT TIPUS DE TENDALS

· Tendals Stor· Tendals Extensibles· Capotes Decoratives· Terrasses Planes· Tota mena d'Automatismes

PRESSUPOSTOS GRATUÏTSTel. 93 399 01 00 · Mob. 665 568 780

C/ Baldomer Solà. 63 · 08912 [emailprotected]

El millor del Sol

és l'Ombra

ELECTROMARTI, S.L.

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ADAPTAMOSLA ANTENA

COLECTIVA AL NUEVO SISTEMA

T.D.T.

Tel. 93 398 11 41Liszt, 34 y 36 // Coll i Pujol, 176

BADALONA

Hacemos copia de mandos a distancia en al acto de:

ParquingsTV (todo tipo)TDT

16/07/2010 9:54:5416/6/0/07/7/2/20

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (37)

TOT Badalona 35

la l

lar

Página Web: www.badaweb.com/galileoE-mail: [emailprotected]

· Sistemas Europeos en ventana corredera, practicable y perimetral.· Mamparas de baño en todos los colores

¡NO ME TIRE! puedo serle útil

Aluminios GALILEO, S.L.Carpintería MetálicoCarpintería Metálica

· Persianas en Aluminio térmico y plástico· Vidrio de cámara Climalit (10 años grantía)· Todo tipo de Lacados (colores, maderas)

C/Roger de Flor, nº 76 08915 BADALONATel. 93 460 08 89 Fax 93 460 75 49

PRESUPUESTO SIN

COMPROMISO

Aquesta nova butaca creada pels dissenyadors alemanys Jehs & Laub va ser va ser una de les novetats presentades per Cassina a la ‘Milano Design Village’ delSalone del Mobile d’aquest any.Un p ro jec te amb e l quel’empresa Cassina mira cap al futur, que demostra unatota l coherènc ia amb les

Extraordinària butaca de tela de Cassina

seves arrels, valors i cultura del disseny. L'extrem confort del que podem gaudir ambla butaca és el resultat dels processos de construcció d'experts.Amb la seva linealitat visual ila suau i acollidora estructu-ra, aquesta butaca és l'epítomde la simplicitat extrema i deliberada. L'estructura inter-na és de plàstic reforçat amb

fibra amb obertures originals i nervadures que garanteixenla comoditat del seient. El farciment és d'escuma depoliuretà i buata de polièster. La tapisseria, combinadesamb buata de polièster, ésex t raïb le gràc ies a dues cremalleres laterals que li donen un acabat original. Les fundes estan disponibles encolors llisos o de dos tons.

16/07/2010 9:55:0016/6/0/07/7/2/20

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (38)

36 TOT Badalona

La l

lar

PARTICULARES/INDUSTRIALES REFORMAS INTEGRALES DE SU VIVIENDA/COMERCIO

Tels. 93 397 52 71 - 610 39 01 62

Andrés Fernández Giménez

- Muebles a medida - diseños propios- Cocinas

- Armarios - Puertas- Parquets, etc...

COBERTES I FAÇANES, S.L.· Terrazas y cubiertas· Rehabilitación de fachadas

· Tabiques pluvialaes

· Bajantes (Desagües)web: e-mail:

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN BONAVISTA, S.L.

✓ Arquitectura

✓ Rehabilitación

de edificios

✓ Fachadas

✓ CubiertasDesde

1.988

93 383 78 42www.rcbonavista.com

LIMPIEZAS IND. BADALONA

Cervantes, 7908912 BADALONA

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax.NO TIRE SU DINERO, CONSÚLTENOS☎ Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

VENDA I INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS

Parquet Flotant

Manteniment

C/ Drac, 1 Tenda 2. Badalona

Si ets un entusiasta de les plantes t’encantarà aquest test d’alumini per a l'aire. El test està realitzat amb alumini reciclat pel que és bo pel medi ambient. També podria ser una alternativa per decorar l'interior de casa teva. Estic segur que si vius en un aparta-ment a la ciutat generalment un dels grans problemes que et trobaràs és la manca de terres per cultivar un hort o plantar plantes, aquest produc-te pot ser una bona alterna-tiva pel teu hobby de jardi-ner. No és necessari tenir un lloc gran, perquè plantar en aquests testos poden fer del teu jardí un jardí divertit, vist com un accessori addicional per decorar casa teva.

És ven amb una gran varie-tat de mides, a més, també poden ser elevats amb l'ajuda dels pals de metall, que poden afegir bellesa al conjunt. estan disponible en diferents colors: vermell, negre, blanc, blau, groc, taronja.

Testos d’alumini

1436.pag.36.37.indd 2 16/07/2010 9:56:32

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (39)

TOT Badalona 37

la l

lar

Nº Autorización Junta Residuos T-023

AlcantarilladoDesatasco de tuberias en generalExtracción de pozos negrosFosas sépticas, lodos y barrosVaciados de pozos de parkingsTransporte de residuos Servicio 24 horas

Ponent, 80 / 08912 BADALONATels. 934 607 072 / 933 878 938 - Tel./Fax. 933 980 235

e/mail: [emailprotected] - www.limesa.com

Tel. // Fax. 93 399 84 56 - Móvil 610.89.39.64 [emailprotected] [emailprotected]

REHABILITACIONS TIANA

Tel. 93 193 37 [emailprotected]

REFORMES EN GENERAL

FAÇANESCOBERTES

ARQUITECTURA

INSTALACIONES Y SISITEMAS

REPARACION YSINTONIZACION PARA LA T.D.T.

Tel. 93 397 30 54Mv. 687 53 77 10 - 626 35 74 08

e-mail: [emailprotected]

Creada per a l’empresaespanyola Arturo Alvarez, lallum “Guau” ha estat conce-buda com un híbrid entre llumd'ambient i llum direccional.Tancada crea llum ambiental.A l’obrir el seu cercle interiormodera la intensitat de llum.

Presentació de la llum de paret “Guau”Gràcies a l seu doble g ir,també pots dirigir el feix de llum cap a qualsevol zona de l'espai. Ideal tant per utilitzarnomés un l lum o en grup. Està disponible en acabat

Tot i ser una llum de paret

t ambé es po t mun ta r a lsostre. Està disponible endues mides. És fàcil veure

p

per què aquest llum innova-dora, dissenyada per RosarioHurtado i Roberto Feo, és laguanyadora d'un premi dedisseny Xarxa 2010.

16/07/2010 9:56:4016/6/0/07/7/2/20

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (40)

38 TOT Badalona

[emailprotected] 607.259.753

NZ:B-2500636www.asoa.net

Apt. 22208910 Badalona

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992Fax 93 3841740

D'EN BOSCGOFERD

BADALONA TEL. 659 86 77 23PAGINAWEB.DENGOFERD

Alfredo Ortega / col. 1581Hospital Veterinari L'Arca

Asociación Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

adopta'm

animàlia38anim

àlia

Com poden arribar a ser tan pe-sades, les mosques a l’estiu?. Més encara si està a punt de ploure. Tanmateix tot té una ex-plicació més o menys racional, el fet és que a les mosques els hi costa molt d’esforç el fet de volar, si això li afegim un temps inestable marcat en general per baixes pressions i alta humitat ens trobem que l’aire és menys dens per la qual cosa han de moure més vegades les ales per desplaçar-se, si a sobre pesen més degut a l’humitat que s’adhereix al seu cos, els hi costa tant que prefereixen reposar allà a on els hi va bé, és a dir si nosaltres o les nostres

A l’estiu tota cuca viumascotes estem a la vora, ens convertim en àrea de repòs involuntària. Sembla una ximpleria però això s’aplica també a altres anima-lons igual de molestos però que a sobre son més perillosos, ja que poden transmetre malal-ties, potencialment perilloses als nostres animals. Evitar, la presencia de mos-quits, mosques, puces, papa-rres, etc. durant l’estiu és una missió difícil, però no impos-sible. Els nostres animals poden tenir una sola puça al cos, però el més probable és, que hi ha-gin 100 larves al seu entorn immediat. Com sempre la prevenció es molt important, i avui en dia tenim un ampli repertori de productes que serveixen per mantenir-los a ratlla . El més important es atacar a tots els àmbits possibles per fer més difícil no només la seva existència sinó també la seva propagació a l’ambient i als entorns més freqüentats per les nostres mascotes, com la zona

de descans, etc. Així doncs tenim un ampli re-pertori de pipetes d’aplicació tòpica que actuen com a

-zadors, i els collars antipa-rasitaris, que tenen tots ells

insecticida, directament so-bre la mascota. També poden eliminar les larves mitjançant productes orals que en el cas de les puces el que fan es evitar que es facin adultes matant, les fases larvàries. Finalment tenim els insectici-des d’ambient, els ideals són els respectuosos amb animals I plantes però en cas de tenir una plaga de puces l’ideal son els foguers, que són uns esprais d'alliberació massiva que s’han d’aplicar sense la presència d’animals plantes i persones. Amb tot si fem servir tota aquesta bateria de productes, el percentatge d’èxit serà gran però no total perquè ja se sap que a l’estiu tota cuca viu.

PIPA Y PONCHOHembra y Macho, Jovenes.Varios meses esperando un hogar, se han de adoptar juntos, siempre han vivido juntos, muy dóciles y ca-riñosos.

FILAHembra, 10 años, Tiene leishmania.Muy, muy cariñosa, espera una familia que la quiera tal y como es, tras años viviendo en una jaula. (se facili tará la medicación gratuitamente de por vida)

1436.pag.38.indd 1 15/07/2010 12:02:51

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (41)

TOT Badalona 39

39tendències tendèncie

s

DISTRIBUIDORA CRISTIAN LAY

Vende a domicilio. Mary

Tel. 664 11 95 1393 458 74 26

Dansa del Ventre Terapèutica

Informació i inscripció: Tel. 93 518 [emailprotected] · www.danza-del-vientre-terapeutica.es

Sala AmbarBadalona centre, a 2 minuts de estación Renfe

Perfums refrescants per alleujar la calorRes millor per combatre les altestemperatures que refrescar-se amb les notes cítriques, marinesi florals d'una bona fragàn-cia fresca. De cara a l'estiuapareixen versions de fragàn-cies clàssiques que augmentenla seva força tònica i estimu-lant afegint notes gelades queremeten als sorbets, els granis-sats, l'herba fresca o els fonsmarins. Però, a més, es constataque en el mercat hi ha tota unanova fornada d'aigües perfu-mades que consolida aquestaèpoca estival com l'altra grancita anual de presentació denous perfums.

Per a ella- Eau de Rochas fraîche. Novaversió encara més fresca quel'original i amb notes marines.50 ml- Escale aux Marquises deDior. Després de Portofinoi Pondichéry, aquest estiuDior ens por ta a les I l lesMarqueses i fa un homenatgea l'exòtica flor de Tiara.- Blv Eau d'Eté Bvlgari. Fragàn-cia alegre i refrescant amb tocsbrillants de menta i llimona italiàamb un accent a canyella- Escada Marine Grove. Novaedició limitada amb una aromadolç i picant que recrea una

festa d'estiu. 50 ml- Ô d'Azur Lancôme. Versióestival de la fragància amb mésde 40 anys d’història Ô amb un

g

cor de rosa i notes mediterrà-nies. 50 ml

Per a ell- 7 de Loewe. L'última aposta dela firma nacional conté nomésset ingredients: un acord floral(compost de rosa, muguet inerolí del Marroc), baia depebre, absolut d'encens, cedrede l'Atlas del Marroc, pomavermella, musk i vetiver.- Guerlain Homme L'Eau.Còctel fresc amb una gota de

rom, fulles de menta i pell de llimona que no és un mojito, sinó el nou perfum gairebégelat de Guerlain.- Gucci by Gucci Esport pour Homme. Versió cítrica i aromàti-ca de llarga durada amb notessingulars com el nèctar de figa de Còrsega o el suc àcid del raïm. 50 ml- Boss Bottled Night d'Hugo Boss. Versió per a la nit de la fragància clàssica amb fustes exòtiques i mesc. 50 ml 51,50 €- Burberry Summer Man Fragàn-cia cítrica, aquàtica i enfustada amb menta, ginebre i farigola. 100 ml

1436.pag.39.indd 11436.pag.39.indd 1..iinndddd 11 15/07/2010 14:39:3215/07/2010 14:39:32115/5/5/05/0/0/07/7/7/27/2/2/20011

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (42)

BADALONA ARTIGAS C/ANTIGUA VALENCIAFinca de obra vista.

Piso de 4 habitaciones.Ascensor. Exterior a la ca-lle. Todo reformado. Frente

futura zona verde.PRECIO 209.000€

BADALONA LLOREDA RAMBLA SANT JOANExpectacular piso 97 m2 en

finca de obra vista. Alto. Soleado. Buenas vistas. 3 amplias hab.

Gran salón. 2 baños. Todo en per-fecto estado. Para entrar a vivir.Financiación a su medida 100%.

"Mejor que un alquiler" llamenos y le informaremos.

PRECIO 299.500€

BADALONA FRONT MARITIM C/CERVANTESPiso frente puerto deportivo

Badalona. Amplio salón. 2 Hab. dobles. En perfecto estado. Alto con asc. Impresionantes vistas. Gran tza. Incluido en precio dos

aparcamientos y un trastero en la misma finca. Llámenos y venga

verlo. PRECIO 425.000€

CENTRO C/ASSAMBLEA CATALUNYAImpresionante piso de 175 m. Exterior a calle y a patio de

manzana. Dispone de 5 hab. incl.la de servicio. Para actualizar a su

gusto. Parking grande incl. en el precio.

Llámenos y le informaremos. PRECIO 450.000€

BADALONA BUFALÀ C/NOU CASASCasa unifamiliar. Amplio salón.Cocina office. 3 Habitaciones

+ amplia buardilla. 2 Baños + 1aseo. Pequeño jardin y terraza.Finca obra vista. Para entrar a

vivir. Aparcamiento para 3 coches.“Zona muy tranquila”PRECIO 458.000€

BADALONA FRONT 1ª LINEA MARFront Maritim 1º LINEA.

Fantástico de piso 3 hab y 2 baños. Terraza. Vistas

Plaza aparcamiento opcional. “Mejor que nuevo”

PRECIO 433.000€

BADALONA C/JUAN DE AUSTRIAFinca obra vista. Piso

amplio con gran salón co-medor. Cocina office. Muysoleado. 4 habitaciones.

Perfecto estado.PRECIO 291.600€

BADALONA CENTRO C/ZARAGOZAExpectacular ático dúplex con 42

m2 terraza. Perfecto estado. 2 hab.y 2 baños. Amplio salón. Cocinaequip. Plz. de Pk. opc. y trasteroen la finca incluidos en el precio.Financiación a su medida 100%.

"Mejor que un alquiler" llámenos yle informaremos.

PRECIO 319.500€

BADALONA SISTRELLS C/ OLIVERA DE SISTRELLSPiso de diseño.Salon comedor. 2 Habitaciones.

En perfecto estado. Alto con ascensor

y muy soleado. PRECIO 206.000€

PISOS DE OCASIÓN

BADALONA MORERA C/RIERA DE CANYADÓPiso de 70m,

2/3 habitaciones,Todo reformado. Para

entrar a vivir. VERDADERAOCASIÓN!!

PRECIO 136.000€

REBAJADO

BADALONA MAS RAMCasa 350 metros + aparta-mento independiente de 65

metros. Parcela de 1.150 metros. 6 habitaciones.

4 baños. Ascensor. Espectaculares vistas.PRECIO 1.175.000€

MONTGAT C/SANT VICTORIA ¡¡¡CHOLLAZO EN

MONTGAT!!!Piso de dos habitaciones,

reformado, terraza Con espectaculares vistas.

“Mejor que un alquiler"SUPER - PRECIO 150.000€

REBAJADO

M-Integral.doble.pag.indd 2M-In 16/07/2010 11:41:4916/6/0/07/7/2/2010 11:41:49

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (43)

Després d'un any intens, molts agafaran les vacances amb més ganes que mai, d'altres aprofitaran per seguir buscant feina i alguns estalviaran. Venen temps difícils, per tant més val viure l'estiu de la millor manera! Ja sigui en família o amb els amics. La canalla que jugui! I els adults que gaudeixin!

Suplement-41-56.indd 1dd 1 20/07/2010 15:49:3220/0/0/07/7/2/20 2

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (44)

Dissabte 14 i diumenge 15 Badalona viurà la Festa Major

Cercavila que portarà a totes les colles des de la plaça de la Vila fins a la Rambla on a les deu de la nit hi haurà el Castell de Focs.

A dos quarts d’onze la Rambla serà l’escenari de l’únic concert de Festa Major, però un concert de categoria i apte per a bones oïdes. Big Mama & Original Jazz Orquestra Taller de Músics oferiran un recital carre-gat de blues i molt de swing. Big Mama és una de les veus més importants del panorama musical català, amb més de 20 anys de trajectòria musical. Amb aquest concert tindrem l’oportunitat d’escoltar les seves millors peces acompanyada d’una altra banda imprescin-dible dins de l’escena musical jazzística del nostre país.

Diumenge 15. Mare de Déu d’AgostLes matinades pels carrers de Baix a Mar a partir de les vuit faran despertar a la ciutat ben aviat després d’una llarga nit d’estiu per assistir a l’Ofici Solemne de Festa Major a l’església de Sant Maria. La tarda serà per a la canalla, a les sis el taller Structures Musicals

Els temps canvien i si per la Mare de Déu d’Agost, Badalona anys enrere celebra-va una gran Festa Major amb els envelats i les curses de bicicletes, des de l’arribada de la democràcia les Festes de Sant Anastasi van anar creixent fins a menjar-se la d’agost que cada any és més i més reduïda i aquest 2010 any de crisi i retalla-da... s’ha notat! Tot i així, els dies 14 i 15 Badalona aplegarà tot un seguit d’activitats que val la pena seguir

Dissabte 14. Nit de Festa Major d’AgostGran Xeringa és l’expressió utilitzada pel Baró de Maldà per a referir-se a un gran esclat de morterets –peces d’artilleria– que es llençaven en les festes de Badalona el 1875. Fa uns set anys es va recuperar aquesta expressió per fer començar la festa amb una gran tronada. Una traca de 500 m passarà pels carrers de la Costa i de Sant Anastasi, unirà la plaça de la Constitució – antiga plaça de la Vila- i l’actual plaça de la Vila, on es dispararan 12 salves de morteret. Un acte explosiu que donarà el tret de sortida a partir de les vuit del vespre. Una traca que anirà acompanyada d’una tanda de lluïment a càrrec de Miquelets de Badalona, Badalona Bèsties de Foc, Diables de Badalona, Bufons del Foc, Kapaoltis de Llefià, Geganters de Badalona i Castellers de Badalona, i la

Els Instruments Gegants d ’Et ienne Favre són una expressió musical festiva, és el descobriment d’un univers fantàstic i grandiós on tot és música i harmonia. Un total de 30 grans instruments, estructures musicals d’aigua i un laberint musical per als més petit*. A les set de la tarda Ballada de Sardanes. A les set circ aeri amb The Flying Tiritas i l’espectacle Atiritando Quatre artistes d’una companyia de principis de segle volen fer el seu espectacle. Molts obstacles s’hi interposen, però ells faran tot el possible per aconseguir el seu objectiu... volar!! Entre farmacioles, tiretes i acrobà-cies fan un esforç desesperat i divertit per esquivar cada nou entrebanc, acabar el muntatge i dur a terme la funció costi el que costi. “Atirititando” és un espectacle d’humor que transcorre entre l’aire i el desig de transitar-hi. Corren èpoques difícils i fins i tot per volar calen tiretes... però això lluny de ser un problema, serà la solució.Petit volant, quadrant, trapezi fix, corda, teles i pal. No et perdis aquesta gran exhibició d’acrobàcies aèries!I per acabar el dia a les deu de la nit a la platja del Pont d’en Botifarreta Espectacle de Foc i Bany de les Bèsties i Diables, a càrrec de Diables de Badalona, Badalona Bèsties de Foc, Bufons de Foc i Kapaoltis de Llefià. Qui s’avorreixi aquests dos dies és perquè vol.

42 TOT Badalona

suplement

Suplement-41-56.indd 2 20/07/2010 15:49:35

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (45)

TOT Badalona 43

ESTIU ESTIULes donzelles de la costa

més feliços que ningú! Una mostra són totes aquestes amigues, algunes coneixen de ls banys, d ’a l t res són veïnes i fins i tot n’hi ha que anaven juntes a la guarde-r ia! Avui però es passen e l d ia jun tes “a més de venir a la platja fem altres coses! Juguem a la Primi-t iva, celebrem els sants i e l s an ive rs a r i s am b u n dinar” diu la Isabel Rabat, però no tot acaba aquí! Les excentricitats d’aquest grup arriben a l’alçada de menjar els turrons i els polvorons que han sobrat del passat Nadal durant els matins de juliol a la platja, una tradició que aquest any amb la crisi no han pogut fer. Les nits d’estiu de lluna plena fan una musclada a la sorra, a més d’aperitius, berenars i festes de blanc.Cada matí des que arriba e l b o n t e m p s f i n s q u e comença a fer fred, totes aqu e s te s d o nze l l e s e l s passen a primera línia de la sorra, xerren, r iuen i...

De tot el litoral català, pocs racons queden com els banys La Donzella, aquelles casetes blanques i blaves, aquell racó de platja carregat de bt vs que es coneixen, se saluden, es critiquen i veuen passar els anys estiu rere estiu. Hi ha qui passa l’estiu a les Maldives i d’altres que el passen a La Donzella. Entre tota la gent ens apropem a un grup de dones que xerren, criden i riuen. “Uuuuuuuh!! Venim aquí des de fa molts anys!” diu la Montse Guerre-ro, n’hi ha que fa més de 50 anys que passen l’estiu a la Donzella, venien amb els pares, amb els marits amb els fills i “d’aquí poc vindrem amb els nets!” afirma satisfe-ta l’Imma Balletbò. La Conxi-ta Martí, per exemple, té un apar tament a Palafrugel l però no canvia per a res la Donzella.Estan morenes i contentes, ja se sap que els banys a mar complementats amb els banys de sol ens fan ser

critiquen “són molt dolentes. Totes critiquen menys jo!” diu l ’Amparo Ruiz mentre totes criden exaltades. De jet set badalonina segons sembla que cada cop n’hi ha menys, van mar xant , però sempre hi ha gent per comentar. La darrera en arribar és la Norma Damunt, ja l’esperaven! I recorden com han canviat les coses, sorprenentment a millor. Ara no hi ha gent amb radiocas-sets, l’aigua està força neta, però quant a la sorra... n’hi ha ben poca...

Faci e l temps que fac i a l’estiu vénen a la Donzella i a l’hivern fan algun viatge, sopars... I queden cada tarda per fer la volteta. Amb una colla com aquesta no calen psicòlegs ni psiquia-tres, entre totes fan teràpia. Marxo i segueixen xerrant, amb e ls seus “pareos” i barrets de palla a les seves cadires i jo penso que quan sigui gran... que quan sigui gran vull ser com elles!

Suplement-41-56.indd 3 20/07/2010 15:49:44

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (46)

Records d’una festa major que mai més tornarà

als veïns la decoració. La darrera causa, i no menys important, va ser el canvi d’hàbits de la societat i el fet de marxar de vacances durant el mes d ’agost. A la dècada dels seixanta la Festa Major de Badalona va entrar en crisi, una festa que per molts badalonins i badalonines només queda el record i algunes fotografies en blanc i negre.

La festa més esperada de l’anyDurant quatre dies a l’any,

E l s temps canvien i Badalona també. A la ciutat no sempre s’han tingut les Festes de Maig com les festes més importants del calendari festiu local. Abans, la festa arribava el 15 d’agost. La Festa Major d’Agost va en t ra r en decadènc ia a finals de la dècada dels anys cinquanta. Les causes del seu declivi van ser diversos factors: d’una banda la feina que representava muntar envelats i carrers guarnits, i de l’altra, la notable despesa econòmica que suposava per

normalment del 14 a l 17 d’agost, Badalona s’omplia d e g e n t , d e c o l o r s , d e música i de tradicions, era l’alegria de la Festa Major. La Rambla i la platja era on millor es reflectia l’ambient de la festa. Molts dies abans ja hi començava a haver una activitat frenètica. La fira i sobretot els envelats canvia-ven el per fi l de la façana marít ima badalonina. Els primers envelats a la platja es van començar a construir a f i na l s d e l se g l e X IX , gràcies a les entitats i socie-

44 TOT Badalona

Grup de veins del carrer Roger de Flor celebrant la Festa Major, any 1954. Foto. Nuria Ruiz

suplement

Suplement-41-56.indd 4 20/07/2010 15:49:45

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (47)

TOT Badalona 45

ESTIU ESTIU

els focs passaren a fer-se el darrer dia i es converti-ren en u sinònim del final de la Festa Major . Els que tampoc no hi faltava eren els gegants i capgrossos, que travessaven matí i tarda els carrers de Badalona. També s’ha de destacar els nombro-sos carrers de la ciutat que s ’enga lanaven durant la Festa Major. Acabada la Guerra, el 1939, la Festa Major de Badalona va estar marcada per l ’escassetat de recursos, tot i que e l programa de festa va ser un dels més llargs de la recent història badalonina i va durar del 12 al 20 d’agost. Els actes eren, però majoritàriament religiosos i es completaven

tats recreatives de la ciutat. El darrer any en què es va muntar un envelat a la platja per Festa Major va ser l’any 1969. Als envelats pràctica-ment cada dia de festa es feien balls de tarda, vespre o nit. Els nois hi assistien vestit* amb les millors gales i les noies estrenaven els vestit*, generalment llargs, que havien estat confeccio-nant expressament per a aquella ocasió.

Focs, gegants per celebrar la Festa MajorL a R a m b l a e r a t a m b é l ’escenar i de l caste l l de focs, que es feina la nit del dia 15. Amb els anys es va mantenir l ’escenari, però

amb alguns bal ls. En els anys posteriors, les celebra-cions es van anar revifant i es van tornar a muntar envelats a la platja, gràcies al Casino de Badalona i del Círculo Artístico Español. També es van recuperar la resta d’actes que no solien faltar al programa de festes. L’any 1946 l’Ajuntament va encarregar un concurs de carrers guarni ts amb un premi de 1.000 pessetes. La proposta va ser tot un èxit. Per molts badalonins i badalonines, la Festa Major es només un record. Potser algun dia la festa d’agost torna a recuperar la seva empenta que tenia fa unes dècades.

Envelat del Casino de Badalona, 16 d'agost de 1957. Foto. Isidre Bornay

Suplement-41-56.indd 5 20/07/2010 15:49:47

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (48)

46 TOT Badalona

suplement

Obert tot l'estiu, troba el queObert tot l'estiunecessites, no tot tanca a l'estiu

qq

de superfície i amb capacitatper a 260 persones, querecrea d'una forma especta-cular un món submarí infan-til amb tot tipus de detalls:taurons, va ixe l l s en fon -sats....E l p a r c d i s p o s a d ' u n sespectaculars efectes deso i llum. Tot això comple-mentat amb estructures dejoc, tobogans, piscines deboles, inflables i tot t ipusd'atractius per al delit delsnens i dels adults. El parces divideix en dues àreesper a nens de 2 a 4 anysi un altre per a nens entre5 i 10 anys. Vine a jugaral fons marí amb el Greti iels teus amics. Obert totesles tardes del mes d'agost(excepte d imar ts). Per aqualsevol consulta sobrepreus, horaris, organitzacióde festes, etc.[+] Av. del Guix, 22-24 93 465 52 53

Masia Cal DimoniRestauranteEste deja el calor por unashoras y disfruta de nuestrasterrazas. Ven a comer ocenar, te esperamos!El Molí de Cal Dimoni tiene laintención de hacerles llegara ustedes un restauranteen el cual puedan disfru-

Bronzejat Badalona SolCentre de BronzejatJa ha arribat l 'estiu i com cada any no tancarem per vacances, el nostre centre de bronzejat i fotodepilació situat al centre de Badalona romandrà obert els mesos de ju l io l i agos t . A més s i vens durant aquestes vacances et trobaràs com sempre uns preus excep-cionals. Apropat al centre de bronzejat i fotodepilació de Badalona!T'hi esperem![+] C/ Francesc Layret, 30 93 389 43 58

Aventura ParkParc temàtic infantilAventura Park és un parc infantil temàtic amb 1000m2

tar de su boda, comunión ocalçotadas en un ambienteacogedor. Ha sido diseña-do para el disfrute perfectode cualquier celebración ofreciéndoles una cocinas e l e c t a . Te n e m o s u n agran variedad de platos ymenús de exquisita calidad.E s t a m o s s e g u r o s q u eencontrará el más apropia-do a sus exigencias parasu boda, cena de empresa,grupo de amigos, etc.[+] Crta. de la Vallesana, km 3,3 · 93 465 76 78 93 395 06 28

Estética BelénCentro de EsteticaTu centro de estética y belle-za de Badalona. Acércate a nuestro centro y cuída-te. Tratamientos de micro-pigmentación, tratamien-tos corporales, maquil la-jes, tratamientos faciales, depilación, fotodepilación, m a s a j e s , e t c . N u e v a s te rap ias y t ra tamien tos de una so la ses ión SPA SENSES. Como siempre queremos agradecer te tu confianza en nosotros. Ven este verano y déjate mimar en nuestro centro de estéti-ca y belleza.[+] Rambla Sant Joan, 97 E 93 387 64 50

Rbla. Sant Joan, 97 E (Lloreda)Tel. 93 387 64 50

Promociones especiales

en Packs

para novias

No Cerramos en Agosto- Peeling de la alegría: Mandarina, naranja- Gemo Termal: Agua, piedras preciosas- Linea Botanical: Frutos rojos, jengibre, té verde- Oriental Senses: Aceites, esencias

Infórmate de nuestras últimas tendencias en:

· Micropigmentación · Fotodepilación · Mesoterapia facial y corporal, etc.

Nuevas terapias y tratamientos corporales de una sola sesión: SPA SENSES

Especialistas en carnes a la brasa50 variedades de pizzas

Pastas italianas artesanasMenús especiales para grupos

C/Conquista, 139 Badalona

www.restaurantecambalache.com

20/07/2010 15:49:5520/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (49)

TOT Badalona 47

Suplement-41-56.indd 7S p 20/07/2010 15:50:1820/0/0/07/ 0:18

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (50)

48 TOT Badalona

L'Associació de Marxants de Badalona

INFORMA:Que los encantes en Badalona se celebran los días:· Miércoles: POMAR y SANT MORI, LA SALUD

· Viernes: MONTIGALÀ

· Sábado: TURÓ DEL CARITG, LA SALUD

Tus encantes de confianza

¡Vamos a los encantes! Anem als encants!

Los mercados se harán incluso festivos

Masía Cal Dimoni¡¡AGOSTO ABIERTO!!

TEL. 93 465 76 78 ó 93 395 06 28Carretera de la Vallesana km 3,3 08916 Badalona (BCN)

GPS N41.47566º E2.22884ºwww.masia-caldimoni.com

email: [emailprotected]

Horario comidasDe lunes a viernes de 13h a 16'30h

Sábados de 13h a 16'30h y cenas de 20'30h a 00'00h

Domingos y Festivos de 13h a 16'30h (Martes cerrado)

Organizamos Bodas todo incluido por 59,90 €

iva no incluido.Comuniones, Bautizos, Comidas de Empresa y un sin fin de eventos.

¡¡VEN E INFÓRMATE!!

RESERVAS e INFORMACIÓN

el Tot us desitja

un MOLT

BON ESTIU!

20/07/2010 15:50:3420/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (51)

TOT Badalona 49

ESTIU ESTIUúltimes novetats als millorspreus. No t'ho perdis i vine a la nostra tenda, la teva tendade bicicletes.[+] Castillejos, 1 esc. 93 399 46 59

Centro de traumatología Dres. SerranoTraumatologiaNou ser ve i d 'u rgenc ies traumatològiques. Entitats esportives, clubs, Federa-cions, Escoles, etc... Obert també tots els dissabtes de 9 a 14.30h. [emailprotected][+] Ignasi Iglesias, 1-5, entlo. 93 384 04 54

AurumCompra de oro y joyas¿Necesi ta dinero rápido?Pagamos mejor que nadiey a l momento! Pase porc u a l q u i e r a d e n u e s t r a stiendas y disponga de dineroinmediato.[+] Arnús, 17 93 464 21 92

Associació MarxantsMercats dels encantsVine els encants de Badalo-na . Estem e ls d imecres,d i vend res i d i s sab tes adiferents barris de Badalo-na. Estem oberts inclososfestius. Anem als encants!

CamblacheRestaurante¿Este verano te quedes encasa? Date una vuelta y cena en nuestro patio de veranoSomos espec ia l i s tas enCarne a la brasa, pizzas y pastas Italianas artesanas.Carne fresca de importacióna la brasa, 50 variedades de pizzas, pastas italianas artesa-nas vinos y dulces argentinos.[+] Conquista, 139 93 383 19 07 · 93 383 30 97

+BiciBicicletasBicicletes, accesoris, comple-ments, taller. Troba totes les

20/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (52)

El teu centre de bronzejat t'ofereix la nova tarifa plana intel.ligent que permet vindre a bronzejar-te cada dia

durant 30 dies, per tan sols 40 E

Pots venir tots els dies

Pots fer sessions fins a 20 minuts

Pots utilitzar les tres tipologies de màquines

Tarifa Plana Intel.ligenti Cosmetic`

sun factory.indd 2.indd 2 31/03/2010 10:28:573 10:28:57

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (53)

TOT Badalona 51

Professional

www.masbici.com

OUTLET

AGOST

OBERTen roba

i complementsC/Castillejos, 1 Badalona

Tel. 93 399 46 59 - 658 87 68 34

CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DRES. SERRANO

Ignasi Iglesias, 1-5, entlo. 08912 BADALONATel. 93 384 04 54 - Fax 93 389 56 89 E-mail: [emailprotected]

De dilluns a divendres de 8 a 15h.OBERT TOT L'AGOST

Suplement-41-56.indd 11 20/07/2010 15:50:41

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (54)

52 TOT Badalona

suplement

Isaac Anguera

me i moltes mentides entre la gent que s'hi dedica per evitar la competència.

Els horaris te'ls marques tu...Sí, normalment vaig a primera hora del matí, a partir de les quatre, així s'està fresc i no et molesta ningú. És una feina cansada, jo he anat caminant des de Badalona fins al port del Masnou!

Tens molts problemes amb els banyistes?Hi ha gent que pensa que som lladres, i no és cert. Jo em busco la vida com puc, sense fer mal a ningú. S'ha de mantenir una distància prudencial amb la gent. Si algú et demana ajuda perquè ha perdut alguna cosa i ho fa amb educació, l'ajudo; però hi ha molts que t 'intimiden o t ' intenten enganyar per quedar-se e l que tu has trobat.

I què trobes a la sorra?El que més trobo és bijuteria

Què t'ha portat a buscar metalls a la platja?La situació d'aturat de llarga durada. Abans treballava a les arts gràfiques i ara porto ben bé 2 anys a l'atur.

Com decideixes comprar-te el detector de metalls?Va ser arrel d'un programa a la tele, vaig veure un reportatge on sortien tres persones que es dedicaven a buscar metalls

línia i escombraven la platja de Vilanova. Els hi vaig propo-sar als meus pares, perquè en aquell moment no tenia poder adquisitiu, i els hi va agradar la idea.

Per curiositat, quant val el detector?El preu mig és d'uns 300 euros, però n'hi ha de fins i tot sis mil euros. També n'hi ha de submergibles, però aquests ja són molt més cars.

Tens molta competència a la platja de Badalona?Sí. A més hi ha molt secretis-

i monedes. De tant en tant plata. L'or, en canvi, és molt difícil de trobar (riu). El més interessant son les monedes antigues. Per exemple, darrera de l'antic Titus, n'he trobat ple! La bi juter ia i la plata les guardo. Tinc dues opcions: esperar que pugi de preu la plata o t reure'm una l l i cènc ia per obrir una paradeta. No vull malvendre el que m'ha costat tant de trobar.

Arribes a final de mes amb tot el que trobes?Em dóna per anar t irant, però no es pot equiparar amb un sou normal. No puc tenir tantes despeses com la gent de la meva edat.

Què esperes d'aquesta feina?No m'hi vull dedicar gaire temps. El que vull es trobar una feina i que això sigui un hobby. A la platja el millor és anar a prendre el sol!

Tot i que no ho vol convertir en la seva professió, Isaac Anguera fa jornada comple-ta a la platja. Es va comprar un detector de metalls a la primavera i intenta subsistir amb el que troba a la sorra. Es mou per la platja en moto, sobretot a les zones més turístiques de Barcelona i fins el Masnou. Té 27 anys i li agrada ser el seu propi cap.

Suplement-41-56.indd 12 20/07/2010 15:50:47

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (55)

TOT Badalona 53

ESTIU ESTIUBadalona, un museu a l'aire lliure

A q u e s t é s e l c a s d e l

mostra, per una banda un corb marí, i per l 'altra, la transformació que pateixen aquestes aus per les deixa-lles de la platja i el mar. O la de Dionís Orrit, que presenta Badalona (segons les seves pròpies paraules) així: “mar i cultura, com a guarniments de luxe per a una c iutat desorientada”.Le s l o n e s e n f o r m a d e ve la l la t ina s 'han fe t en c inc setmanes i fan t res metres i mig de l larg. “Al

Un dels paisat-ges al qual estem acostu-mats els badalonins és el de veure l'horitzó ple de veles. La dels patins que sur ten de la platja i lluiten vers les onades. Jugant amb aquesta tradició marinera neix “L'art al vent”, un projecte artís-tic que omple de veles els fanals del Passeig Marítim. Vuit obres en total, signades per onze artistes diferents de la ciutat, entre les quals l'ànima mater de la iniciati-va, Lluïsa Pla: “en aquests temps difícils, la vela estesa s imbol i tza e l progrés, la cultura i altres temes que cauen en l'oblit”.Pla és l'autora de ”Dos mil anys en remull”, on hi combi-na dues idees: “Hi ha la cara dels orígens, de principis encoberts per una onada que va i no torna. També la cara més lúdica, la dels jocs infantils a la platja una tarda d'estiu”.Però la Lluïsa no està sola en aquest projecte, compar-teixen cel amb ella: Judith Themis tan j i og lus; Bar r i Groc; Dionís Orrit; Agnès Rodon; Luca Spreaf ico i Sara Contantini, de l'Escola D'Art Superior de Disseny Pau Gargallo; Josep Torres, i Mercè Olivé. “Vaig escollir artistes que no participes-sin ja en altres projectes de Badalona 2010 Capital de la Cultura Catalana, per a que to thom h i t ingués cabuda. A més, tots prove-nien de diferents discipli-nes: escultors, ceramistes,

cada artista seria diferent”,explica la pintora.La premissa del projecte era que hi hagués una referència al mar o al seu context. Alguns artistes també han aportat un punt de vista més crític.

taller semblaven molt grans, però aquí, amb la magnitud de l 'espai, es veuen més petites. Ara crec que les faria més grans i, a poder ser, moltes més!”, assegura la coordinadora, Lluïsa Pla. “L'art al vent” converteix la nostra ciutat en un museu a l'aire lliure per gaudir de l'art mentre prenem el sol. I ens acompanyarà tot l'estiu, fins el 30 de Setembre. La vida d'aquestes veles, però, no acaba aquí, perquè passa-ran a formar part del fons del Museu de Badalona.

Suplement-41-56.indd 13 20/07/2010 15:50:53

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (56)

L’estiu al costat de casa... postalstípiques de la platja badaloninaA l’estiu pots somniar una mica més que a la resta de l’any. A l’estiu pots imaginar molt més. Des del Tot Badalona us proposem un seguit d’instantànies que només podem trobar a l’estiu. Si Badalona es diferent a l’estiu es sobretot per la seva platja. Un racó on pots relaxar-te, refrescar-te, banyar-te, prendre el sol, jugar, enamorar-te, llegir, o simplement deixar que passin les hores sense fer res més que estirar-te a la sorra. Nosaltres hem triat algunes imatges que segur que són molts familiars per tots vosaltres.

54 TOT Badalona

suplementTe

xts

i im

atg

es S

up

lem

ent

Est

iu 2

010:

Car

les

Car

vaja

l, G

ina

de

Tera

i M

ertx

e L

a To

rre

La platja badalonina disposa de set guinguetes on poder refrescar-se amb una copa, un gelat i fins i tot sopar una mica, durant les nits més caloroses de l’any. A la imatge, guingueta situada a la platja d’en Pont d’en Botifarreta.

Verd, Groc o vermell. Aquests colors són

alguna cosa més quan vas a la platja. Tot i

que encara hi ha persones que no fan gai-

re cas a l’estat de les banderes,per molts

banyistes es un avançament de com estarà

l’estat de l’aigua, metres abans d’arribar-

hi. Recordeu que amb el verd us podeu

banyar, el groc indica precaució i el vermell

que esta prohibit entrar a l’aigua.

Diuen que la platja badalonina es una de les més visitades de la

costa catalana. Tot i la disminució de la sorra, fet que s’ha agreujat

aquest estiu, molts banyistes baixen “a marc” amb tota mena de

complements. Mai falten les típiques embarcacions inflables.

Suplement-41-56.indd 1414 20/07/2010 15:51:092

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (57)

TOT Badalona 55

ESTIU ESTIU

I aquest estiu, busquem la teva fotografia!les seves votacions, de triar la guanyadora. Una selec-ció de les imatges que es vagin rebent es publ ica-ran en aquestes pàgines durant el mes de setem-bre. Ja us avancem que la mil lor fotografia t indrà premi! Animeu-vos!

[+] Podeu enviar la vostra fotografia a : [emailprotected]

El Tot Badalona busca lesmillors fotografies de l'estiu. Fins al proper 20 de setem-bre, els internautes podenenviar les imatges captadesdurant les seves vacances icompartir-les amb els altreslectors. Es busquen fotos diverti-des, curioses, però tambéar t ís t i ques , i se ran e l sp r o p i s i n t e r n a u t e s e l s encarregats, a través de

Si d’una cosa pot presumir el litoral

badaloní es dels esports que s’hi practi-

quen, i no només a l’estiu. Des del Patí de

Vela, típicament badaloní, al rem, windsurf,

surf o la practica del tacatà a la Donzella.

Els vigilants de la platja badalonina segur que podrien ser els protagonistes d’una sèrie americana ambientada a la platja.

Les nou platges de la ciutat disposen d’un servei de socorrisme durant tot el dia i

nombrosos equips sanitaris.

Suplement-41-56.indd 15d 15 20/07/2010 15:51:2420/0/0/07/7/2/2010

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (58)

Del loro al mòbilllueixen amb més o menys fortuna el biquini que acaben de comprar, seguides d’uns nois amb una música terri-ble que surt del seu telèfon mòbil, una música que fa “txu txum txum no se si darte un beso, o un hueso, perra! txu txum txum”... abans, enlloc de mòbil els exhibicionistes musicals tendien a portar la ruta del bacalao o el traca-tà tracatà més autèntic de les gasolineres en uns grans radiocassettes doble platina que sonaven molt millor... Tot seguit unes noies molt maques amb ulleres de sol grans, blanques i que no els queden bé escolten via mòbil la Beyoncé i caminen com si estiguessin ballant. Una senyora gran passa amb el carro i entra a la Caixa. Espero que no hi hagi el típic lladregot de final de mes que es dedica a robar les pensions dels jubilats... Torno la vista al carrer, una mare porta els seus fills de rebaixes, la petita vol una bossa de patates,

Quan era adoles-cent havia por tat aquella samarreta del mico que va evolucionant fins a ser un ésser humà amb la bande-ra cata lana.. . La Teor ia de l’evolució sempre m’ha agradat, sobretot pel que fa el coll de les girafes. Abans de marxar de vacan-ces lluny de la ciutat i seguint el discurs d’Enric Juliana i el seu tant i tant repetit mobilis in mobile, he passat un dia sencer al carrer de mar. Una ciutat en moviment és una ciutat viva i a l’estiu el carrer de mar és la via més transita-da. Si vull percebre l’evolució de la ciutat, després d’aquest any de la cultura catalana res millor que seure en un portal i mirar cap a on va la societat badalonina. Sec, amb un granissat, i observo el pas de la gent. La canalla que encara no sap cap a on anirà la seva vida però que ja vesteix sabate-tes de taló, les adolescents que creuen viure a Florida i

el gran és un passota que escolta música amb cascos i li és igual la seva germa-na i la seva mare i la seva existència en general. Em donen un paper amb tota l’oferta culinària d’un restau-rant xinès... Un home passa i em mira malament perquè estic asseguda en un portal, pobre... no sap que estic fent un treball d’investigació sociològica... Torno la vista i passa un grup de nois sense samarreta, de fet la porten a la mà, i caminen amb aires desafiants, un ha passat hores al gimnàs, la resta no, i en conjunt és una imatge desagradable, tant o més que el senyor que també té calor i camina pel carrer amb la camisa oberta ensenyant el pit pelut... M’aixeco i em pregunto si l’estiu treu el millor de nosal-tres o simplement la calor ens trastoca i fa que ens sigui igual tot. Bon estiu, malgrat tot!

56 TOT Badalona

suplement

Gina de Tera

Suplement-41-56.indd 16 20/07/2010 15:51:32

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (59)

BADALONA CENTRO C/MARINAÚLTIMOS

ÁTIÁÁ COS ENVENTA

2/3 habitaciones con tres baños.

Terraza. Acabadosde gran calidad.

Plazas aparcamientoopcionales.DESDE

285.100€

MONTGAT CENTRO C/RIERA SANT JORDIÚLTIMOS

DÚPLEX A LAVENTA

Amplios salones. 3 habitaciones con 3 baños. Gran terra-za. Aparcamiento

opcional."ACABADOS DEGRAN CALIDAD"

DESDE380.000€

BADALONA JUNTO MÀGIC ÚLTIMOS

PISOS2 y 3

habitaciones con solarium.

Planta baja dúplex independiente con

terraza. Plazas de aparcamiento

opcionales.DESDE

199.000€

BDN CENTRO C/PRINCIPE DE VERGARAOBRA NUEVA

“ÚLTIMO ÁTIÁÁ COA LA VENTA”Tiene 3-4 hab. Solarium de 70metros. Baño yaseo. Acabados de calidad. Plazade aparcamiento

opcional. PRECIO

339.000 EUROS

OCASIÓN ÚNICA

En el 2010 todo ha cambiado, compruébalo:

* Las primeras 12 cuotas las paga en promotor* Obra nueva con todos los electrodomésticos

SÓLO TIENES QUE SENTARTE Y DISFRUTAR DE TU NUEVO HOGAR TOTALMENTE EQUIPADO

¡¡COMPRAR NUNCA FUE TAN FÁCIL!!

BADALONA CENTRO C/ Baldomero SoláPisos de 2 habitaciones, desde 890€/mes

¡¡Últimos pisos!!

PISOS DE OBRA NUEVA

M-Integral.doble.pag.indd 3M-In 16/07/2010 11:42:1116/6/0/07/7/2/2010 11:42:11

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (60)

58 TOT Badalona

58 medicinamedic

ina

CENTRE DE MEDICINATRADICIONAL XINESA(ACUPUNTURA—DIETOTERÀPIAFISIOTERÀPIA—MASSATGES)

Més de 20 anys d’experiència en tractaments de:

Obesitat-Sobrepès

Processos dolorosos

Lesions esportives

Consulta informativa gratuïta!!www.carf.cat

Trastorns menstruals

Trastorns emocionals

Trastorns respiratoris

C/Baldomer Solà 5 Baixos (Badalona)(Davant la parada de l’autobús del: BD1, BD3, B25, B30, B31) 93 388 60 34

NOU SERVEI

A DOMICILI

L’Institut de Trastorns Alimenta-ris (ITA) ha detectat que una de les èpoques més crítiques per als malalts de trastorns de l'alimentació com l'anorèxia i la bulímia és l'estiu. De fet, ha detectat que amb l'inicid'aquesta estació, es produeix unaugment d'entre el 25 i el 30% en les demandes d'ajuda i ingressos en els centres especialitzats. A més, ha recordat que les dietesd'estiu i l'augment de la preocu-pació per la imatge corporal perl'operació biquini està al darreraen l'aparició d'aquests malalties en molts casos.L'ITA ha explicat que, a més d'una predisposició genètica, l'origen dels trastorns de l'alimentació es troba, entre altres raons, en l'obsessió per un cos perfecte, la baixa autoestima

i en la influència dels mitjans de comunicació a marcar uns cànons estètics. En aquest sentit, ha afegit que al'estiu augmenta la preocupació perla imatge corporal i moltes persones realitzen canvis en la seva alimen-tació amb l'objectiu d'aconseguir reduir pes de forma ràpida. Moltes de les dietes que es realitzen podensemblar inofensives però poden ser molt perjudicials per a la salut i el cos, ja que en molts casosno segueixen les pautes mínimesd'una dieta equilibrada i es realitzensense cap tipus de control mèdic. "Si existeix aquesta vulnerabilitat, és quan comencen a aparèixer alteracions", ha apuntat l'ITA.Les persones que ja pateixen d'anorèxia o bulímia és també

a l'estiu quan tenen més possi-bilitats de recaure. I és que elfet d'exposar el propi cos potdespertar ansietats i temors quesemblaven estar controlats i que poden repercutir en l'aparició de símptomes alimentaris. Des deITA, es destaca la importància de prestar una especial atencióa aquests pacients en aquestaèpoca de l'any, amb la finalitat de preveure, anticipar i evitaraquestes situacions.

A l'estiu augmenten un 25% els casos de trastorns de l'alimentació

DRA. ROSER MELÚS I MORENOPSIQUIATRA Infants-Joves-Adults

C/ Marina, 72 - Badalona Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51

20/07/2010 11:18:0920/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (61)

TOT Badalona 59

medic

ina

EMI - ROSA

C/. Juan XXIII, 18 - Tel. 93 570 14 80Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

Residencia Tercera Edad

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

Tel. 93.593.86.56

- Ambient familiar i tranquil en mig de la natura- Casa amb jardí i terrasses- Cuina propia

C/. Antoni Gaudí, 90 (poble)SANT FOST DE CAMPSENTELLES

GAUDI

FLORIDADORADATel. 93 791 32 46

Fax 93 791 50 74 - CALDETES (Caldes d'Estrac)

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

20/07/2010 11:18:1420/07/2010 11:18:1420/07/2010 11:18:142220/0/0/0/00/00/0/0/0/07/7/7/7/27/27/2/2/2/2000111

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (62)

60 TOT Badalona

medic

ina

medicinai salut

anuncia’t en aquesta secció

93 464 69 79/83

[emailprotected]

guàrdia diürna(9h a 22h)

Dissabte 24 de juliol

- AGUILAR Francesc Layret, 83- BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41- BOIX Av. Catalunya, 60-62- CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20- FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133- GAY Av. Marti Pujol, 6-8- GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60- PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31- SERENTILL Mar, 23- VIAYNA Av. President Companys, 45- VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica)

- AGUILAR Francesc Layret, 83- BOIX Av. Catalunya, 60-62- CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20- GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60- FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133- PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31- VIAYNA Av. President Companys, 45

Dissabte 24 de juliol- MENSA Pau Piferrer, 82- VIAYNA Av. President Companys, 45

Diumenge 25 de juliol- CASALS Av. Alfons XIII, 117- VIAYNA Av. President Companys, 45

Dilluns 26 de juliol- FAURA Av. Alfons XIII, 256- VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimarts 27 de juliol- COVES Creu, 89- VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimecres 28 de juliol- BARLOQUE-SOLANS Otger, 2- VIAYNA Av. President Companys, 45

Dijous 29 de juliol- AZOFRA Tortosa, 105- VIAYNA Av. President Companys, 45

Diumenge 25 de juliol

Divendres 30 de juliol- VIA Av. Salvador Espriu, 23- VIAYNA Av. President Companys, 45

guàrdia nocturna(22h a 9h del dia següent)

farmàcies

- AGUILAR Francesc Layret, 83- BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41- BOIX Av. Catalunya, 60-62- CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20- FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133- GAY Av. Marti Pujol, 6-8- GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60- PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31- SERENTILL Mar, 23- VIAYNA Av. President Companys, 45- VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica)

Del Dilluns 26 al divendres 30 de juliol

MªDOLORS MAS DELBLANCHPSICÓLOGA

Niños y adolescentesTrastornos del aprendizaje y/o

yy

conducta, TDAH. Trastornos afectivos,p j y/p j y/

de personalidad y alimentarios.,,

AdultosTrastornos de ansiedad, estrés,depresión, fobias. Ludopatías y

, ,

adicciones sociales. Psicosis.p , pp , p

NeuropsicologíaDemencias, trastornos del sueño.

p gp g

Evaluación neuropsicológica, ,,

rehabilitación cognitiva.p gp

PsicoterapiaFamiliar y pareja

pp

Horas convenidas. e: [emailprotected]

C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

Tel. 687 81 40 56

93 464 21 34Av. President Companys, 57 - BADALONA

-Ortopèdia a mida i estàndar-Sabates i plantilles a mida-Pròtesis mamàries i d’extremitats-Ajudes tècniques per la llar-Venda i lloguer de llits, cadires...Av. President Companys, 57 - 61BADALONA

Tel. 93.464.71.20www.ortopediacurto.com

CP CENTREODONTOLÒGIC

PRIVADO

19/07/2010 11:17:4019/9/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (63)

TOT Badalona 61

medic

ina

SENTI EL PLAER DE DEIXAR DE FUMAR

Senti la sensació calmant de les endorfines.

Tractament bioenergètic i ortomolecular.

www.abac3.com 620 920 700Vía Augusta 45 2º 1ª Badalona

Mª Carme Parés

Dr. Ramón Novell i AlsinaSusanna Esteba i CastilloPsiquiatria, Psicologia

i NeuropsicologiaAnsietat, depressió, esqui-zofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia.

Demències i trastorns mentalsen les persones d'edat. Reha-bilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapa-

citat Intel.lectual.C/. Francesc Planas i Casals, 104.

Tel. 93 464 06 33.Hores convingudes

Tratamiento regenerativo antienvejecimiento facialy remodelación corporal

sin cirugia.

Terapia neural y medicina biológica

Visitas concertadas

Tel. 93 464 23 76

centre mèdic

Normalmente los padres con-sideran que tienen que haceruna revisión periódica de losdientes, del oído y de la vistade sus hijos pero, sin embar-go, no le dan importancia alhecho de examinar la columnavertebral. La columna vertebral protegela médula espinal, formadapor miles de fibras nerviosasque transmiten los mensajesy la energía desde el cerebroa todas las partes del cuerpo.Una interferencia en uno ovarios nervios de la médulaespinal produce un desequi-

Cólico infantil mejora con la quiroprácticalibrio del cuerpo de los niños. Esta interferencia se debe a una mala alienación de las vértebras llamada también SUBLUXACION VERTEBRAL.La más importante se encuen-tra al nivel de la 1ª cervical. Esta interferencia impide alcerebro mandar la informa-ción al resto del organismo y cualquier función del cuerpo puede ser alterada – ¡y eso a cualquier edad! Existen múltiples causas desubluxaciones en los niños.Cuando son bebes, puedenestar producidas a consecuen-cia de un parto complicado, porhaber nacido de nalgas o pue-den ser también producidaspor una presión demasiadofuerte ejercida en su cuerpo. El tratamiento quiroprácticoconsiste en ajustes vertebrales específicos y adaptados a los bebes.

Dra. Laurence GoxesCentro Quiropráctico Badalonap

El Servicio Nacional de Salud de Ba-llerup (Copenhague, Dinamarca) dirigió un estudio que agrupaba a 50 niños con cólico infantil diagnosticado. La mitaddel grupo recibió la medicina dimethicon,mientras que la otra mitad recibió cuidados quiroprácticos. Nueve de los 25 niños que tomaban la medicina abandonaroneste estudio porque se estaban poniendo peor. No se tuvo en cuenta a estos niñosa la hora de los resultados finales, quehabrían sido aún peores para la medicinaque los publicados.Incluso con la eliminación de los datos de los niños que habían empeorado con el uso de la medicina, los resultados mostraron una mejora significativa en el grupo que estaba bajo cuidados quiroprácticos. De los días 4 a 7 del estudio, los niños que que-daban en el grupo con medicinas habíanreducido sus horas de llanto en una hora, mientras que el grupo de quiropráctica al completo las había reducido en una mediade 2,4 horas. Los resultados después de 8 ó 10 días de estudio continuaron mostran-do a los niños con terapia medicinal con una hora de mejoría, mientras que el grupo de quiropráctica continuó mejorando hasta las 2,7 horas menos de llanto. Los inves-tigadores observaron que la eliminación del estudio de los niños que empeoraron a causa de los medicamentos maquilló losresultados de las medicinas que parecen mejores de lo que realmente fueron.

SOL·LUCIÓ DEFINITIVA PER A LES

Efectiu en el 80% dels casos.

C / S a n t B r u , 15 4 B A I XO S - 93 4 6 4 33 4 8

19/07/2010 11:17:4519/9/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (64)

62 TOT Badalona

62 gastronomiagast

ronomia

amanides · botifarres · pa de coca · vins · xatonada · patésformatges · carns a la brasa · tapes · xampanyet · embotit* ibèrics

Plaça de la font, 6 · 08911 Badalona Tel. 934 644 121 · 661 422 400

Restaurant

C/ Conquista, 87 BADALONA

Tel. 93 383 53 07

CUINA CASOLANA "Novillo Argentino". Xató de Sitges. "Secreto Ibérico". Filet d'Estruç a la brasa. Carns a la brasa amb llenya d'alzina Cargols a la llauna a l'estil de Lleida

DILLUNSTANCAT

PCLIENTS

CERVESSERIA/TAPES/FRANKFURT

El frui re

Juntament amb la síndria,el meló és una de les fruitesmés refrescants i una de

les més populars durant els mesos d’estiu.El meló és el fruit d’una planta

que es diu Cucumis Melo i és originària de les regionsasiàtiques, tot i que hi ha

20/07/2010 12:33:1920/07/2010 12:33:19220/0/0/00/0/0/07/7/7/27/2/2/20011

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (65)

TOT Badalona 63

gast

ronomia

R E S T A U R A N T

ReservasTel. 93 564 75 94

Ctra. Badalona - Montcada Km. 6 (Canyet)

MENÚ DIARIO· Servicio a la carta

y banquetes· Salones individuales de 25 a 200 personas

Bodas, Comuniones, Bautizos y

menús para grupos

a partir de 25€

Si celebras con

nosotros TU

CUMPLEAÑOSo aniversario en viernes o

sábado noche te ragalamos la tarta para

ti y tus acompañantes

Menú 25€- Espatlla de cabrit al forn- Peus de Porc a la brasa- Verdures a la brasa- Pop a la gallega- Entrecot - Novillo Argentí - Bou - Vedella- "Secreto Ibéric"- Fabes Catalanes- "Migas" Extremeñas- Assortit de botifarres- "Callos" amb cap, pota i cigrons

Carns a la Brasa amb llenya d'Alzina.

Cargols estil de Lleida.

Restaurant Típic

PCLIENTSEL VIVER

Reserves - BadalonaTEL. 93 384 52 35C/Francesc Planas i Casals,26

Et donem qualitat amb plats complets i al millor preu!!

www.elrebostdenmanel.comDiumenges nit i dilluns tancat

AGOSTOBERT

estudiosos que situen el seuorigen a l’Àfrica. El que és

q

innegable és que aquesta ésuna fruita que es conrea enzones càlides i mediterrànies.

Hi ha diverses varietats demeló, que es classifi quenen funció del tamany i de lescaracterístiques de la pell.

El meló té un alt continguten a igua m inera l i t zada ,que ajuda a calmar la set.A més a més, té la facul-tat de ser estimulant de lagana, a més que posseeixexcel·lents propietats diürèti-ques -conseqüència de l’altcontingut en aigua- i tambélaxants.

És per aquest motiu que moltsespec ia l is tes recomanenaquesta fruita en casos depedres al ronyó, per exemple.A banda de l’alta concentra-ció d’aigua, el meló destacaper l’elevat contingut en ferro.També trobem percentatgesde calci, fòsfor i de vitami-

nes A, B1, B2 i C. Recor-dem que les vitamines sónimprescindibles en la nostradieta diària per al bon funcio-nament de l’organisme i del’estat de la pell.

Tot i aquests efectes positius,el meló està contraindicat enpersones diabètiques i tambéen aquells casos en què laingesta provoca irritació deles vies digestives.

El baix contingut en greix,que se situa en menys de0 grams per cada 100 deconsumits, dóna mostra delbaix poder calòric del meló,que aporta 25 calories als100 grams.

El meló és, a més a més,una fruita que també s’utilitzaper a remeis de bellesa. Téreconeguts efectes descon-gestionants i hidratants noés estrany veure diversosproductes cosmètics i de curadel nostre cos que continguinextractes de meló.

20/07/2010 12:33:2220/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (66)

64 TOT Badalona

horÒscopsBALANÇA (24/9 al 23/10)

Has de mostrar el teu caràcter quan sigui necessari,

afirma’t, expressa els teus sentiments. Demostra qui ets i el que vals. En el treball has de pensar les coses però et passes una mica amb aquest temps d’interiorització per por d’equivocar-te.

SAGITARI (23/11 al 21/12)Setmana de troba-des felices, gent nova, amics que

no veus des de fa temps. Passaràs uns dies molt intensos i el temps trans-correrà volant. En el tre-ball el millor és no discutir amb el cap encara que hagis de donar-hi una opinió.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)Segueixes sense tenir competidors. En la llista dels més

seductors ets el primer, però pot ser que aquests dies acabis desbordat amb tanta activitat. En el treball aquest pot ser un període d’inversió o de malbaratament, treballar a tope, o de fer vacances.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)La teva parella pot posar-se molt pe-sada amb certs as-

sumptes que a tu no et ve de gust abordar. Digues-li el que penses, sense agressivitat. La teva idea de treball en equip pot no coincidir amb la de la resta. La teva actitud genera tensió, canvia el sistema.

AQUARI (21/1 al 19/2)Cuida la manera que expresses els teus sentiments; els

que t’estimen no estaran sempre d’acord amb la teva forma de ser. En el treball si domines el sentit de l’oportunitat i tens bons contactes, tindràs més oportunitats d’aconseguir ocupació.

PEIXOS (20/2 al 20/3)Et falta objectivitat a l’hora de sos-pesar els pros i

els contres de la teva situació sentimental, tal vegada hagis de demanar ajuda a un expert o algú que sigui suficientment raonable. En el treball centra’t més i tot t’anirà millor.

ÀRIES (21/3 al 20/4)Compleix amb les teves obligacions, no t’excusis o la teva

família t’ho retraurà, so-bretot els teus fills. Sigues coherent, dóna exemple. En el treball opta pel diàleg constructiu deixa que els altres s’expressin. No pre-tenguis tenir la raó, i encara menys si són clients.

TAURE (21/4 al 20/5)La compra d’un de-tall pot suavitzar una discussió de parella.

però el que realment necessites és canviar d’actitud. En el treball et mostraràs disposat a tot amb la condició de passar-ho bé. Encara que ets ple de vitalitat, reserva una mica d’energia.

BESSONS (22/5 al 21/6)El que en un dia no va funcionar com esperaves, podria

ara ressorgir. El teu cor està preparat per a les emocions fortes i agrada-bles. En el treball confia en el teu bon olfacte i aquests dies has d’aprofitar-ho per a treure rendiment a les teves inversions.

CRANC (22/6 al 21/7)La felicitat és un do interior i algú t’ho recordarà.

No defalleixis, confia en la força més autèntica del teu cor que sempre et guiarà de forma to-talment positiva. En el treball bons moments per a generar algunes-noves expectatives.

LLEÓ (23/7 al 23/8)Eper a la reconciliació, per a alliberar-te de

càrregues emocionals que no et permeten tancar as-sumptes del passat. Cuida la teva salut amb teràpies alternatives, et seran molt beneficioses. Pots tenir el do de la paraula, però de vegades és millor callar.

VERGE (24/8 al 23/9)En la més estricta intimitat és quan sols mostrar-te com

ets, venç la teva timidesa i dóna’t a conèixer, tens molts valors. En el treball hauràs de centrar la teva atenció en un assumpte que duus temps aparcant i que és el moment de treure’l a flotació.

Ompliu les caselles buides del requadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila -horitzontal o vertical- ni subquadricula de 3x3.

passatemps

Niv

ell f

àcil

Niv

ell f

àcil

Per SudokusWeb.com

1436.pag.64.65.indd 2 20/07/2010 9:53:44

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (67)

passatemps

HORITZONTALS: 1. És tan concret que només podia ser un medicament. O se’l cruspeix el gos o li cardarà urpada / 2. Traïa en certa manera la dignitat papal. Quina sensació, la del SEAT! / 3. En edat tercera. Sensibilitat de la mongeta. I en primera, primera / 4. Tan poc refinat que sembla matèria. Talla per darrera, que per davant apareix poc / 5. Ema mal escrita. La malaptesa d’un ocell en aquesta fase és força ridícula

TOT Badalona 65

So

luci

on

s a

la s

ecc.

eco

mic

s

Per Pau Vidal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

/ 6. Plasta, més que plasta, que ja has estat a la balança! Símp-tomes de rinolàlia / 7. Ximples, encantats, babaus. Plego, o si més no ho anuncio / 8. Còpula entre bactèries. El típic embolic que es fan els mallorquins / 9. La meitat de molt. Operaré amb resultats sorprenentment reials. Paren en sec / 10. Brot tendre a l’hàbitat del Montseny. La malaltia se li presenta gota a gota / 11. Zero a l’esquerra. Buscaraons,

però a l’engròs. I un a la dreta / 12. Serp amb la pell d’allò més suau. Sovint la conviden al camp a collir maduixes / 13. Crit més aviat cromagnonesc. Apartament que per ser així no s’ha d’apartar gaire.VERTICALS: 1. Fase de la vida, o de la volta. Ja pot ser beneita, ja, si va amb boles... / 2. Sempre posant condicions. És al cor com al fons el rerafons. Interioritats del club / 3. Sofrença pel dolor, i fins viceversa. Sempre és al lloc oportú, i al que no també / 4. Ens realitzàvem durant la verema. Espella de tal manera que li surten arrossos ja guisats / 5. Que on aneu?, et pregunta en sa llen-gua el pre-hebreu. De gran voldria ser una illa / 6. En ple dia. Caps per arriar i fugir de les pedrisses. Estranyament nul / 7. Feia mal, però en Sagarra la va omplir de llum. Amagrí de tal manera que esdevingué hongarès / 8. Rimes sense cap ni peus. Un llacet al coll mirant enlaire. També en plena nit / 9. És més famós per mamar que per batallar. Són com xuetons però en ocell i de cua curta / 10. Fa de mal capolar, treballant a la caserna. Tibo per la banda dels peus / 11. Abracen l’Ovidi. No és que se’ls pugui ensenyar a volar, sinó que es poden menjar. Nivell per estrenar / 12. Cantant líric amb connexions mafioses. La barca que mai saps si puja o baixa

Escuela de Terapias Alternativas y Movimientos de Energía para la Ayuda del

SER Humano

www.asociacioncentroajna.comRamón 605 519 071 y Rosalía 606 757 625

TIENDAESOTÉRICA

C/ Güell i Ferrer, 79

Productos Esotéricos y Artículos de Reglo

Tel. 93 387 57 24

EMBRUJADA

CURSOS DE- Tarot - Magia - Ocultismo- Control Mental - Sanación

- Seminario de Reiki

Visitas concertadas

TAROT TELEFÓNICO

CARTAS ESPAÑOLASREIKI

RITUALES VELAS

Tel. 607 51 08 50 Visitas Concertadas

TAROT MARTA

Te atiendo personalmente 100% de sinceridad

Llámame, tu Amiga y Confidente. Atiendo personalmente.

806 51 60 27

Precio fijo 1,16 Eur Móvil 1,51 Eur.Mayores de 18 años · Por alta S.L. C/ Orense, 85 - 28020.

TAROT DE PAQUITA

PSICOTERAPEUTA

ELENA TAROTTrucarà? Tornarà? Els seus

sentiments? Atenc personalment

806 51 56 15 VISA 972 21 55 90

Tf 1,18 tm 1,53. Apdo. 22101 08080 +18a.

tarotanuncia’t en aquesta secció

93 464 69 79/83www.eltotdigital.com

[emailprotected]

20/07/2010 9:53:5120/0/0/07/7/2/20

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (68)

TOT Badalona 51

PlantillaBase.indd 1 19/07/2010 14:50:01

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (69)

TOT Badalona 67

14.00h: Dibuixos

Què hi ha Scooby-Doo?Emissió del ca-pítol “Les jogui-nes juguen a fet i espantar”.

23.00h: Filmoteca 33

Cicle Eric Rohmer

Isabelle i Magali són dues ami-gues que viuen a la Provença. Magali, de 45 anys, és viuda i Magali vol bus-car-li marit.

ZàpingDilluns26 de juliol

Diumenge25 de juliol

Dijous22 de juliol

Divendres 23 de juliol

Dissabte24 de juliol

21.50h: Pel·lícula

Poseidon

Durant la nit de Cap d'Any, en el transatlàntic de luxe "Posidó" se celebra una magnífica festa en el saló de ball principal.

15.40h: Zàping

AMP?

Durant l ’estiu, cada sobretaula, repàs dels mi-llors Apm’s de la temporada.

21.30h: Megazine

Ola Ola

Repàs de to t e l que passa a les p latges de l’Estat. Des d’Eivissa, pas-sant per Tarifa o Galicia.

21.50h: Esports

Campionat d'Atletisme

Emissió en di-recte de la ce-r imònia inau-gural del cam-pionat europeu d'atletisme des de Barcelona.

1436.pag.67.indd 1 19/07/2010 14:49:01

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (70)

TOT motor68Tot

moto

r

[emailprotected]. Barcelona: 634 42 26 67

Del. Málaga: 634 42 26 68

hom*ologaciónde vehículoshom*ologaciones de

vehículos 4x4, tuning, competición, vehículosindustriales, remolques,

caravanas y otros.

Estudiode ingeniería

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL

Indústria, 485 BADALONA 93 397 64 84

GRATUITAPROMOCIÓN PRIMAVER A

VER ANO

Mitsubishi ASX El Mitsubishi ASX és

un tot terreny lleuger d’exterior robust i ampli interior, quecompleix les màximes cotes decomoditat amb quatre ocupants.El vehicle és còmode en el seuinterior i disposa de múltiplesespais portaobjectes, per desaramb facilitat allò que podemne-cessitar. A banda, l’equipamentde sèrie çes completíssim, tantpel que fa al confort com a laseguretat. Entre d’altres,equipaset coixins de seguretat, fara dexenó amb il·luminació adaptati-va, sistema d’ajuda per estacio-nar, connector Bluetooth per altelèfon i llandes d’aliatge de 17polzades. Altres componentsde l’equipament del Mitsubis-hi ASX són el voltna regulableen altura i en profunditat, l’airecondicionat, el climatitzador, elsalçavidres elèctrics al davant ial darrere, el sensor de pluja,l’engegada automàtica delsfars, entred’altres. Pel que fa almaleter, la capacitat inicial ésde 416 litres, ampliables fins alsmés de 1.100 litres si reclinem

de seguretat és ampli, amb setcoixins de seguretat de sèrie. S’hi ha d’afegir els ancoratge-sISOFIC en els seients poste-riors per a cadiretes infantils, l’antibloquejament de frens ABS, l’assistent d’engegada en pendent, els cinturons de seguretat amb pretensors i limitadors de força, el control d’estabilitat ASTC, els fars antiboira, entre d’altres.

els espatllers dels seients poste-riors. Inicialment, el Mitsubishi ASX tan sols es podrà adquirir amb un únic motor dièsel de 150 cavalls. Aquest va associat a un sistema de tracció davan-tera o total, amb una caixa de canvis de sis relacions. Un dels sistemes novedosos que equipa l’ASX és el dispositiu d’aturada d’engegada del motor, anomenat ‘Auto Stop&Go’. L’equipament

68 TOT Badalona

15/07/2010 12:48:2215/5/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (71)

TOT Badalona 69

Tot

moto

r

ALQUILER DE FURGONETAS Y TURISMOS

OFICINA EN BADALONA: C/ELECTRÓNICA, nº3 Pol. Ind. "Les Guixeres"TEL. 902 02 60 60 www.grupomarthe.com

Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició:President Companys, 11

08911 BADALONATel.: 93 464 05 53Fax 93 464 05 19

NOU WEB www.motosbadalona.com

Desguaces

Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasióCompra de vehicles per desballastamentServei de grua i tramitació de baixa GRATUIT

Tel. 93.387.43.55Fax. 93.387.43.50www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3Rambla San Juan 254

089 BADALONA

1436.pag.68.69.indd 31436. dd 3 15/07/2010 12:48:3215/5/0/07/7/2/20

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (72)

70 TOT Badalona

Lecto

rs

70 lectors

El passat d i l luns d ia 12 de juliol va morir Guzman Roger, a l’edat de 79 anys, d’un atac de cor, encara en plenes facultats i actiu en la seva lluita social.V o l e m a g r a i r a t o t e s aquel les persones, inst i -tucions, empreses, amics,

comunicac ió que e l van recolzar en el seu llarg camí de lluita i esforç per a millo-rar les condicions de vida dels més necessitats, de qualsevol lloc i ideologia.La famí l ia vo l donar les gràcies a totes les persones que van assistir al seu comiat

desitjaven venir a donar-li el darrer adéu i, degut a la precipitació dels fets, no va

temps.La nostra més sincera gratitud.

Estimat pare:La setmana passada ens vas deixar, els teus ulls saltons, expressius, es van tancar i el teu gran cor es va parar, però perduraràs per sempre en la nostra memòria.Sempre entregat a la gent necessitada, a la gent del

Perquè tu vivies pels demès,

de tu mateix sense esperar res a canvi, tothom era el teu amic, això et feia una gran persona.Ara t ’han cridat a dalt del cel, per emprendre un altre camí. Quan aixeco la mirada,

Agraïment

estàs tu, et continuem tenint al nostre costat.Ens has deixat massa aviat, estan a les portes de poder

-

familiars.-

rem molt a faltar, ens has

el millor pare que una filla pot

Estem orgulloses de tu.

Ma. Carme Roger (filla)Carme Hernández (esposa)

El motivo de estas líneas, es denunciar un hecho, del que soy testigo a diario, pues vivo justo en frente. Soy vecino de la Riera Canyadó, y vivo en los pisos que están justo delante

Ahora el solar, donde conti-

además de pista clandestina de skate. Los transeúntes de la Riera, que sacan a pasear sus perros, los que recogen

muchos tienen la genial idea de lanzar dichas "caquitas", a este solar, con lo que imagínense, si eso pasa a diario, que es lo

Los chavales que hacen skate, saltan las maltrechas vallas, y se ponen a practicar entre

peligro que ello conlleva. Y además para redondear todo

hecha con "Uralitas" de amian-to, que en su momento, cuando desmantelaron la parte que

con el peligro que ello conlleva para la salud de los ciudadanos (solo hay que ver el reciente caso de Cerdanyola). Al final las fueron sacando, de una en una. Con todo esto, y finalizo, pienso que desde el ayunta-

para por fin, vaciar el solar, y proyectar porque no, ya que estamos en crisis, y no se puede construir, un parque con instalaciones deportivas, u otra piscina municipal, o alguna cosa que dignifique dicha riera, y que deje de ser un estercolero "municipal".

Fabrica de cristal

Lluis Mª Gil

Carta a Guzman Roger

Ma. Carme Roger (filla)Carme Hernández (esposa)

www.eltotdigital

.com

1436.pag.70-72.indd 2 20/07/2010 15:57:19

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (73)

TOT Badalona 71

Lecto

rs

cartes dels lectors

Lecto

rs

Totes les cartes dels lectors al nostre web: www.eltotdigital.com

carta agrair les atencions

Des de fa molts anys m'estan a t e n e n t p e r d i f e r e n t s espec ia l i t a t s . Dono l es gràcies als metges especia-

logia, Medic ina Interna i

a tot el personal d'infermeria de totes les plantes on he estat atesa. Últimament he

al meu domicili i he tingut totes les atencions neces-

les gràcies. E l seu t rac te humà i e l gran interès per resoldre les meves dolences són

molt recolzada en aquests moments tan difícils. Per tot el que he viscut i la resposta tan humana que he tingut, torno a donar les gràcies.

Agraïment a Can Ruti

Carme Santana

Fas anys? Heu celebrat els vostres primers anys junts?Per només 17 € fes un regal original!

Iris

tu ets el protagonista

Felicidades Iris!Cumples 18 años ...y por fin eres Mayor

de edad!

Paco

El 29 de julio cumplirías 66 años

te echamos de menos siempre te recordaremos

Sofia i Fernandito

La direcció no és fa responsa-ble de les opinions expressa-des en aquesta secció. Aques-tes han sigut expressades lliurament i de forma voluntària per les persones que signen cada escrit.

Els comentaris referents a infor-mació apareguda en aquesta secció són única i exclusivament

institució que la realitza, i en cap

seus lectors i escolleix per a la

compleixen la normativa aquí explicada.

Els texts d'aquesta secció:

les, en cas contrari seran resumi-

a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa.

nom, dades de contacte i DNI de

que siguin facilitats pels usuaris.

resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si és considera que vulnerin el següent punt de la normativa.

atacs personals i difamatoris evidents, així com qualsevol tipus de comportament antisocial que

escrits malintencionats o inade-quats.

és facilitarà la informació facilita-da pels autors.

cia ni s’atendrà visites o trucades respecte els originals enviats o

Poden enviar les seves cartes a través de:Fax: 93 464 69 79Email: Assumpte: Cartes dels lectorsweb: eltotdigital.com/pagines/cartesCorreu: C/Lleó, 11-13 2on. 3a.

Per enviar la foto denuncia:Email:Assumpte: Foto Denúncia

CARTES DELS LECTORSVols comunicar quelcom?escriu-nos i ho publicarem a la secció Cartes dels Lectors

[emailprotected]

1436.pag.70-72.indd 3 20/07/2010 15:57:24

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (74)

72 TOT Badalona

Lecto

rs

FOTO DENÚNCIAPerquè una imatge val més que mil paraules, envia'ns la teva foto denúncia al nostre correu i la publicarem

[emailprotected]

Foto Denúncia

han caído en Can Mercader. Cada vez que paso por la plaza central, veo el riesgo de que pueda pasar lo mismo con este

una altura

enraizamiento y sostén. Se

levantamiento de las raíces que tarde o temprano puede ceder

niños o ancianos en su alrede-dor.

Riesgo de caída

Alberto Argüello

M’acosto a la finestra per mirar la gent que camina pel carrer i penso que les grans ciutats són plenes d’ànimes solitàries, de veïns que no se saluden, de contactes

v i r t ua l s , de sen t imen t s enfrontats, d’un individualis-me indiferent que va distan-ciant-nos poc a poc. Mentre les persones han anat

nals, l ’encís d’una mirada propera, per connectar-se i comun icar- se e lec t rò -nicament, els contactes a distància han anat guanyant terreny. Creadors de la nostra pròpia identitat, l’aventura de ser persones diferents ens permet enxarxar la nostra

de l’engany.De mica en mica, aquest món electrònic i silenciós ha anat estenent les seves xarxes virtuals dins la socie-

a ser una part significativa del nostre esdevenir humà i ciutadà. I així, aquest món de contac-

nes distants i distintes ens permet conèixer una multi-p l ic i tat de persones que podem tastar de manera parcial aturant-nos en aquells aspectes que hi puguin ser del nostre interès o diverti-ment.

vertiginosament com un front d’infinites relacions lleuge-res i superficials. S’utilitza la paraula amic per parlar de persones enregistrades sota una fotografia qualsevol, de persones sense veu, de

s’ha pres un cafè, de perso-

compartit, des de la presència real, somriures o llàgrimes... Es transita a gran velocitat

L’univers facebooksense cap mena de compro-mís, ignorant la profunditat

Sense adonar-nos ga i re

les relacions socials a través de ls mi t jans e lec t ròn ics seran més grans que les relacions que es mantenen cara a cara. I l’individualisme

nostra pròpia soledat deixa-rem que les nostres idees es converteixen només en meres creences, mentre que si som capaços de mirar més enllà de la caverna virtual les

altres ens permetrà construir rutes comuns de les que anirà

més enriquidora del nostre esdevenir humà.

Mari Carmen Lozano

1436.pag.70-72.indd 4 20/07/2010 15:57:30

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (75)

Oficinas:

Delegación Badalona:c/ Coll i Pujol, 101 08912 BadalonaTel 93 399 54 96Fax 93 460 77 84

Delegación Premià:Gran Vía 157, 1º 4ª, 08330 Premia de MarTel 93 752 90 84Fax 93 752 90 95www.gabinete.net

73

Abogados

Administración Comunidades

Envíenos sus preguntas sobre Derecho, Administración de Comunidades o Asesoría: [emailprotected]

Gabinete JurídicoHernández [emailprotected]

consutori legal 73 consult

ori

De todas las obligaciones delos comuneros, la obligaciónde contribuir con los gastoscomunes es una de las másimportantes, ya que el incum-plimiento de dicha obligaciónpuede afectar a toda la Co-munidad.

Pero ¿Cómo se contribuye? La forma de contribuir es según lacuota de participación fijadaen el Título de constitución olo que especialmente se hayaestablecido.

Por lo tanto, en principio todosdeben aportar conforme asu coeficiente, que a vecesno coincide con la cuota depropiedad ya que hay reglasespeciales y exoneracionespara determinados gastos.

La obligación de contribuir en los gastosde la comunidad de propietarios

A su vez, la propia Junta dePropietarios (y no el TítuloConstitutivo) puede acordar un sistema especial de pa-gar determinadas partidas.En principio se acepta este tipo de decisiones por partede la Junta cuando el sistemabeneficia a todos por igual. Ejemplo: en muchas Comu-nidades los honorarios de los Administradores se sufragan apartes iguales entre los comu-neros, por considerar que susservicios benefician a todospor igual.

Por último hay que resaltar que estas obligaciones de con-tribuir son deudas que tienenlos comuneros respecto de laComunidad de Propietarios.Además, en dichas deudas, laComunidad tiene un derechode cobro preferente frente a otros acreedores, excepto elEstado, y de las aseguradoras.

Como vemos los rasgos des-tacables de esta obligaciónson, en primer lugar que lo quepague cada comunero depen-derá no solo de su cuota departicipación en la Comunidadsino de lo que se acuerde en elTítulo Constitutivo o en la Juntade Propietarios. El segundo rasgo a destacar es que esas obligaciones se configurancomo “créditos preferentes” y por lo tanto a la Comunidad le es más fácil exigir a los comu-neros el cumplimiento de susobligaciones.

1436.pag.73.indd 1.indd 1 19/07/2010 11:02:1219/9/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (76)

74 TOT Badalona

11.000 empreses catalanes no poden exportar per manca de finançamentC a t a l u nya c o m p t a a m b 20.400 empreses exportado-res en els sectors industrial i de serveis, que concentren el 80% del volum d'exportació, i unes 11.000 estan prepa-rades per fer-ho però topen amb obstacles com ara les dificultats per trobar finança-ment. Aquestes són algunes de les dades més destaca-bles de la pr imera radio -grafia que es realitza sobre el potencial exportador de l 'economia catalana i que ha dut a terme la Cambra de Comerç de Barcelona, després d'enquestar més de 2.200 empreses.L'estudi calcula que el 16% de les firmes catalanes del sector industrial i del de serveis tenen alguna activitat exterior, cosa que eleva a 20.400 les empreses que es poden considerar exportadores, xifra molt superior a les 17.000 que s'estudiava fins ara i que no incloïa l'àmbit dels serveis. De tota manera, el nombre real de companyies que venen els seus productes a l'estranger, d'entre un col·lectiu total de 600.000 firmes, segurament és més alta, ja que no s'han comptabilitzat les companyies d'altres sectors com el de la logística o el transport, que concentren al voltant del 20% de l'exportació.

L'estudi de la Cambra de Comerç posa èmfas i , no obstant això, en l'existència d'unes 11.000 empreses que no comercialitzen els seus productes a l'estranger malgrat tenir un perfil idoni per fer-ho, de les quals 7.000 corresponen al sector industrial i 4.000 al de serveis. A més d'aquestes 11.000 f irmes, 8.000 més han realitzat ja actuacions d'expor tació, però no han consolidat aquesta activitat.

La falta de personal qualificat, una altra raó per no sortir a l'exteriorUn 30% de les empreses assegura que no compta amb finançament suficient per sortir a l'exterior ni per consolidar-se i un 27% de les firmes indus-trials creu que la seva oferta no compta amb els requisits de qualitat, innovació i preu que exigeixen els mercats interna-cionals. La falta de personal qualificat -que dominin més d'una llengua i amb coneixe-ments suficients de comerç exterior- és l'argument esgri-mit, a més, per una quarta part de les empreses per justificar que no surten a l'exterior.Davant d'aquesta radiografia de la situació de les empreses catalanes, el president de la Cambra de Comerç de Barce-lona, Miquel Valls, ha assegu-

rat que prioritzarà els anys vinents polítiques d'estímul per internacionalitzar l'economia catalana. Valls ha subrat-llat que "la sortida de la crisi passa per exportar i per inter-nacionalitzar les empreses", en especial en aquests moments en què la demanda interna a Espanya no acaba d'arrencar i sí que ho està fent a l'exterior. L'objectiu de la Cambra de Comerç és treballar perquè el 30% d'aquestes 11.000 empre-ses puguin portar els seus productes a l'escena interna-cional si se'ls ajuda o incentiva des de les administracions públiques.El pes més impor tant de l'exportació a Catalunya recau en el sector industrial, on el 34% de les empreses ven a l'estranger, mentre que en l'àmbit de serveis ho fan el 10,3%. La metal·lúrgia i la fabri-cació de productes metàl·lics, així com el tèxtil, confecció, cuir i calçat, i l'alimentari són els sectors industrials amb més presència d'empreses exportadores, mentre que en el de serveis destaquen pel seu pes les empreses de recerca i desenvolupament, estudis de mercats i serveis tècnics, i activitats jurídiques i de gestió empresarial. El perfil expor-tador és el d'una empresa de més de 50 treballadors.

empresa74empresa

1436.pag.74.indd 1 15/07/2010 12:53:40

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (77)

TOT Badalona 75

empresa

La recuperació econòmica no arribarà fins al 2011 i serà tímidaLes cambres de comerç catala-nes creuen que Catalunya tancarà aquest any 2010 sense aconseguir un creixement de la seva activitat econòmica i caldrà esperar a 2011 per començar a veure una recupe-ració que, tot i així, es preveu "reduïda". La incertesa sobre com evolucionarà l'economia en el segon semestre d'aquest any obliga a mantenir aquesta cautela, malgrat que en el primer trimestre l'evolució ha estat positiva i a què tot apunta a què el segon trimestre també serà satisfactori. Aquesta és l'expectativa econòmica que ha dibuixat aquest divendres el director de la Memòria Econò-mica de Catalunya, Antoni Garrido, durant la presenta-ció en un acte a la seu de la Cambra de Comerç de Barce-lona de la Memòria Econòmica de Catalunya 2009, elaborada pel Consell de Cambres de Catalunya. La Memòria repas-sa els factors que van deter-minar la marxa de l'economia catalana l'any passat i avança les perspectives per al present exercici i el futur. Garrido ha recordat que la tendènc ia de l 'economia global és créixer, després de viure el 2009 la pitjor crisi dels últims 60 anys, encara que l'evolució positiva serà menor en l'eurozona i, en especial, a Alemanya, Itàlia, França i Espanya, que continuarà tenint un creixement negatiu el 2010, segons les últimes previsions del Fons Monetari Internacional (FMI).

Caiguda, encaraRespecte a Catalunya, ha dit que tot apunta a què en aquest 2010 l 'economia catalana no creixerà. "Podem discu-tir la quantia de la caiguda i esperem que sigui el més petita possible, però l'escenari de creixement no vindrà fins a 2011, encara que serà reduït",ha dit. El president del Consell

de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, també ha alertat de la "incertesa" que planeja sobre la situació econòmica actual, malgrat que factors com la recuperació del turis-me animen a l'optimisme. No obstant això, ha expressat la seva preocupació especial per la falta de finançament bancari per a les empreses, sense la qual la recuperació econò-mica perilla ja que impedirà la reactivació de l'activitat. De la situació econòmica de l 'exercici passat, 2009, la Memòria de les Cambres de Comerç catalanes destaca que l 'economia espanyola va retrocedir en un 3,6% del PIB, i en un 4% a Catalun-ya, encara que el ritme de la caiguda es va reduir significa-tivament en l'últim trimestre. Només l'Aragó, la Comunitat Valenciana i les Canàries van registrar una contracció del PIB superior a Catalunya, que, malgrat això, ha aconseguit mantenir un dels nivells de renda per càpita més alts del conjunt d'Espanya. La conse-

qüència d'aquesta caiguda del PIB al mercat del treball va ser la destrucció de 250.000 llocs de treball a Catalunya, a l'hora que es va aconseguir una infla-ció a nivells mínims històrics.

A favor dels ajustaments fiscalsDe la seva banda, el presi-dent del Consell Assessor de la Memòria Econòmica de Catalunya, Martí Parellada, ha defensat la necessitat dels ajustos fiscals aprovats per Espanya, així com per altres països europeus, encara que ha advertit que aquests només seran "viables" si es produeix un creixement econòmic.Parellada ha apuntat també que tant la reforma del mercat de treball com la financera són "determinants" per poder sortir de la crisi però ha advertit que és necessari invertir més en la qualificació del capital humà. "Espanya, malgrat aquesta evidència, porta més dècades apostant més pel capital físic que pel capital humà" , ha lamentat.

1436.pag.75.indd 1 20/07/2010 16:27:02

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (78)

76 TOT Badalona

76 immobiliàriaimmobilià

ria

El pessimisme continua instaurat al sector de la construcció. Després de l 'anunc iada re ta l lada d'inversió en obra pública, el sector ha revisat encara més a la baixa les previsions per al 2010 i allunya fins al 2013 la remuntada definitiva. Tot això són previsions del balanç semestral d 'Eurconstruct, un grup d'anàlisi que inclou l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

E l 2 0 0 9 v a s e r u n a n y traumàtic per a la construcció amb una caiguda a Espanya del 26,1 per cent. Però si fa sis mesos es creia que al 2010 la caiguda no seria tan dramàtica, les previsions actualitzades la situen ara

La construcció no començarà a remuntar fins al 2103

per sobre el 17 per cent. El motiu, la retallada d'inversió en obra pública. Així el sector manté les previsions negati-ves per al 2011 i el 2012, quan abans preveia començar ja aixecar el vol.Les vendes de pisos tampoc han remuntat amb el ritme

esperat per al 2010. Amb un estoc d'habitatges sense vendre que algunes fonts s i tuen entorn a l mi l ió, la cons t rucc ió d 'ob ra nova per al 2010 serà només de 90.000 pisos, molt lluny dels anys gloriosos en què se'n construien 850.000.

Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat

Assessor FiscalAgent de la Propietat Immobiliària

Administrador de Finques

★ COMPRA ★ ADMINISTRACIONS★ VENDA ★ ASSESSORAMENT★ LLOGUER ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA★ TRASPASSOS

HORARIO: 9 a 13 HORAS - 15 a 19 HORAS - Plaça Baró de Maldà nº 3 - Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 650 17 61 04 Apartat 190 - 08915 BADALONA (Barcelona) - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com

LOCALS EN LLOGUERZONA MERCAT TORNER, 71m2, planta baixa + 71 m2 de sótanPreu a ConsultarC/. SALVADOR ESPRIU, (Lloreda) 35 m ..............................................................300 eC/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2(140m2+60m2). Molta lluminositatC/ARNÚS-SOLEDAD entresol comercial, 50 m2, molta lluminositat, en perf. estat...650 eC/PROVIDÈNCIA. 53m2, planta baixa + 225m2 sòtan. ....................................... 700 eLOCAL LLOGUER. ZONA MERCAT TORNER. 135m2 en planta baixa + 135m2 de sòtan1180 eOFICINA LLOGUER. 90m2, 2ª planta, ascensor, al costat autopista. A 10 min. del centre en perfecte estat ................................................................... Precio total: 750 eOFICINES LLOGUER. Avda. Bufalà, entresol, 150m2, varis despatxos, A/A, asc.1.400 eC/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2, entresol ...................................................................480 eRAMBLA SANT JOAN: baixos 102 m2 + 35 de pati, pis 102 m2. Ideal abaix magatzem o taller i a dalt oficines. Finca sense veïns. ..........................................................1.300 eRBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 45m2, zona de pas...............................................550 eSISTRELLS 60 m2......................................................................................................300 eC/GIRONA - BUFALÀ. 200m2, magatzem-taller................................................ 1000 eC/ GIRONA, 160m2, oficina +magatzem, zona carrega-descarrega ....................900 eC/SANT MIQUEL (CENTRE). 110m2. Sortida fums...........................................1.300 eC/SELVA. SANT CRIST. 50m2, 45m2, en bon estat ..........................................450 eLOCAL LLOGUER 100m2 aprox., zona sant Crist, taller-magatzem .................475 e LOCAL C/SANT BRU, 100m2+100m2 de sótan, zona de pas, climatitzat, bon estat1.150 eLOCAL ZONA LA MORERA, 224m2, actualment oficines i magatzem....... 1.400 eLOCAL ZONA SANT CRIST, 100m2 ...................................................................450 eLOCAL BARRI BONAVISTA, 25m2, en perfecte estat ......................................350 eLOCAL EN LLOGUER, 40m2, C/Tramuntana de Bufalà .....................................350 e

ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES

✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

PISOS I CASES EN LLOGUERÀTIC DÚPLEX, PEP VENTURA, 110m2 aprox., obra nova, 3 habitacions, balcó, 2 terrasses + 2 pàrquings i traster ..............................................................................990 ePIS C/ ÀNGEL GUIMERÀ (SANT CRIST), 4 hab., 2 banys, terrassa, asc. ..........695 ePIS C/PRIM, 2 hab., cuina gran, 4art sense ascensor, reformat.........................690 ePIS, Z.. LA MORERA, C/ Galicia, 1º sin asc., 2 hab., trastero, terracita, amueb. ..575 eCASA A ZONA SANT CRIST, 4 habitacions, pati, terrassa .................................. 750 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUERPARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA................. 150 ePÀRQUING ..............................................................................................................110 ePARKING LLOGUER Avda. Morera, 26-22 Cotxe Mitjà ....................................70 eTRASTER, 3m2 aprox. ................................................................................................60 e

NAUS EN LLOGUERNAUS INDUSTRIALS-COMERCIALS, POLÍGÓN BONAVISTA, a partir de 450 m2. en dues plantes .......................................................................................................2.600 e

VENDALOCAL. C/INDÚSTRIA, nº18, 152m2, sortida fums. Ref ............................243.000 ePIS ZON ALLEFIÀ, 90m2 aprox., 4 hab., 1 bany, balcó, 6é amb asc., cuina i bany reformats, v. d'alumini .......................................................... 240.000 e (40 mill. ptas)CASA EN VENTA, (ALQUILADA POR 700€), C/ Góngora (Sant Crist), 100 mts aprox., a reformar ................................................................174.300 e (29 mill. ptas.)PIS EN VENDA, C/ Galicia (MORERA), 2 hab., baño, cocina, comedor, terraza, 1º sin ascensor ............................................................................ 130.000 e (21,6 mill. ptas.)

1436.pag.76.77.indd 2 20/07/2010 10:53:17

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (79)

TOT Badalona 77

immobilià

ria

615 20 45 50615 20 45 50

Teléfono619 22 51 05

LES CASES D'ALCANAR PUEBLOPESCADOR DEL DELTA DEL EBRE RESIDENCIALONADEMAR

PLANTA BAJAEN VENTA COMPUESTA DE

162.000 Euros

Foix Carbó & associats

Tel.: 93 387 29 98

Güell i Ferrer, 77, baixos. BADALONA · www.foixcarbo.es

CASA C/CONCHA ESPINA, 107m2, pl. baixa + 3 seminova, 4 hab., 2banys, tssa + pk................................. 811.366€CASA C/CERVANTES, 247m2, seminova, soterr. (87m2) Pb. (85m2), Pis (75m2), 4 hab., 2 banys, terrassa, pati 892.775€CASA C/M. SERVET, 5 hab., 3 banys, tsses + solar....660.000€CASA C/ISIDRE, 3hab., 2 banys, badiu.........490.000€CASA C/GARBI, 144m2, 4 hab......................536.403€CASA C/UNIO,138m2,3hab,+badiu ...............489.250€PIS A PRES. COMPANYS,4 hab. ................265.000€PIS C/AGUEDA MOMPEL, 55m2, 2 hab., Ref.155.000€PIS C/MADOZ,104m2, 4hab ........................350.200 €PIS C/MARTI PUJOL, 80m2, 3 habitacions, reformat, terrassa. ...........................................................278.568€PIS C/M. NICOLAU, 130m2, 4 hab.,+pk.......480.809€PIS C/MERÇE, 121m2, 3hab., tssa................463.500€PIS CALD. BARCA, 155m2, 3 hab., pati.......298.700€PL. PARKING. G.WEYLER, ..........................17.300€PLAÇA PARKING SANTA.BARBARA/CARRER MARA-GALL.................................................................14.000€PLAÇA PARKING SANTA.BARBARA/CARRER MARA-GALL.................................................................23.000€LOCAL C/ALFONS XII,405m2......................615.000€LOCAL C/M. AUXILIADORA,132m2...........200.000€

PL. PK. C/PASSEIG VILESA .........................18.000€

PARCELA,1258m2.........................................150.000€

L L O G U E RB A D A L O N A

VENDABADALONA

TIANA

SANT ISCLE DE VALLALTA

PIS M. AUXILIADORA, 80m2, 3 hab....................850€PIS A C/PRESIDENT COMPANY, 4 hab.......... 1.000€PIS A C/CARME, 2hab. ........................................720€PIS C/MARQUES ST MORI, 60m2, 3 hab. .........510€PIS C/COLL I PUJOL, 3 hab.. ...............................650€PIS C/ALFONS XII, 70m2, 3 hab. .........................750€PIS C/ GUIXERES, 4hab.s, àtic, tsses...................900€PIS C/GUIXERES, 4 hab. + pk ..............................900€TRASTER C/GUIXERES, 3m2 ................................ 65€LOCAL A C/GÜELL I FERRER, 70m2..................650€LOCAL C/FONT I ESCOLA,1550m2 ................ 9.400€LOCAL C/IG.I LOIOLA-LA PLANA, 260m2 ...3.300 €LOCAL C/G. I FERRER, 64m2 (+soterr. 67m2) ....800€LOCAL C/PROVIDENCIA, 64m2 (+soterr. 67m2).800€LOCAL C/MIQUEL SERVET,100m2.....................700€LOCAL C/ALFONS XII, 60m2 (soterr. 80m2) .......800€LOCAL C/OLIVERAS, 75m2.................................600€DESPATX C/CREU,128m2 ....................................600€DESPATX C/F. MACIÀ, 80m2 (3 despatxos + sala espera)900€DESPATX C/G.I FERRER,(planta 1ª), 240m2... 1.700€DESPATX C/VENTOS MIR,80m2 .........................600€DESPATX C/IGNASI LOIOLA-LA PLANA, 60m2800€PLAÇA PK. MOTO A C/GUIXERES....................... 40€PLAÇA PK. COTXE A C/ARNÚS............................ 90€

PIS A C/LISTZ, 4 hab., amb mobles......................850€PIS A C/JACINT VERDAGUER, 3 hab ....................600€

STA COLOMA

Contactar con particular Tel. 629 78 19 97

BADALONA - CENTROVENDO PRECIOSA CASA

COMPUESTA DE:- Sótanos , planta baja, 2 plantas en alto, más golfas.- 518 m2 construidos y habitables, más 37 m2 de patioy 67 m2 de terrazas.- Mucha luz en todas sus estancias.- A. A., calefacción con radiadores.

1436.pag.76.77.indd 3 20/07/2010 10:53:21

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (80)

78 TOT Badalona

immobilià

ria

ASSESSORAMENT i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

FINQUES ROJAS

C/. Alfonso XII, 6 bajos - 08912 BADALONA

93 388 03 04 - 93 388 07 00 - 629 079 049 - Fax 93 464 19 04

LOCALES EN ALQUILER Y VENTACENTRO - .............................................................................................................................500 €MORERA - AV. PRAT DE LA RIBA - ...................................................................750 €COLL I PUJOL / MARAGALL - ..... CONSULTAR

VENTA DE PISOS Y CASASSTO. CRISTO - .....................................................................................................OFERTÓN!!!CONGRESO - .................................................................................. 174.294 €JTO. PUERTO- NUEVO- ........ CONSULTAR PRECIOCONGRESO TORRE - ............................................... 198.334 €BUFALÀ - ÁTICO - .. 336.000 €BALDOMERO SOLÀ - JTO. MÀGIC - ......348.587 €MORERA - OCASIÓN- ................... 186.000€LA CONRERIA - TERRENO 1500M2 -

................................................................................................................................................................................. 315.00 €BONAVISTA - CONSULTARMAS RAM - .CONSULTARCENTRO - C/FRANCESC MACIÀ - ...OFERTALLEFIÀ- ......................................................................................................... 210.000 €

ALQUILERCENTRO - C/CONQUISTA - ...........................................................................................................530 €MONTGAT - ........980 €SISTRELLS - ..................................................................................650 €CENTRO - ÁTICO - ..........................................................................................800 €CENTRO - C/LLEÓ, ...........................................................650 €CASAGEMES - ESTUDIO - TERRAZA - ...................................................................................650 €C/JAUME RIBÓ - CAÑADO - AMUEBLADO - .................................................750 €AV. MARTÍ PUJOL - CREU - AMUEBLADO - ....................................850 €AV. MARTÍ PUJOL - JTO. MERCADO - .........................................................................................750 €C/ CONQUISTA - ...........................................................................................750 €

TRASPASOTRASPASO -

TRAMITACIÓN HIPOTECAS - TERRENOS - ABOGADO - TASACIONES - PLAZAS DE PARKING - ADMINISTRACIONES - CONSÚLTENOS

Avinguda Martí Pujol, núm. 174, 3r 1a Tel. 93 389 33 66" Una firma de prestigi " www.finquesbellavista.com

COMPRAMOSLOCALES COMERCIALES

ALQUILADOSZonas muy céntricas

c/ Mar, Francesc Layret, Canonge Baranera.Pago contado.

1436.pag.78.79.indd 2 20/07/2010 15:39:06

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (81)

TOT Badalona 79

immobilià

riaROVIROSA GESTOR

FRANCESC LAYRET, 119 baixosTels. 93 384 64 53 - Fax. 93 384 23 65 - BADALONA

www.rovirosagestor.com

Comunica als seus clients:Horari d'Estiu: de l'1 de Juliol al 30 de Setembre

de les 9h a les 14h (excepte dimecres tancat)Vacances: de l'1 al 30

d'Agost ambdos inclosos.BON ESTIU!!

IMMOBILIàRIA

Els millorsimmobles

C/ Guifré, 211 BadalonaTel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es

PISOS EN LLOGUER

Tenim més pisos de lloguer, truca’ns!

CASA A PEP VENTURA -

SALESIANS Ref B-1777: 172 m2 en PB+1. Pati 80

m2, garatge. Es pot edificar PB+2+golfes.

Possibilitat de fer vivendes

independents.Preu 62.9 Mpts

(378.000€)

ECONÒMIC-PEPVENTURA/GORG Ref B-2034:Pis de 70m², 3hab(2 dobles), bany i cuina amb galeria d’origen, menjador

ext, terres de parquet, portes de roure,

finestres d’alumini, a/a amb bomba de calor,

ideal parelles.28.5Mptes(171.288€)

PEP VENTURA Ref B-2052: Pisde 75m², 3hab(2 dobles), cuina i bany reformats,

menjador de 18m² ext a balcó,

parquet, roure, a/a amb bomba calor i

ascensor.40 Mptes

(240.000€)

LLEFIA - RND ST ANTONI /PÉREZ GALDOS Ref B-

2060:Apartament de 2hab, bany reformat,

cuina reformada, menjador de 20m²,

parquet, alumini, per entrar a viure, ideal parelles.

21.2Mptes(127.000€)

CASA A PEP VEN-TURA Ref B-1807: Casa amb terreny de 113m² i façana de 5,15m, pati de 35m² i terrasssa de

75m², orientació mar, té sol tot el

dia. Es pot edificar PB+2+GOLFES.

52.900.000MPtes(318.000 €)

BUFALÀ - INDEPENDÈNCIA

- PLÇ. BOADA Ref B-2061:Pis de 65m²,3hab, cuina i

bany reformats, men-jador de 18m² ext a

balcó, parquet, portes blanques, alumini,

calef, a/a i ascensor. Per entrar a viure.

33Mptes (198.000€)

SISTRELLS A PROP DE LES PISCINES Ref B-2062: Pis de 65m², 3hab, bany

complert i reformat, cuina en bon estat, menjador de 18m² ext a balcó grandet,

terrazo, portes pintades, alumini i

ascensor. 27.5 Mptes (165.000€)

BUFALÀ A PROP PLÇ. ST CARLES DE NICARAGUA Ref B-

2056:Pis de 70m²,2hab dobles,bany complert en bon estat, cuina en bon estat, menjador

de 24m² ext, parquet, alumini i ascensor. Per

entrar a viure.33.3Mptes

(200.000€)PK inclòs

PIS TIPUS CASA A PEP VENTURA- SALESIANS Ref

B-2039: Pis de 70m² amb 3hab, cuina

conservada i bany reformat, menjador ext a terrassa, finca d’un veí. Ideal pare-

lles. 36.8Mptes(221.172€)

DRET A VOL.

ÀTIC A PEP VENTURA B-2057:

Àtic de60m² amb 2hab, bany reformat, cuina

americana i reformada, menjador de 18m² ext a terrassa de 30m², calef i a/a, parquet, alumini, orientació

Barcelona, per entrar a viure. Ideal parelles.

30.7 Mptes (185.000€)

PEP VENTURA - SALESIANS Ref B-2048: Pis de

65m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext de 18m², calefacció,

a/a, alumini, ascensor, ideal

parelles.31.1 Mptes (187.000€)

PEP VENTURA: Pis 55m², 2hab, cuina i bany arreglats. 650€

ST.CRIST: Apartament de 2 hab, cuinai bany complert, pis reformat. 500€

MORERA- SEMINOU: Pis de 2 hab, cuina, bany, menjador ext a balcó gran, asc. 655€

LLEFIÀ: Pis de 70m², 3 hab, cuina i bany en bon estat, menjador ext a balcó,asc. i amoblat. 680€CENTRE-CAN SOLEY: 115m², 4hab, 2 banys,

menjador amb balcó, calef i a/a, per entrar a viure. 790€

SANT ANDREU DE LLAVANERES: 95m², 3 hab, menjador ext a terrassa de 8m², 2 banys, cuina reformada, ascensor. 1.200€ (pis + pk + traster)

1ª linia de marMERCAT TORNER: Local de 120m² i 50m² de

terrassa. 900€ + IVA LLOREDA: 80m², 3hab, bany i cuina en bon estat,

menjador ext a balcó, ascensor. 700€ST.CRIST: Pis reformat amb 3 hab, balcó i

ascensor. 650€LA PLANA: Pis conservat de 120m², 4hab,

2banys, cuina office i ascensor. 790€GUIFRÉ: Local comercial cantoner de 80m².

600€ + IVA

SANT CRIST /AV.PUIGFRED Ref B-1998: Casa de 100m² amb 3hab, cuina reformada, 2 banys complerts,

menjador ext a pati de 10m², terrat de

30m², pàrquin, gres, embero, alumini, calefacció i a/a.

41.9Mptes(251.824 €)

20/07/2010 15:39:1420/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (82)

80 TOT Badalona

immobilià

ria

Administradors AssociatsAgent de la Propietat Immobiliària API

LOCAL EN VENDA O LLOGUER

AL CARRER LLIBERTAT, 178m2 en planta, planta baixa de 52m2 + sótan de 50m2, 2 aseos i dutxa. Perfecte per consultori,

centre estètica,etc,…Lloguer 1.200€Venta 300.000€

2 PISOS EN VENDA AL CARRER LLIBERTAT, 1

Un primer i un segon, de 65m2, 2 hab., 1 bany, 1 aseo, cuina americana, nou a estrenar.

Perfecte estat, ideal parelles. També en lloguer

amb opció compra.Preu 340.000€

Administradors AssociatsAgent de la Propietat Immobiliària API

Todo exterior, mucha luz, 2 hab. dobles, 1 baño, 1 aso-ducha, cocina americana, lavadero,

14m2 trastero, aire-calor/frio, placas solares.

Alquiler con opción a compra a5 años 1.150€ / 1200€

INFORMACIÓN Y VENTA 933 846 414

PISOS EN VENTA EN EL CENTRO BADALONA

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14

Administradors AssociatsAgent de la Propietat Immobiliària API

Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. Màxima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA

PIS A LA RAMBLA: 90 M, 1er pis, ascensor, assolellat, en perfecte estat, magni-fiques vistes al mar , ideal parelles.......................................................280.000€TERRENY PER EDIFICAR varis-urb.Mas Ram 600 m ..........................450.760 €MAS RAM magnífica torre, vistes excel.Lents p.b, menjador a 2 nivells, sala d’estar, cuina 15m, despatx, lavabo, gran terrassa, pis 4 hab, 2 banys complets, terrassa, garatge i celler ................................................................................1.060.000 €2 PLACES GARATGE al costat dels jutjats de Prim, per cotxe petit .......36.000 €PIS C/CIRCUNVALACIÓ 60m2, 2 hab. dobles (abans 3), cuina equipada, a/c,calefacció, ascensor ...........................................................................147.000 €PIS C/BAILÉN "Pisos rojos" 2on pis, sense ascensor, 3 hab., parket, a/c...183.000 €

LLOGUERPISOSPIS AL CENTRE, 120 m2 , 4hab, 2 banys, asc. despeses d’escala incloses ..850€PIS AL CARRER JUAN DE LA CRUZ, 70m2, 3hab, 1bany, ascensor i moblat 700€

LOCALS I GARATGESLOCAL: sant Gonçal, 100m, cuarto de bany, magatzem, molt lluminós.500€NEGOCIABLES LOCAL: Artigues c/ balmes 100m, reformat, 2 portes ................................700€PLAÇES RIERA MATAMOROS..................................................................100€CONQUISTA, cotxe gran ...........................................................................110€PLAZA DE GARATGE A LA MORERA .............................. 90€ NEGOCIABLESGARATGE, Carrer Marti Pujol ....................................................................100€

DESPATX, President Companys, tot reformat, 65 m2 aprox. ..............ConsultarDESPATXa qualsevol tipus de negoci, 65m2 aprox............................................Consultar

DESPATXOS

PIS A LA RAMBLA 90M2, 1ER PIS, ASCENSOR, ASOLEIAT, EN PERFECTEESTAT, MAGNIFIQUES VISTES AL MAR, IDEAL PARELLES ............ 280.000€

Tel. 93 460 06 96

1436.pag.80.81.82.indd 2 20/07/2010 16:24:38

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (83)

TOT Badalona 81

immobilià

ria

Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos

en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96 ¡¡ INFÓRMESE!!

Sr. Propietario:

OLVERDIPROMOCIONS IMMOBILIÀRIES

C/Sardana, 5 Baixos - 08915 Badalona · Tel./Fax 93 460 02 18 www.olverdi.com · e-mail: [emailprotected]

OBRESNOVES

ENVENDA

BUFALA, .......................................... Oferta 163.000€BUFALÀ, C/INDEPENDÈNCIA. Dúplex 90m2, terrassa 40m2, 3 hab., a/a. Ref. 20109 .........................327.500€BUFALÀ. 90m2, molt assoleiat, menjador 25m2. Ref. 201012 ................................................................ 299.000€BUFALÀ, "CAN BARRIGA", CASA. 210m2, Parking per a 2 cotxes + traster, 3 habitacions, golfes, barbacoa, escelents acabats........................................................................................................................................ 522.000€BUFALA, 80m2, dos terrazas, 3 hab, Gran comedor, pk incluido. ref 201011......................................... 309.000€BUFALÀ, "CAN BARRIGA". 97m2, 2 hab., 1 suitte, a/a, menjador 25m2, zona comunitaria amb piscina. Ref. 201010.......................................................................................................................................................... 365.000€SOLAR PREMIÀ DE MAR. ...................... 750.000€

Marti Pujol.- 65 m2, 2 hab.,a estrenar, calefacción ..........................................................................................800€

VENDA

LLOGUER

Pisos des de 73m2, calef. radiadors, a/a menjador i hab., plaça de parking inclosa al preu.

Posibilitat alquiler amb opció de compra

Planta baixa 100m2, 3 habitacions, a/a, terrassa 60m2, Parquing inclós,

BUFALÀ Dr. Robert BUFALÀ

des de 324.500€ +iva 440.000€ +iva

IMMOBILIÀRIA T. 93 384 29 60

C/. Francesc Layret, nº 20 08911 BADALONA

TOT EL QUE BUSQUES HO TROBARÀS A WWW.PARELLADA.CAT

PISOS EN VENDAÀtic Dúplex a Martí Pujol157 m2 + 50 m2 de terrassa4 habitacions3 banys Àtic únic a Martí Pujol amb zona comú amb piscina 695.000,00 €Àtic C/ Providència 95 m2 + 25 m2 terrassa 3 habitacions 2 banys De luxe Impecable 340.000,00 €Àtic Dúplex C/ Providència 120 m2 + 65 m2 de terrassa 3 habitacions 2 banys Àtic dúplex amb jacuzzi i terrassa. 398.000,00 €Dúplex Santa Madrona 110 m2 + 4 balcons 3 habitacions 2 banys Únic. Nou a estrenar. Acabats de luxe. 530.000,00 €Sobreàtic C/ Mar 140 m2 + 70 m2 de terrassa 4 habitacions 3 banys Pis únic al carrer del Mar. CONSULTARC/ Conquista 80 m2 + 65 m2 de terrat 2/3 habitacions 2 banys Reformat. Impecable. 324.000,00 €Avda. Martí PujolAA 75 m2 2 habitacions 1 bany De Luxe. Reformat 285.000,00 €Plaça Ernest Lluch 80 m2. 2 habitacions 1 bany Semi-Nou. Balcó de 8m2. 295.000,00 €Plaça Ernest Lluch 105 m2 3 habitacions 2 banys Semi-Nou. 2 balcons.de luxe 380.000,00 €Avda. Martí PujolAA 105 m2 4 habitacions 1 bany Pis reformat. Ocasió 330.000,00 €Ignasi Iglèsies 70 m2 3 habitacions 1 bany Cuina i banys reformats.Balcó gran 237.000,00 €Molí de la Torre TT 100 m2 3/4 h 2 banys Pis semi-nou. Impecable 290.000,00 €C/Sant Jaume 65 m2 + 12 m2 de pati 2 habitacions 1 bany Semi-Reformada. 247.000,00 €C/ Ignasi Iglèsies 90 m2 4 habitacions 1 bany Per Reformar. 299.000,00 €C/ Conquesta 80 m2. 2 habitacions 1 bany Totalment reformat. 239.000,00 €C/ Guifré 100 m2 3 habitacions 2 banys De Luxe. Tot de disseny. 352.000,00 €C/ Eduard Marquina 115 m2 3 habitacions 2 banys Pis totalment impecable. 309.000,00 €Alcalde Xifré 120 m2 + balcons 4 habitacions 2 banys Pis inmillorable amb pkg i traster inclòs. 458.000,00 €Saragossa 70 m2. 2 habitacions 1 bany Totalment reformat. 216.000,00 €Montigalà 115 m2 + balcó 4 habitacions 2 banys Pis semi-nou impecable. 338.000,00 €Francesc Macià 85 m2 + 20 m2 de terrassa 3 habitacions 2 banys Pis semi-nou. Impecable Pis 359.000,00 €C/ Rector 70 m2 3 habitacions 1 bany Calefacció + aire cond. Necessitat petites reformes 198.000,00 €

CASES EN VENDAC/ Eres 500 m2. Edifici per restaurar. S'hi poden fer 7 habitatges. Projecte inclòs en el preu. Casa per reformar. 550.000,00 €

C/ Magatzem 220 m2 + 20 m2 de pati + 35 m2 de terrassa 4 habitacions 3 banys Casa de disseny premiada. 720.000,00 €

C/ Arnús 180 m2 + 35 m2 de pati. 3 habitacions 3 banys Casa semi-nova de soterrani+pb+pis+golfes 568.000,00 €

C/ Conquesta 290 m2 + 60 m2 badiu 4 habitacions 4 banys Casa de Luxe nova 720.000,00 €

CasaTiana 250 m2 + 130 m2 de pati 4 habitacions 3 banys Ocasió! Casa en venta al centre de Tiana. 410.000,00 €

Casa c/ Cervantes 200 m2 + 70 m2 de pati 4 habitacions 3 banys De Luxe Impecable. 530.000,00 €

C/ Fluvià 250 m2 + 50 m2 de pati 4 habitacions 2 banys Nova. Falta acabar-la 410.000,00 €

Casa tiana 250 m2 + 120 m2 de pati 5 habitacions 3 banys Ocasió! Casa amb ascensor i piscina. 498.000,00 €

Casa Canyet 550 m2 + parcel.la de 3,800 m2 1.000.000,00 €

Planas i Casals 120 m2 + 35 m2 de pati 4 habitacions 2 banys Necessita petites reformes. 380.000,00 €

PISOS I CASES EN LLOGUERCasa Sant Pau 105 m2 + 15 m2 de pati 3 habitacions 1 bany 1100 €/mes

C/TermesTT Romanes 300 m2 + 100 m2 de terrassa. 6 habitacions 3 banys 1,800 €/mes.

C/ Progrés 100 m2 + 20 m2 de terrassa. 4 habitacions 1 bany 790 €/mes.

Tiana 120 m2 + 30 m2 de pati. Piscina + pkg 4 habitacions 2 banys 1,100 €/mes.

C/ Doctor Robert 70 m2 3 habitacions 1 bany 675 €/mes.

C/ Mar 75 m2 3 habitacions 1 bany 850 €/mes

C/TermesTT Romanes 130 m2 3/4 habitacions 1 bany 1100 €/mes

Avda. BufalàAA 90 m2 3 habitacions bany 800 €/mes

Obra nova Don Pelayo 75 m2, 2/3 habitacions 2 banys 750 €/mes.

C/ Canonge Baranera 70 m2 2 habitacions 1 bany 780 €/mes.

C/ Josep Oriol 65 m2 + 2 terrasses 3 habitacions 1 bany 795 €/mes

Casa 125 amb pati 3 habitacions bany 1000 €/mes.

Pis carrer Guifré 85 m2 4 habitacions 2 banys 800 €/mes.

Pis carrer Martí Julià 55 m2 1 habitació 1 bany 700 €/mes

LOCALSFesta Major D'Iquique 90 m2 + 65 m2 altell Local totalment impecable amb dues estrades. Parquet, calefacció i aire condicionat.

1436.pag.80.81.82.indd 33 20/07/2010 16:24:4120/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (84)

82 TOT Badalona

Tels. 93 389 00 61 - 635 65 98 83

Francesc Layret, 191BADALONA

EXPERTOS INMOBILIARIOS

PISOS EN ALQUILERA-338. STO CRISTO - 2 habitaciones dobles, reformado......................................................................................650 €A-336. BUFALÀ - C/INDEPENDÈNCIA, 3 habitaciones ........................................................................................800 €A-340 PEP VENTURA - 3 habitaciones, exterior, baño reformado, junto metro P. Ventura.................................. 620€A-341 LLEFIÀ - AVAA DA. ATLAA ANTIDA - 2 habitaciones, sin muebles ......................................................................650 €

PISOS EN VENTATTR-6585 P. VENTURA. Jto Salesianos. Bonito piso, 2 hab. Todo ref. y amueb. A/A y calef160.000 € (26.621.000 PTATT S)R-6584 LLOREDA. 3 habitaciones. Todo exterior. Balcon y ascensor. Ocasión.......... 192.323 € (32.000.000 PTATT S)R-6583 SISTRELLS. Junto piscinas. 3 habitaciones. Exterior, balcón y ascensor. ..... 168.000 € (27.952.000 PTATT S)R-6581 LA BALSA. 3 hab. Cocina y baño reformados. Exterior. Balcon.Soleado....... 170.000 € (28.285.000 PTATT S)R-6580 BUFALA. 2/3 hab. Zona comunitaria. Baño ref.. Balcon y asc. Soleado ......... 198.333 € (33.000.000 PTATT S)R-6570 CENTRO SAGUNTO/Francesc Macia. 75 m. 3 hab. Exterior con balcón .........186.314 € (31.000.000 PTATT S)R-6586 CANYADOYY 246.000 € (40.930.956 PTATT S)R-6589 P. VENTURAM. Servet. Finca seminueva. 100m. 3 hab. Gran salon 26m. 2 bñs. Muy soleado. Jto Mercadona. 375.632 €R-6590 MORERA 80 mtrs. 4 hab. Baño y aseo. Balcon, exterior. Patio. ASCENSOR..294.000 € (48.917.484 PTATT S)R-6591 CANYADOYY 3 hab.. Cocina y baño ref., Ext. con balcón y ASC. A 2 minutos playa. 237.099 € (39.450.000 PTATT S)R-6592 SISTRELLS Cerca piscinas. 3 hab.. Exterior con balcon y ASCENSOR........ 176.000 € (29.283.936 PTATT S)R-6594 LA SALUD-JUAN VAVV LERA 70m2, 3 hab., exterior, balcón, ascensor ........................................... 212.000 €R-6597 PEP VENTURA Jto metro. 3 hab. Amplio salon. Ext. con balcon y ASCENSOR. 237.000 € (39.433.000 PTATT S)R-6599 LLEFIA Jto parque y ambulatorio. 3 hab. Exterior con balcon y ASCENSOR, listo para vivir..... 180.000 €R-6600 BUFAFF LAPiso 3 hab. Ext. Puertas sapelli. Asc. ya pagado y próxima instal. Z. muy tranquila. 186.000 € (30.947.796 PTATT S)R-6603 LLEFIÀ C/PEREZ GALDÓS - 2 hab., reformado, planta baja, junto metro ......................126.000€ (20.965.000 PTATT S)R-6604 LA MORERA - 3 hab., exterior, todo reformado, zona tranquila ...................................170.987 € (28.450.000PTATT S)R-6606 P. VENTURA - JUNTO PL. PEP VENTURA - 3 hab., exterior, balcón, reformado..206.000€ (24.275.000PTATT S)R-6611 GORG - 3 hab., ext., ascensor, junto pabellón y màgic .........................................................................................216.000 €R-6610 - BUFALÀ INDEPENDÈNCIA - 3 hab., reformado, precioso, ascensor, a/a y calef. ....................................241.000 €R- 6609 - SISTRELLS JUNTO MÀGIC - 3 hab., ascensor, balcón, oportunidad....................................................... 168.283 €R- 6607 CASA EN MONTGAR - 90 m2 + terraza 40m2, 3 hab., buenos acabados................................................... 345.000 €

immobilià

ria

ES B

USC

A

EM

PRES

APer a

compartir LOCAL

DESPATXal centre de Badalona

Zona c/ Lleó

Interessats trucar al

TEL. 676 06 32 53

(Agencies NO)

Condicions a convenir. (metrat-

ge, espai etc )

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER

Col.legiat nº 1135

Col.legiat num. 4.863

*Seguro opcional en

nuestros alquileres

GARANTIZAMOS EL COBRO

DE SUS ALQUILERES

Tel. 93 388 30 58 - 93 389 07 43 C/. Conquesta, 105 baixos - 08912 BADALONA

Maria Teresa TT Roig - Josep Blanch Roig

FinquesBlanch - Roig S.L.

visite nuestra cartera en www.blanchroig.com

PISOSEN ALQUILER

PISOSEN VENTA

ZONA PEP VENTURA,piso de 65m, 3º sin asc, 3 habs ( 2 dobles ), cocina i baño antiguos, calefacción,

cerca del mercado 600€/MES

ZONA SANTO CRISTO,piso de 60m, 3 habs (1 de matrimonio), cocina y baño

sencillos, comedor con salida al balcón, con PARKET!

625€/MES

ZONA CENTRO, piso de 100m, 3 habs, baño con

bañera, cocina con galeria, comedor grande con parket,

a.a, balcón700€/MES

ZONA C/ CAMELIA,piso 110m, 3 hab.,

baño compl., aseo, salón 30m y comedor, terraza 35m, semi amueblado.

Todo exterior.850€/MES + C. ESC.

ZONA C/ PONENT, piso de 3 habs, comedor

16m, cocina y baño modernos,

balcón, 3º sin asc. 200.137€

(33,3MILL)

ZONA GORG,piso de 70m, 2 habs y cocina

amplias, baño de origen, balcón, terraza,

TODO EXTERIOR 185.000

(30.8MILL)

ZONA MATARÓ,piso de 2 habs, comedor, 18m, cocina y baño de origen, ascen-

sor, COMPLETAMENTE EXTERIOR A PRIMERA

LINEA DE MAR 222.374€(37MILL)

PARKING ZONA PEP VENTURA, plaza pequeña

80€/mes

PARKING ZONAFRANCESC MACIA, plaza

ancha 90€/mes

PARKING ZONA LA PLANA20.000€

ZONA C/ BALMES,local de 45m

+ 30m de patio 300€/mes

ZONA C/ CERVANTES,local diáfano 180m,

3.50m de altura, aseo 780€/mes

ZONA LLOREDA,local 71m, aseo,

patio 40m, salida de humos. A ESTRENAR 800€/mes

ZONA LA SALUD, local 60m.

ZONA COMERCIAL 800€/mes

ZONA SANTA COLOMA,Local 384m, 136m sótano,

136m PB, 112m altillo. CALLE PEATONAL

2160€/mes

añera cocina con galerañera cocina con galeria

1436.pag.80.81.82.indd 44 20/07/2010 16:24:4320/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (85)

Telèfon: 93 384 00 00 C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIACOLEG. Nº 1851 F I N Q U E S B A D A L O N A

VENDESPIS P.COMPANYS (CENTRE) 90m2, 4 hab., cuina reformada, bany c., exterior, balcó......................................................................... 340.000 €PIS VIA AUGUSTA (CENTRE) 114m2, 4 hab., saló-menjador, bany, aseo, molt lluminós, vistes a mar ................................................. 395.000 €PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció,amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 €PIS C/ M. XIRGU 90m2, 4 hab., 2 banys, menjador gran, cuina, balcó, calef. ...................................................................................... 331.000 €PIS A "LA PLANA" 172m2 és balcó, gran sala-menjador, cuina gran reformada, 4 habitacions totes dobles, 2 banys complets i aseo, tot exterior, plaça de garatge i traster ........................................................................................................................................................................................ 695.000 €PIS TIANA CENTRE V. de la Mercé, nou, 4 anys, 100m2, 3 hab., 2 banys, sal´p-menjador i cuina grans, zona com. amb piscina ................... 517.000€PIS C/INDEPENDENCIA 90m2, 4 hab., menjador gran, cuina, bany, bon estat.................................................................................... 329.000 €PIS P.COMPANYS (CENTRE) 85m2, 3 hab., b.complet, cuina office-safareig, reformat, exterior ......................................................... 349.000 €PIS AVD. BUFALÀ 75 m2., 4 habitacions, menjador gran, cuina nova, 1 bany complet, calefacció...................................................... 327.550 €PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 €PIS C/NOVA CANÇÓ (BUFALÀ) pis de disseny, suitte amb vestidor, 2 hab., 2on bany, saló-menjador, traster, calef + a/a, perfecte ...... 320.000 €PIS VENDA C/ PRIM 102m2, 4 hab., saló-menjador, cuina gran, 2 banys, reformat, parquet, carp. alumini, calefacció i A/A................ 345.000 €PIS C/PRIM 98M2, 4 hab., menjador, cuina, 1 bany compl., 1 lavabo, balcó, vistes al mar, bon estat ................................................... 310.000 €ÀTIC M. PUJOL (CENTRE) 2 habitacions, menjador gran, cuina, bany c., terrassa de 53m, a/a i calefacció. ...................................... 270.000 €DÚPLEX M. PUJOL (CENTRE) 152m2 + 50m2 terrassa, 4 hab. (1 suite amb vestidor i banys amb jacuzzi), cuina office, saló de 38m2, golfes amb xemeneia, 2 banys complets, zona comunitaria amb piscina i jardi, parquing.................................................................................... 750.000 €DÚPLEX C/BRUC (BUFALÀ) planta 1ª, sala-menajdor gran, cuina amb office, aseo, planta 2ª 2 hab. dobles, 1 individual, bany complet, planta 3ªterrassa de 40m2 amb traster, tot exterior, parquet, calefacció, reformat total.................................................................................. 290.000 €TRIPLEX STA MADRONA - M.JULIA, obra nova, 190m2, 5 dormitorios (2 tipus suitte), 2 banys complets amb jacuzzi, 1 lavabo, sala-menjador35m2, cuina office, terrasses, calef. + a/a, Tot exterior, vistes al mar............................................................................................ CONSULTARTORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona demàquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 €TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiquesvistes ................................................................................................................................................................................................ 871.468 €TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 €TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes. 960.000 €CASA C/ GENERAL WEYLER (ENTRE GUIFRÉ I PROGRÉS) planta baixa, garatge ampli, pati, planta pis vivenda de 95 m2+terrassa, 3 habitacions, 1 bany complet. Sala menjador gran, cuina, calefacció, A/A, molt bon estat...................................................................................... 460.000 €CASA C/ MIQUEL SERVET (TOCANT A B. SOLÀ) ..... 270.000 €CASA C/ MAGATZEM (CENTRE) ...................................... 660.000 €CASA A TIANA, molt nova, de disseny, garatge 2 places, safareig, sala-menjador, cuina gran, 4 habitacions (1 suitte), 2 banys complets, aseo, estudi, solarium, jardí, calefacció i aire condicionat.......................................................................................................................... 842.000 €CASA R.CAMÍ D'ALELLA 220m2 + pati, 3 hab., 2 salons, 3 banys, a/a, calefacció, golfes, vistes al mar, espectacular - oportunitat .... 577.000 €CASA C/JHON LENON (BUFALA) 250m2 + pati 40m2, 1 suite amb bany, 3 hab., bany c., aseo, estudio, bodega i garatge................... 571.000 €CASA C/MIQUEL SERVET (PEP VENTURA)3-4 hab., 2 banys, solarium, perfecte estat, acabats qualitat, molt assoleiada, a/a, calefacció ........................................................... 660.000 €PARCELA MAS RAM 1.120 m2, molt bona ubicació, plana, bones vistes............................................................................................ 480.000 €PARKING AV. PRESIDENT COMPANYS. Cotxe gran ............................................................................................................................. 30.000 €

LLOGUERSPIS C/ CERVANTES 140 m2, 4 hab. dobles, sala menj. gran, cuina equipada, bany complet, 2 aseos, tssa, calef., moblat, perfecte estat...1.100 €/MESPIS LAIETANIA (CENTRE) 100m2, 4 hab., bany complet, aaseo, menjador gran, cuina, galeria, balcó, bon estat .............................. 750 €/MESPIS TERMES ROMANES (CENTRE).3 hab., gran menjador, cuina i bany reformats, safareig, molt de sol ........................................... 800 €/MESPIS P.COMPANYS 110m2, 4 hab., sala-menjador, 2 banys, cuina, calefacció, parquet, perfecte estat, bones vistes, traster .............. 900 €/MESPIS PROVIDENCIA (P.VENTURA) 3 hab. grans, sala-menjador, cuina, bany c., calefació................................................................... 850 €/MESPIS C/PRIM 140m2, 5 hab., 1 bany c., 2 aseos amb dutxa, gran sala menjador amb balcó, cuina, bon estat.....................................1.100€/MESPIS DÚPLEX ,C/ RIBES I PERDIGUER (CENTRE) ................... 850 €/MESPIS C/GORG, 4 hab., menj., cuina, bany complert, balcó, tot exterior ............................................................................................... 900 €/MESPIS AV. P. COMPANYS (CENTRE) 100m2 + 110 de terrassa, hab. suitte amb bany, hab. doble i 1 hab. individual, 2 banys, sala-menajdor gran,cuina equipada, obra nova, parquet, calef, a/a,parquing opcional......................................................................................................... 1.200€SOBREÀTIC C/MARINA 1 hab., menjador, cuina, bany complet, i 2 terrasses 15 + 30m2................................................................... 620 €/MESTORRE MAS RAM molt bé situada. 4 hab. dobles (2 suittes), estudi, bodega, sala menjador 2 nivells 50m2, cuina office, garatge 3 cotxes, en una parcel.la de 1.000m2, piscina ....................................................................................................................................................... 3.000 €/MESOFICINES TORRE GUIXERES 213m2 per estrenar, fantástiques vistes, demaneu inform .......................................POSIBILITAT DE DIVISIONSLOCAL C/ COLÓN (TOCANT LA PLANA), 110m2, diàfan, qualsevol activitat comercial ..................................................................... 900 €/MESLOCAL C/SAN MARCOS 40m2, comercial ........................................................................................................................................ 400 €/MESLOCAL C/LATRILLA comercial, 135m2, qualsevol activitat .............................................................................................................. .900 €/MESLOCAL C/ COSTA - COSTAT VIA AUGUSTA. comercial 120m2, perfecte estat per a oficines, planta baixa accés directe a carrer.. 1.200 €/MESLOCAL C/PROVIDÈNCIA .........................................................................................................................................700€/MESLOCAL F.MACIA (TOCANT ILLA FRADERA) Sup. planta 217m2 + 110m2 altell i 240m2 pati, acces vehicles, zona molt comercial . 2.800 €/MESLOCAL P. I CASALS. 150m2 amb 3 plantes, molt lluminoses, per qualsevol activitat comercial o restauració, sense veïns. ............... 900 €/MESLOCAL C/LLEDA, 420m2 amb 2 plantes ........................................................................................................................................ 1.500 €/MESLOCAL COMERCIAL, ALFONS XIII, 150m2, diàfan, molt comercial ................................................................................................ 1.500 €/MESBAR RESTAURANT EN TRASPÀS, ............................................................................... 2.200 €/MES

badalona.Nou definitiu.indd 1bada 1 15/07/2010 13:56:1815/5/0 :56:18

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (86)

cla

ssificats

86 TOT Badalona

ClassificatsCom insertar un anunci classificat?· A les nostres oficines: C/ Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

Immobiliaris

Compra - Venda

OPORTUNITAT CASA A PEP VENTURA Ref B-1807: Casa amb terreny de 113m² i faça-na de 5,15m, pati de 35m² i terrasssa de 75m², orienta-ció mar, té sol tot el dia. Es pot edificar PB+2+GOLFES. 52.900.000 MPtes (318.000 €) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

BUFALÀ- INDEPENDÈNCIA- PLÇ. BOADA Ref B-2061:Pis de 65m²,3hab, cuina i bany reformats, menjador de 18m² ext a balcó, parquet, portes blanques, alumini, calef, a/a i ascensor. Per entrar a viure. 33 Mptes (198.000€) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

ÀTIC A PEP VENTURA B-2057: Àtic de60m² amb 2hab, bany reformat, cuina americana i reformada, men-jador de 18m² ext a terrassa de 30m², calef i a/a, parquet, alumini, orientació Barcelona, per entrar a viure. Ideal pare-lles. 30.7 Mptes (185.000€) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

ECONÒMIC-PEP VENTU-RA/GORG Ref B-2034:Pis de 70m², 3hab(2 dobles), bany i cuina amb galeria d’origen, menjador ext, terres de par-quet, portes de roure, finestres d’alumini, a/a amb bomba de calor, ideal parelles. 28.5Mp-tes (171.288€) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

SANT CRIST – SOLAR PER EDIFICAR Ref B-2049: Solar de 140m², es pot edificar PB +1 +golfes, la planta baixa es pot edificar tota; actualment es un magatzem de construcció .25.8 Mptes (155.000€) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

OPORTUNITAT ÚNICA A PEP VENTURA- SALESIANSRef B-2039: Pis de 70m² amb 3hab, cuina conservada i bany reformat, menjador ext a te-rrassa, finca d’un veí. Ideal pa-relles. 36.8 Mptes (221.172€) dret a vol. TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

SANT CRIST /AV.PUIGFREDRef B-1998: Casa de 100m² amb 3hab, cuina reformada, 2 banys complerts, menjador ext a pati de 10m², terrat de 30m², pàrquin, gres, embero, alumini, calefacció i a/a. 41,9 Mptes (251.824 €) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PER MOTIU DE JUBILACIÓES VEN NEGOCI D’ ARTI-CLES DE DETALLS PERCERIMONIES (casaments, batejos, etc..)Clientela fixe. Firma de reconegut prestigi a badalona des de fa més de 30anys.Ubicació en el mercat torner. Preu a convenir entre les parts, no hi ha traspàs. TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PE P V E N T U R A Re f B -2052:Pis de 75m², 3hab(2 do-bles), cuina i bany reformats, menjador de 18m² ext a balcó, parquet, roure, a/a amb bom-ba calor i ascensor. 40 Mptes (240.000€) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PEP VENTUR A- SALE-SIANS Ref B-2048:Pis de 65m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext de 18m², calefacció, a/a, alumi-ni, ascensor, ideal parelles. 31.1 Mptes (187.000€) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

ES VEN LOCAL BADALO-NA c/Maria Auxiliadora, 132 m2 (en planta). TEL. 93 388 25 50

A PA R TA M E N T O C E N -TRO BADALONA DE DI-SEÑO, 40 m2, a.a, calef. Gas, semiamueblado, venta 182.000€. Alq. 690€ (Parti-cular). TEL. 676 16 64 33

SOBREÁTICO C/GUIFRÉ- SALESIANS, 100 m2 + te-rrazas vistas excepcionales mar y montaña. A reformar. 299.999€. TEL. 609 30 77 56

TALLER DE CARPINTERIA EN VENTA. TEL. 617 22 25 92

PISO EN VENTA 2hab, a reformar barrio Lavaderoa de sant a Coloma. TEL. 617 22 25 92

CASA DE MADER A ENV E N TA e n t e r r e n o d e 1200m2, cerca de lloret de mar y de la playa. TEL. 699 70 76 95 O 617 22 25 92

PEP VENTURA. Ref. 237. piso 2 habitaciones antes 3 reformado ascensor aacc al lado metro amueblado 135.227 € 22.500.000 Pts TEL. 93 460 06 96

Economics.indd 86 20/07/2010 15:27:47

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (87)

TOT Badalona 87

cla

ssificats

Immobiliaris Treball

Classes

Motor

Varis Amistats

· A través d’Internet: Insereixi el seus anuncis a través de la nostra web www.eltotdigital.comCom insertar un anunci classificat?

BUFALA. Ref. 273. piso 3 habitaciones finca 10 años ascensor 2 baños completos balcon calefaccion gas na-tural aacc todo exterior muy luminoso 267.450€ TEL. 93 460 06 96

CENTRE. Ref. 2537. piso 3 habitaciones 75 m2 refor-mado balcon todo exterior patio calefaccion gas natural zona comunitaria parking opcional 270.455€ TEL. 93 460 06 96

PEP VENTURA. Ref. 301. piso 3 habitaciones reforma actual a estrenar balcon sue-los parket para entrar a vivir al lado metro 210.354€ Tel. 615 589 382

GORG. Ref. 322. piso 2 ha-bitaciones dobles reformado suelos parket balcon muy lu-minoso finca 2 vecinos al la-do metro y cerca de la playa 159.268€ TEL. 93 460 06 96

MATARÓ - VIA EUROPA190. Piso semi-nuevo de 98 m2. Consta de comedor, cocina con galería, tres ha-bitaciones (una suite), dos baños, armarios empotrados y balcón sobre la Via Europa. Párking y trastero incluidos en el precio. PVP 260.000 €. Posibilidad de financiación 100 % (aportando gastos). TEL. 654 50 64 32

SISTRELLS. Ref. 338. atico 2 habitaciones terraza muy lumi-noso semireformado (reforma cocina a cargo propietario) amplio salon suelos parket 129.000€ TEL. 93 460 06 96

BADALONA- ÀNGEL GUI-MERÀ 2. Piso de tres ha-bitaciones, comedor, baño, cocina, galería, patio y dos balcones. Carpintería de alu-minio, aire acondicionado, re-cién reformado. Muy soleado (orientado a mar). Posibilidad de financiar el 100 % (incluso los gastos). TEL. 654 50 64 32

BADALONA- ALCALDEMARTÍNEZ DE ÉCIJA. Piso de 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, cocina independiente, armarios empotrados, altillo, parquet, zona comunitaria, bien comunicado. 295.000€. TEL.654 55 13 56

BADALONA- GENERAL WE-YLER. Piso 70m², a reformar, finca con ascensor. Muchas posibilidades. Ocasión única. 160.000.- €. TEL. 656 65 67 67

BADALONA- JTO. PEP VEN-TURA. Piso 60m², 3 hab., bien comunicado. Gran Oca-sión. Ideal para inversión. 110.000.-€. TEL. 655 52 23 23

BADALONA – JUAN DEAUSTRIA. Piso impecable de 130m², 4 hab., 2 baños, amplia coc. Offic., t/ ref., a. acond., calef., balcón con vistas despejadas, soleado. Finca con asc., zona muy tranquila. 281.635.- € TEL. 654 55 13 56

SANT ADRIÀ DE BESÓS– CASA para actualizar, cerca estación de Renfe y tranvía, casa de 80m² con terreno (huerto de 35m²), 3 hab., com., coc., gal., baño. Zona tranquila, bien situada. Muchas posibilidades. Pre-cio: 179.180.- €. TEL. 655 52 23 23

CASA EN VENTA O ALQUI-LER EN SANT CEBRIÁ DE VALLALTA. Casa en Sant Cebrià de Vallalta, de 3 años de antigüedad, de 170 mtrs. construidos, más 250 mtrs. de jardín y 600 mtrs. de te-rreno. 4 habitaciones, 2 ba-ños, terraza, plaza garaje, trastero, calefacción, buen estado. PRECIO ALQUILER 1.300,00€ MESPRECIO VEN-TA457.600,00 € TEL. 93 399 54 96 SARA

Economics.indd 87 20/07/2010 15:27:48

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (88)

cla

ssificats

88 TOT Badalona

MARTI PUJOL–Át ico 80 m² más 30 metros de terra-za, 3 habitaciones, cocina Office, ascensor, calefac-ción. Aire Acond. 320.000.-€ 53.500.000.-pts TEL. 93 464 48 37 www.fincavalor.es

CENTRO MARTI PUJOL – DUPLEX – Nuevo 5 años, 3 habitaciones, 2 baños, parquet, calefacción. Ai -re Acond. Zona comunita-ria con piscina. Parquin y trastero opcional en la mis-ma finca.PVP.415.000.-€.-69.000.000pts TEL. 93 464 48 37 www.fincavalor.es

MORERA BAIX A- OBRA NUEVA. Pisos de 70 m² 2 habitaciones, Exteriores, 2 baños, parquet, calefacción y aire acondicionado. Gara-jes individuales. VENTA y ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. TEL. 93 464 48 37 www.fincavalor.es

CENTRO-BADALONA-Piso nuevo, a 20 metros masía de Martì Pujol. 3 habitacio-nes, Calefacción, Aire acon-dicionado, baños, exterior, parquin… PVP. 324.000.-€ TEL. 93 464 48 37 www.fincavalor.es

CENTRO BADALONA PI-SO. 3 habitaciones, baño, gran terraza de 70 m², exce-lente estado, parquet… PVP. 272.000.-€ (45.000.000.-p ts) TEL . 93 464 48 37www.fincavalor.es

C E N T R O 1º L I N E A D E MAR-OBRA NUEVA-A 20 METROS ESTACIÓN 85 m² Entrega en 2011, excelentes acabados, parquin i trastero incluido en el precio Pague la entrada cómodamente i disponga de tiempo para vender su piso www.finca-valor.es TEL. 93 464 48 37

SE VENDE PISO 98 M2 ENMORERA. 3 hab, 2 baños, 2 balcones. A/C + calefacción. Zona comunitaria con jardín, piscina y pista de básquet. 299.000 € + INFO 609 984 147

-SE VENDE CASA DE 400 M2 EN GIRONELLA (Berga) a pie salida autopista. OCA-SIÓN 250.000 € reformado. + INFO 609 984 147

LOCAL EN VENTA EN C/ QUEVEDO (barrio La Salud), de 110m2, diáfano, con vado. 210.000 TEL. 615 669 048

VENDO CASA DE 300M2 EN C/TRIOMF – CASAGEMAS.Pk (4 coches) + 3. Acabados de lujo, 2 aseos + 2 baños, 4 habitaciones + suite 50m2. 30m2 de terrazas. Aire Acon-dicionado y caldera. Chime-nea a gas. Patio no. (1.150.000 euros) TEL. 647 55 12 94

LOCAL EN BÚFALA VEN-TA, traspaso o alquiler. 380 m2. 1000 €/mes. +INFO 609 984 147

Immobiliaris

Lloguer

LLEFIÀ: Pis de 70m², 3hab, cuina i bany en bon estat, menjador de 18m² ext a bal-có, ascensor i amoblat. 680€ TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

C E N T R E - CA N S O L E Y:115m², 4hab, 2 banys, menja-dor amb balcó, calef i a/a, per entrar a viure. 790€ TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

ST.CRIST: Apartament de 2 hab, cuinai bany complert, pis reformat. 500€ TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

SANT CRIST: 80m²,3 hab, cuina i bany conservats, balcó i ascensor. 700€ TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

MERCAT TORNER: Local de 120m² i 50m² de terrassa. 900€+IVA TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PISO EN VENTA C/ BAILEN BADALONA. Sup. 56 m2, 3 habitaciones, 1 wc reformado, cocina con lavadero, comedor, suelos terrazo, carp. Interior madera, carp. Exterior made-ra. IDEAL PAREJAS. A RE-FORMAR. PRECIO: 120.000 € TEL. 93 399 54 96 SARA

OCASIÓN PISO EN VENTA CALLE LISZT Nº 47 ENT. 1ª Sup. 85 m2, 4 habitaciones. , cocina reformada, wc refor-mada, carp. Exterior aluminio con mosquiteras y rejas, suelo terrazo, terraza y galería. PRE-CIO: 203.600 € TEL. 93 399 54 96 SARA

ROSAS - CENTRO (GIRO-NA) Piso 2ª linea de mar 97 m², todo exterior, 3 habitacio-nes, 2 baños, ascensor. PVP. 252.400.-€ TEL. 93 464 48 37 www.fincavalor.es

ROSAS APARTAMENTO SANTA MARGARITA. 2ª lí-nea de mar, 1habitación, baño, terraza, piscina comunitaria, conserjería, ascensor. PVP: 120.000.-€ TEL.93 464 48 37www.fincavalor.es

CENTRO-CARRER-MUSEO.Piso de tres habitaciones, baño y aseo, exterior, parquet, cale-facción, aire acondicionado. PVP. 250.000.-€ 41.500.000.-pts TEL. 93 464 48 37 fotos en www.fincavalor.es

Economics.indd 88 20/07/2010 15:27:49

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (89)

TOT Badalona 89

cla

ssificats

SANT ANDREU DE LLA-VANERES: 95m², 3 hab, menjador ext a terrassa de 8m², 2 banys, cuina refor-mada, ascensor. 1.200€ (pis+pk+traster) 1ª linia de mar TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

MORERA- SEMINOU: Pis de 2 hab, cuina, bany, menjador ext a balcó gran, asc. 655€ TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

LLOREDA: 80m², 3hab, bany i cuina en bon estat, menjador ext a balcó, ascen-sor. 700€ TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

ST.CRIST: Pis reformat amb 3 hab, balcó i ascensor. 650€ TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

LA PLANA: Pis conservat de 120m², 4 hab, 2 banys, cuina office i ascensor. 790€ TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

P E P V E N T U R A : P i s 55m²,2hab,cuina i bany arre-glats. 650€ TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

ALQUILO HABITACIÓN ,persona seria y con trabajo. Frente al metro. TEL. 615 16 65 72

BUSCO PEQUEÑA CASA DE ALQUILER, zona la Con-reria o alrededores. TEL. 608 22 22 16 ANA

ES LLOGA PARKING ALC/DOS DE MAIG, al costat de La Plana. 637 11 19 82 (Mireia)

LOCAL EN ALQUILER (LASALUT - PIFERRER), 2 plan-tas de 130 y 145 m2 (275 m2), acceso directo desde calle, alta de luz y agua. Posibili-dad cambio uso a viviendas. Opción de venta, muy eco-nómico. Particular. TEL. 615 80 29 71

BONAVISTA. Ref. 2539. es-tudio 40 m2 reformado cocina independiente terraza 15 m2 aacc todo exterior muy lu-minoso finca pocos vecinos 475€ TEL. 93 460 06 96

LA SALUT. Ref.334. piso 3 habitaciones ascensor refor-mado balcon todo exterior semiamueblado con elec-trodomesticos al lado metro 680€ TEL. 93 460 06 96

LLOREDA. Ref. 2538. pi-so 4 habitaciones 95 m2 ascensor balcon 2 baños completos calefaccion gas natural todo exterior amue-blado con electrodomesticos parking opcional 850€ TEL. 93 460 06 96

MARESME. Ref. 339. piso 3 habitaciones ascensor re-formado todo exterior muy luminoso sin muebles aacc al lado metro 630€ TEL. 93 460 06 96

SISTRELLS. Ref. 340. piso 75 m2 3 habitaciones do-bles reformado terraza 75 m2 calefaccion gas natural aacc sin muebles 1º real finca tipo casa 700€ TEL. 93 460 06 96

Centre de Gestió d'Immobles

Administració de Comunitats

email:[emailprotected]/Roger de Flor, 127, baixos · 08912 BADALONA (Barcelona)

Tels. 93 387 56 66 - 387 52 50 Fax 93 387 53 44

LLOGUERCANYADÓ – Loft 33m2, cocina americana, lavabo, seminuevos ........490 €SANTO CRISTO – ático, 3 habitaciones, cocina, lavabo ......................550 €BUFALÁ – reformado, 2 habitaciones, lavabo cocina ...........................900 €RAMBLA – 1ª linea de mar, 3 habitaciones, 1 lavabo, cocina ..............750 €SANT ADRIÁN – 2 habitaciones, 2 salas estar, lavabo, cocina ...........570 €M. SANT MORI – Local comercial, 160m2 PB, 160m2,1ª planta, 240m2,

sótano, montacargas...............................................................................3.300 €PK. LA PLANA – PLAÇA PARKING cotxe mitja-gran ......................... 70 €

VENTAP. VENTURA – Piso a reformar, 70m2, balcon 4m2, tza 13m2....150.000 €PEP VENTURA – Ático 60m2, 3 hab., cocina, baño, galería .......170.000 €

Economics.indd 89 20/07/2010 15:27:51

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (90)

cla

ssificats

90 TOT Badalona

Immobiliaris

Traspassos

TRASPASO TIENDA de go-losinas y frutos secos, nueva de 6 meses en pleno centro de badalona, por no poder atender, traspaso a convenir, alquiler 500€. TEL. 680 39 79 19

SOLUCIONSPASSATEMPS

MOTSENCREUATaSsudokus

FÀCI

L

DIFI

CIL

CENTRE. Ref. 2535. piso 80 m2 3 habitaciones ascensor obra 2000 2 baños comple-tos habitacion suitte balcon al lado metro 880€. TEL. 93 460 06 96

BADALONA – ALQUILER PISO EN LA SALUD, 70m², 3 hab., com., coc., baño y balcón. bien comunicado, cer-ca Metro Linea2. (La Salud). Precio alquiler: 595.- € /mes. TEL. 655 52 23 23

LOCAL EN ALQUILER EN C/ CONQUISTA. Local comercial en Badalona, calle Conquis-ta, 121, 70 metros, diáfano.1 wc, escaparate, instalación eléctrica nueva. PRECIO AL-QUILER 550,00 €TEL. 93 399 54 96 SARA

PISO EN ALQUILER EN SA-BADELL. Piso en Calle San Ferrán de Sabadell, Sup. 75,60 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, cocina ofice,carp. Interior roble, carp.exterior aluminio blanco, azotea parti-cular, plaza de aparcamiento. Finca seminueva. PRECIO ALQUILER 750,00€ TEL. 93 399 54 96 SARA

PISO EN ALQUILER. C/ SAN JUAN DE LA CRUZ BADA-LONA. Sup. 55 m2, 3 habi-taciones. (2 dobles y 1 indivi-dual), 1 wc con plato ducha, cocina reformada, lavadero, comedor salón, carp. Exterior aluminio, balconcito. PRECIO: 650 € todo incluido. TEL. 93 399 54 96 SARA

CENTRO 5 MIN. ESTACIÓN.Plaza de parking en alquiler. 90€ TEL. 610 29 61 26

Tel. 93 460 06 96

PISO EN ALQUILER. C/ CU-BA BADALONA. Sup. 55 m2, 3 habitaciones. (2 dobles y 1 individual), 1 wc , cocina, lavadero, comedor salon, SE-MIAMUEBLADO, balconcito. PRECIO: 650 € todo incluido.PRECIO VENTA: 150.000 € TEL. 93 399 54 96 SARA

PISO EN ALQUILER C/ MI-QUIEL SERVET, 214. SUP. 45 m2, 2 habitaciones y 1 vestidor, comedor, cocina offi-ce, baño completo, suelos terrazo, carp. Exterior madera, armarios empotrados, terraza comunitaria y trastero. PRE-CIO: 650 € TODO INCLUIDO TEL. 93 399 54 96 SARA

PISO EN ALQUILER C/ AGUEDA MOMPEL , 53 . SUP. 85m2, 3 habitaciones amplias, comedor amplio, co-cina y wc recién reformado, lavadero, puerta lacadas en blando, suelo de Gres, piso Climatizado, calefacción y Aire Acondicionado. PRECIO: 750 € TEL. 93 399 54 96 SARA

CENTRE-CASA-DALT LAVILA Casa totalment reforma-da a estrenar, 3 habitacions,2 banys, pati, buhardilla-des-paix… Calefacció, AireAcondi-cionat. Lloguer: 1.100.-€ TEL.93 464 48 37 fotos en www.fincavalor.es

PISO REFORMADO- JUN-TO HOSPITAL ESPIRITU SANTO 3 habitaciones, baño, solo 2 vecinos, terraza 50 m² Alquiler. 650.-€ Amueblado y electrodomesticos. TEL. 93 464 48 37 www.fincavalor.es

CENTRO BADALONA-JUN-TO AYUNTAMIENTO, 115 m², 3habitaciones, baño, exterior totalmente, reformado, solo 2 vecinos. Alquiler 800.-€ mes. TEL. 93 464 48 37 www.fin-cavalor.es

ES LLOGA PIS. BADALO-NA CENTRE, AL COSTAT PLAÇA CASAGEMES. 80m2, 3 hab., bany, cuina, menjador i balcó. A dos carrers de la platja. 700€/mes TEL. 605 807 766

CENTRO CERCA AYUNTA-MIENTO. Plaza de parking en alquiler. 70€. TEL. 610 29 61 26

CASA RÚSTICA EN EL CEN-TRO DE BADALONA. Entre Martí Pujol y C/Mar. Cerca estación. 850€/mes. TEL. 610 29 61 26

SE ALQUILA CON OPCIÓNA COMPRA PISO EN PON-TONS (vilafranca del pene-des) nuevo amueblado. Alqui-ler 350 €. + INFO 609 984 147

ALQUILER CASA Badalona centro. TEL. 670 03 85 58

Economics.indd 90 20/07/2010 15:27:54

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (91)

TOT Badalona 91

cla

ssificats

Treball

TIENDA DE ROPA Y COM-PLEMENTOS PRECISA DE-PENDIENTA. Perfil: mínimo 45 años, con experiencia en venta de ropa. Presentar cu-rrículum de 13 a 13.30h, en San Jaime, 21 local 3 (frente estación Vilassar de Mar)

MATRIMONIO BUSCA TRA-BAJO para cuidar masia de cultivo, personas mayores o similar con experiencia, pa-peles en regla. TEL. 678 89 63 17 O 679 87 80 06

SE DAN CLASSES DE PIA-NO A DOMICILIO. TEL. 671 12 93 02

SEÑORA RESPONSABLEBUSCA trabajo de limpieza, cuidado de personas mayo-res, con experiencia y papeles en regla. TEL 667 09 83 02

CHICA CON EXPERIENCIA SE OFRECE para plancha, canguro, por horas, limpie-za, acompañar a personas mayores, interina. TEL. 600 69 37 59

CHICA SE OFRECE como Ayudanta de cocina, con ex-periencia, por horas, limpieza en casas. TEL. 653 74 47 67

SEÑORA CON BUENAS RE-FERENCIAS SE OFRECE para cuidar personas mayo-res, canguro, limpieza, por horas, media jornada, jornada completa. Disponibilidad in-mediata. TEL. 605 19 22 67

SE NECESITA OFICIALAcon experiencia para media jornada, 610 34 50 43 (Ge-mma)

CHICA BUSCA TRABAJOpor las tardes o reemplazo de verano. TEL. 697 79 87 84

PER A CU I DAR NEN S ,s'ofereix senyora de Badalo-na, amb experiència i referèn-cies. 661 41 94 95

SEÑORA CON PAPELES y buenas referencias busca tra-bajo por las tardes y fines de semana. TEL. 600 81 05 98

ES PRECISSA PERSONA AMB CONEIXEMENTS DEGERIATRIA per dutxar i vestir a persona amb mobilitat re-duida. De dilluns a divendres de 8.30 a 9.30 h. S'ofereix sou fix. Interessats trucar al 615 37 64 05

CHICA CON BUENAS RE-FEENCIAS busca trabajo de limpieza por horas, canguro, personas mayores , fuiens de semana. TEL. 679 03 60 72

EMPRESA EN EXPASIÓNPRECISA 30 COMERCIA-LES EN BCN: edad 18 a 35 años, formación a cargo de la empresa, imprescindible permiso de trabajo en vigor. Interesados llamar Sr. Es-pañol 697 21 18 85

CHICA SE OFRECE para trabajar en limpieza (casas, oficinas), con experiencia, por las mañanas de 7 a 14h o f ines de semana. TEL.645 30 68 14

SEÑORA ARGENTINA DE 46 AÑOS SE OFRECE para servicio doméstico, cuidado de personas mayores, fija o interna. Con experiencia. TEL.93 384 43 86 - 608 64 91 67

Soluciones inmobiliarias...

Economics.indd 91 20/07/2010 15:27:55

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (92)

cla

ssificats

92 TOT Badalona

PELUQUERIA JULI, URGEOFICIALA DE 1A. adelan-tada, presentarse en C/Dos de mayo, 31 bajos, centro edificio Can Casacuberta.TEL 93 389 51 25

SRA RESPONSABLE BUS-CA TRABAJO fija , interina o por horas, TEL 634 32 45 91

SEÑORA CON EXPERIEN-CIA SE OFRECE para lim-pieza, cuidar personas ma-yores, por horas, noches, fines de semana.TEL. 696 33 04 79 - 93 601 04 12

SEÑORA CON EXPERIEN-CIA SE OFRECE para cuidar personas mayores, limpieza, tardes y noches. TEL. 680 50 74 35 - 93 507 96 96

BUSCO TRABAJO serviciodoméstico o ayudante de ca-marera por horas con expe-riencia y referencias TEL. 60677 46 24

SEÑORA BUSCA TRABAJOcuidando personas mayores,niños, ayudanta de cocina.TEL. 662 53 22 13

SEÑORA RESPONSABLEY SERIA SE OFRECE para cuidar personas mayores, lim-pieza, por horas y fija. TEL.

CHICA CON BUENAS RE-FERNCIAS busca trabajo delimpieza, por horas y fines desemana TEL 666 09 23 26

SE OFRECE CHICA paraserivico domestico, cuidarpersonas mayores, canguro,con experien cia y referen-cias, papeles en regla TEL617 83 44 54

JOVEN AUXILIAR DE GE-RIATRÍAÍÍ con experiencia. Seofrece para cuidar ancianos.TEL. 657 40 62 59

SEÑORA PARA ENTRE-VISTAS por teléfono en Ba-dalona, 1/2 jornada, contratoy S.S. Fijo + comisión. TEL.93 389 04 24 (Llamar en sep-tiembre)

COMERCIALS A TEMPS PARCIALEl TOT BADALONA necessita COMERCIALS

autònoms a TEMPS PARCIAL

Si ja treballes i vols guanyar un sobre sou, busquem persones comtú, que vulguin treballar a hores lliures de comercials de publicitatper la revista El TOT Badalona.

Per a més informació Tel. 93 464 69 79 o 93 464 69 83

o enviar currículum amb foto a [emailprotected]

OFERIM:Comissió de la venda

de publicitatLlistats de clients

REQUERIM:Bona presenciaGanes de treballar

Economics.indd 92ndd 92 20/07/2010 15:27:5720/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (93)

TOT Badalona 93

cla

ssificats

REPARACIÓINSTAL·LACIÓ

MANTENIMENT

PREUS ECONÒMICS

93 185 58 60699 60 35 69

www.informatica-badalona.com

SERVEITÈCNICMÒBIL

FURGONETA OPEL COMBOtrabajaría solo mañanas. 645 61 39 29

CHICA RESPONSABLE bus-ca trabajo por horas, con re-ferencias. TEL. 660 45 11 72

CHICA SE OFRECE para cuidar personas mayores, limpieza, por horas. TEL. 617 11 34 65

CHICA SE OFRECE por ho-ras, para limpieza, cuidar per-sonas mayores. TEL. 665 1024 86

SEÑORA SE OFRECE para limpieza (casas, residencias, escaleras), ayudanta de coci-na, empresa por temporada.TEL. 670 42 51 77 - 93 533 41 82 (Ana)

CHICA BUSCA TRABAJOde limpieza por horas, por las tardes y sábados por las mañanas. TEL. 663 56 24 91

S E Ñ O R A 4 8 A Ñ O S S E OFRECE COMO COCINERAcon experiencia en Menús ta-pas, y llevando bar. Por habertenido negocio propio TEL 617 84 63 72 (Anna)

SE PRECISAN ASESORES/AS COMERCIALES, visi-tas concertadas, cartera de clientes, subv. + comisiones imprescindibles experienca comercial y buna presencia TEL. 615 34 62 50 (anabel)

SEÑORA RESPONSABLEbusca trabajo de lunes a vier-nes por las mañanas. TEL.677 36 45 34

CHICA SE OFRECE por ho-ras, mañanas, tardes. TEL.650 45 59 98

MENSAJEROS FURGONE-TA para repartos y pequeña paquetería en Barcelona y cinturón. Presentarse lunes y martes tardes de 16’00 a 18’00 en C/Poniente, 170 bjs. Badalona.

MENSAJEROS MOTO, ele-vados ingresos. Presentarselunes y mar tes tardes de 16’00 a 18’00 en C/Poniente, 170 bjs. Badalona.

SERVICIO TÉCNICO ENB A D A L O N A P R E C I S ATÉCNICO DE HARDWAREPARA TALLER INFORMÁ-TICO. Se ofrece contrato 20/40 horas semanales, alta en S.S., incorporación in-mediata. Enviar CV a [emailprotected]

SE PRECISA CHICA DEACADEMIA PARA PRÁCTI-CAS en peluqueria. Rambla San Juan, 99, D. Lloreda.

SE PRECISA MECÁNICODE AUTOMÓVIL, oficial de1ª con bastante experiencia.TEL. 610 213 742

SE NECESITA OFICIALA DEPELUQUERIA en Badalona.TEL. 93 389 31 74 – 666 4428 40

SE NECESITA CAMARERAPARA FINES DE SEMANA,interesadas enviar curricu-lum a: Restaurant rebost d’enManel, C/ Francesc Planes iCasals, 26. Badalona

TATT LLER MECÀNIC PRECI-SA MECÀNIC ELECTRICIS-TA. Enviar curriculum a: C/Cuba, 17 – Badalona. TEL.667 665 990

SE OFRECE SEÑORA PARAcuidar personas mayores, fijao interina, media jornada opor la noche. Con experien-cia y referencias. TEL. 63725 97 43

CHICA SE OFRECE PARAtrabajar en limpieza, cuidarpersonas mayores, canguro,por horas. TEL. 619 64 15 34

SE OFRECE CHICA PARAlimpieza, cuidado personasmayores y niños, disponi-bilidad inmediata, fija o porhoras. TEL. 672 91 04 35

Economics.indd 93ndd 93 20/07/2010 15:28:0020/0/0/07/7/2/201

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (94)

cla

ssificats

94 TOT Badalona

Varis

Classes

ANGLÈS, CLASSES PAR-TICULARS individuals, petit* grups, horari flexible, conver-sa, Business. Mètodes perso-nalitzats. TEL. 678 33 59 81

PROFESORA TITULADA DA CLASES particulares y grupo, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Módulos, Fran-cés, Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL. 93 461 09 24 - 93 389 61 00

ESTUDIANT DE QUÍMIQUES DÓNA CLASSES PARTICU-LARS de química a estudiants de batxillerat TEL. 617 209 676

ES LLOGA HABITACIO A BADALONA a prop de la pla-tja i Rambla, per senyors o joves seriosos TEL. 93 384 12 70

ESPIRITU SANTO, tu que me aclaras todo, que iluminas los caminos para que yo alcance mi ideal. Tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que se hace contra mi y en todos los instantes de mi vida estas conmigo, yo quiero en este corto dia-logo, agradecerte por todo, y confirmar una vez mas que no quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusion material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria eterna. Gracias por tu misericordia para conmigo y los mios. Agradece la gracia alcanzada M.R.

GANE DINERO VENDIENDO SUS ANTIGUOS: juguetes, cómics, tebeos, álbumes, cro-mos, etc. Llamar 651 43 56 31

VENDO COMEDOR CON MUEBLE MODULAR mesa extensible, 4 sillas, mesas auxiliares, mesa tv y lámpara. Todo en buen estado. 350 € Tel 93 464 49 89 (de 16 a 22h.)

OPORTUNIDAD!! SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA nueva, 800 euros. TEL. 660 93 07 29

GRACIAS A SAN JUDASTADEO y sagrado corazon por los favores recibidos A.C.V

GRACIAS ESPÍRITU SAN-TO por los favores recibidos. M.P.V.

NÚMEROSPREMIATS

Juliol’10 Dilluns 12/7 ..................................................................................................................................... 73306

Dimarts 13/7 ..................................................................................................................................... 48185

Dimecres 14/7 ............................................................................................................................. 31065

Dijous 15/7 ........................................................................................................................................ 99274

Divendres 16/7...................................................................................... 38867 (sèrie 110)

Dissabte 17/7........................................................................................... 39096 (sèrie 013)

Diumenge 18/7.......................................................................................... 11987 (sèrie 029)

Publique sus anuncios directamente desde la web:

www.eltotdigital.com

FALTA DEPENDIENTA-LIM-PIEZA PARA COMERCIOCENTRO BADALONA. Im-prescindible con papeles en regla. No importa edad. Inte-resadas enviar currículum a COFAC: Francesc Layret, 58 (08911 Badalona)

ESCALAS NET escalas a Badalona amb els productes de neteja incluits. 649 31 67 95 (Bea)

SEÑORA CON REFEREN-CIAS, busca trabajo de me-dia jornada o jornada com-pleta. Con niños, 3ª edad y limpieza. TEL. 686 81 27 52 - 664 08 42 91

SEÑORA SERIA BUSCAtrabajo para cuidar personas mayores, limpieza mañanas y tardes. TEL. 663 38 95 20

SE OFRECE SRA RESPON-SABLE PARA limpieza en genral, hoteles, Casa parti-cualres, empresas con rer-ferencias y expereincia. TEL696 75 71 55 O 93 528 03 28

SE PRECISA MECÁNICO DE 1ª DE AUTOMOCIÓNcon experiencia. Presentar currículum en Pasaje Rodó, nº 1-3 o fax: 93 387 43 50

CHICA SE OFRECE PARA l impieza, cuidar personas mayores, jornada completa. TEL 638 43 87 19

www. eltotdigital .com

Vols col·laborar?Quieres colaborar?

Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a:

www.africanosmira.com

93 415 88 69

col·l

ab

ora

Economics.indd 94 20/07/2010 15:28:09

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (95)

TOT Badalona 95

cla

ssificats

Motor

Amistats

ATREVETE AMISTAD , PA-REJA. TEL. 649 50 14 31

CHICO 39 AÑOS, 1.70m, 69 k, soltero, sin hijos, atractivo, cariñoso, simpático, honesto, educado, trabajador, depor-tista, buen físico, no fumador, bien situado. Soy de Badalo-na. Busco chica maja y delga-da, entre 25 y 40 años, para amistad, amor y formar pareja estable. TEL. 605 54 04 03

TOYOTA RAV 4, any 2006, en perfecte estat, color negra, gasolina, 14.000€. TEL. 619 75 30 19

SE VENDE SUZUKY QUAD400CC por no usar . 2200€ +INFO 609 984 147

SE VENDE MOTO INFANTILde 7 a 13 años de 4t. y 90 cc semiautomatica en perfecto estado. 500 €. Kawasaki 85 cc de competición carbono en buen estado 1200 € + INFO 609 984 147

Publique sus anuncios directamentedesde la web:

www.eltotdigital.com

SE VENDE COFRE MAS-COTAS DOGPACK DE CA-RRYPACK extensible con vaca de 100x60x50 cm. Ho-mologado. No limita la veloci-dad. De 1 a 7 perros 900 € +INFO 609 984 147

SE VENDE CAMA ARTICU-LADA Y SILLA DE RUEDASplegable ultraligera. TEL. 93 464 23 76

Economics.indd 95 20/07/2010 15:28:14

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (96)

84 TOT Badalona

immobilià

ria

EN VENTA PISO BUFALA, 3 HAB., 1 BAÑO, COCINA NUEVA, 85 M2. 267.000 EUROS.

President Companys, 124, 1º 5ª - Badalona / Fax 93 384 75 31Horario de oficina de 8 a 15,30 horas

CONSULTING y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L.

93 384 75 30Jorge Filella Mas

PISOS EN VENTA Y ALQUILER

LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER

EN VENTA PISO EN BADALONA. C/ SANTA MARIA. 2 HABITACIONES. 70M2. NO TIENE ASCEN-SOR (3º PISO). 348.000 EUROS.

CONSULTAR PRECIOS

EN VENTA PISO EN C/ SAN BRU BADALONA, 4 HAB., 2 BAÑOS, TODO REF., CALEF., PARKET, TERRAZA DE 9 MTS., VENTANAS DE ALUMINIO, LAVADERO, ZONA COMUN. AJARDINADA, 2 TRASTEROS, PLAZA DE PARKING OPC. 420.000 EUROS.

OFERTA 2 NAVES INDUSTRIALES CONTINUAS EN VENTA EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 800MTS. EN DOS PLANTAS DE 430 MTS. CADA UNA, PATIO DE 800 MTS., 1.200.000 EUROSLAS DOS. SE VENDEN TAMBIÉN POR SEPARADO.

OFERTA NAVE EN VENTA BADALONA C/CORDERS 350M2 BAJOS MAS 200M ALTILLO. TODOS LOS SUMINISTROS, ENTRADA DE CAMIONES. 600.000 EUROS

EN ALQUILER 2 NAVES INDUSTRIALES CONTÍNUAS EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS 430M2. EN PLANTA BAJA 430M2. EN PLANTA SUPERIOR GRAN PATIO DE 800M2. 1.500 €/ MES CADA UNA

EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA C/SAN SALVADOR, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTO-RIO MÉDICO, DESPACHOS, 4 DE ELLOS 35 M2. 1.000 € / MES.

EN VENTA BADALONA, RIERA MATAMOROS LOCAL, ALMACÉN 90 MTS, LAVABO. 130.000 €

EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA C/SALVADOR, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO MÉDICO, 3 DESPACHOS 75 M2. 600 € / MES.

EN VENTA VIVIENDA EN BADALONA, C/MURILLO, PLANTA BAJA,125M, DIÁFANO, CON SALÓN COMEDOR, LAVABO, ASEO, COCINA, 3 HAB., CLARABOYAS, TRASTERO, TERRAZA, SÓTANO 125M2, PATIO JAPONÉS DIÁFANO, OBRA PENDIENTE TERMINAR: 253.000€. TERMINADA: 330.000€

EN VENTA PISO EN BARCELONA C/BALMES, 5 HABITACIONES, 1 BAÑO, COCINA, GALERIA CUBIERTA, 140M2. 600.000 EUROS.

EN VENTA PISO EN BADALONA, LLEFIÀ BAJA, C/ REUS, 65 MTS, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO Y COCINA REFORMADOS, SUELO DE GRES, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTAS DE EMBERO, BALCÓN Y ASCENSOR, GAS NATURAL, 164.325 EUROS

CASA EN VENTA CAMÍ D'ALELLA, 4 PLANTAS, 280M2 HABITABLES Y 180M2 SIN HABITAR. 1ª PLANTA, 4 CUARTOS DE BAÑO COMPL., SALÓN, COMEDOR, 2 COCINAS, 3 HAB., GOLFAS, GA-RAJE PARA 2 COCHES, ESQUINERA, JARDÍN 60M2 Y OTRO DE 100M2. 2 TERRAZAS DE 15M2. ZONA COMUNITARIA CON PISCINA. A 500 MTS. DE LA PLAYA. 735.000 EUROS.

EN VENTA LOCAL EN BADALONA, C/ GALILEU, LOCAL DIÁFANO DE 144M2. APTO PARA CUAL-QUIER NEGOCIO, OPCIÓN A CONSTRUIR, VIVIENDA O DÚPLEX ENCIMA DE 78M2. 390.000 €.

EN ALQUILER Y VENTA EN BADALONA, BUFALÀ, LOCAL C/ IBERIA 45 MTS., 1 BAÑO, 350 €/MES.VENTA 52.500 €

EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, AV. PRESIDENT COMPANYS, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO U OTRO NEGOCIO, 70 M2, 480 €/MES MÁS IVA.

EN ALQUILER LOCAL EN C/ SAN JUANISTAS, ZONA C/ BALMES, BARCELONA, PLANTA BAJA DE 50 MTS Y SÓTANO 50 MTS, TOTAL 100 MTS, 550 EUROS AL MES

EN ALQUILER LCOAL EN BADALONA, BUFALA C/DOCTOR RUBER, 80M2, DIÁFANO, LAVABO, SÁ-LIDA DE HUMOS, NO HAY CONTADORES, PERMISO DE OBRAS HACE DOS AÑOS. 850€ MÁN IVA.

EN VENTA CASA BADALONA BUENAVISTA, AV. ROS I GÜELL, VIVIENDA 2 PLANTAS 115 MTS. MÁS 43 MTS. DE JARDÍN, 3 HAB., 3 BAÑOS, CON PISCINA. 409.000€ (68.200.000 PTAS.)

LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA C/INDEPENDENCIA CON DOCTOR DAUDI, DE 100M Y 5'50M DE ALTO, 3 DESPACHOS Y ALMACEN, DIVISIONES DE CRISTAL, LAVABO, AIRE ACONDI-CIONADO Y BOMBA DE CALOR, CON MUEBLES DE OFICINA, MUCHA ENTRAD DE LUZ, TODO NUEVO, 1.200 EUROS AL MES MÁS IVA.

OFERTA BAR EN VENTA EN LA C/ PAU PICASO, ZONA LLEFIÀ, BADALONA, BAR DE 100 MTSEN PLENO FUNCIONAMIENTO, SALIDA DE HUMOS, CON TODOS LOS PERMISOS EN REGLA,PERMISO DE ZONA DE TERRAZA, TODO REFORMADO, EQIUIPADO CON TODO EL MOBILIA-RIO, CÁMARAS, NEVERAS, PREPARADO PARA POLLOS A L'AST, MOBILIARIO DE TERRAZA Y PLAZA DE PARKING INCLUIDA, GRAN OPORTUNIDAD, 102.000 EUROS

LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, CTRA. DE MATARO, 200 MTS. PLANTA BAJA, ESCAPARA-TE. ENTRADA DE COCHES Y TALLER DE REPARACIÓN, 1.800 €/ MES

LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, SANTO CRISTO C/ MILA I FONTANALS, DE 100 M2, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO, CON PATIO 400.000 EUROS AL MES

PISO O LOCAL EN ALQUILER Y VENTA EN BADALONA, PLAZA DE LA VILA, 87 M2, 4 HABITACIO-NES, NO HAY BAÑO NI COCINA, ASCENSOR. 700€ AL MES. VENTA 370.000€ ANTES CONSUL-TORIO MÉDICO, NECESITA REFORMAS.

IMM

OBILIà

RIA Troba

el teu

immobleo

anuncia't en

aquesta secció

93 464 69 7993 464 69 83 [emailprotected]

20/07/2010 15:38:0920/0/0/07/7/2/2010 15:38:09

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (97)

TOT Badalona 85

immobilià

riaPISOS EN ALQUILER · GORG – MÀGIC BDN

645 84 45 20 · 93 389 99 01 | www.gpv.es

> PISO 3 HABITACIONESE554 - 85 m², 3 hab, salón 20 m², baño y aseo, cocina 10m², soleado, 680 €/mesE253 - 94 m², 3 hab, salón 20 m², 2 baños, cocina 10 m², muy tranquilo, 690 €/mes

> PISO 4 HABITACIONES 120M2

E453 - 115 m², 4 hab, salón 22 m², cocina 10 m², terraza 16 m², 770 €/mes

- Mucha luz. Grandes terrazas y balcones.- Caldera - calefacción a gas. - Baños completamente equipados.- Puerta entrada blindada. - Armarios empotrados.

- Parquing opcional accesible directamente al piso por ascensor.- Amplias cocinas con encimera, horno, campana extractora, armarios....

OBRA NUEVAA 2 min. PEP VENTURA

2 DÚPLEX EXTERIORES, OBRA VISTA.

3 HAB, 2 BAÑOS, PARKING PRIVADOPATIO 47 M², 2 TZAS

ORIENT. MARSOLO 2 VECINOS!

PISAZO EN BADALONA

¡¡IDEAL POR PRECIO!!

Sant Esteve de SesroviresS

¡¡CASAS OBRA NUEVA!!

CHALETS DE CATALUNYA S.L.Tlf.: 687 746 931www.chaletsdecatalunya.com

FINCA ESQUINERAOBRA VISTA

CON ASCENSORTODO EXTERIOR 140M2

+ BALCÓN 4 HAB. (3 DOBLES)

PARKING INCLUIDO

2 CASAS A 4 VIENTOS. OBRA VISTA. 400m2 PARCELA,

4 HAB. (1 suitte), 3 BAÑOS, PARKING PRIVADO, FRENTE

F.F.C.C., A 25 MIN. BCNInfórmese sin compromiso

VIVIENDAS DE OBRA NUEVA DE 1ª CALIDAD A PRECIO DE COSTE,

CONSÚLTENOS. (En Badalona y otras poblaciones)

PREGUNTE SIN COMPROMISO

ÚNICO EN LA ZONA

BELLAVISTASERVEIS IMMOBILIARIS

col·legiat nº 2997

C/ Sant Anastasi, nº 39 Tel. 93 389 99 01

P I S O S E N L L O G U E RC/ CAMÈLIA 3 hab., 1 bany, ascensor, bon estat.............................. 600€C/ CAMÈLIA 2 hab., 1 bany, asc., perfecte estat .............................. 640€POMAR DE DALT 3 hab., 1 bany, moblat, tot reformat................... 730€CENTRE 3 hab., 1 bany, (COSTAT AJUNTAMENT) ............................. 740€C/SANT GONÇAL (Coll i Pujol) Nou a estrenar, 2 habitacions, 1 bany, 2 terrasses................................................................................................. 750€ÀTIC A “LA PLANA”. Nou per estrenar, 2 habitacions, 2 banys, terrassa de 32 m2............................................................................................. 1.200€

20/07/2010 15:38:1320/07/2010 15:38:1320/07/2010 15:38:132220/0/0/0/00/00/0/0/0/07/7/7/7/27/27/2/2/2/2000111

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (98)

tecnologia96Tecnolo

gia

96 TOT Badalona

Reparaciones puntuales y totales a domicilio. También programador Web, electrónico,

analista... Desplazamientos y presupuestos gratis para siempre. Rafael Martínez.

Tel. 666 82 16 24

TÉCNICO INFORMÁTICO LAS 24 HORAS S.I.A D.

Correus electrònics

Gestió de dominis

Webs a mida

We bInternet!

tecnologia

Fes-te amic del Tot Badalona, Montgat i Tiana a la nostre pàgina del Facebook!Accedeix i comparteix amb el nostre grup i estigues al dia del’actualitat local i de TOT el que t’interessa. A la pàgina

Facebook del “Tot Badalona, Montgat i Tiana” podràs donarla teva opinió sobre els temes més actuals, gaudir d’imatges exclusives i ser el primer a veure algunes de les notícies que publiquem a la revista.

Busca’ns al i agrega’ns!

Racó del videoaficionat (Cap IV)Fa dues setmanes havíem prepa-rat el nostre equip de filmació, amb la càmera, les bateries, el carrega-dor i els suports per enregistrar. Uncop revisat tot el material, ara és moment de preparar l’equip per ro-dar durant les vacances. Com queles càmeres solen ser mol petites, jo us recomanaria que la portéssiuen una petita bossa, junt ambuna bateria i un suport de recanvi(cinta, miniDVD o targeta). Dit això, aquí teniu les regles d’or per fer unbon vídeo de les vacances.

Enregistrant, filmant...

les dues mans, tindrem més es-tabilitat.

fins 5 abans de moure la càmeraper enregistrar una seqüència itanmateix, abans de prémer el botó per finalitzar-la, contar fins 5amb la càmera quieta.

-cessari, i si l’heu d’utilitzar, fer-hosuaument.

mentre filmem.

llum, poseu l’enfocament manuali no utilitzeu el zoom.

de dia i de lloc durant el viatge.Això ens ajudarà a situar-nos quan visionem el vídeo. Filmar rètols del lloc o fer un comentari en veu altapot ser molt útil.

targeta amb un número que ensdefineixi un ordre al reproduir.

Filmant plànols horitzontalsAl gravar d’esquerra a dreta o a l'inrevés, és a dir, horitzontalment,cal observar el següent:Orientar els peus cap el lloc onfinalitzarem la seqüència, és a dir,si comencem a la dreta i acabema l’esquerra, posar els peus al’esquerra. Girar el cos, no les ca-mes, cap el lloc on començarem.Comencem a filmar, contem finsa 5 i girem lentament cap el cantó contrari. Al final tindrem cos, peusi càmera en la mateixa posició, contem fins a 5 i parem. D’aquesta manera és més còmode i quedarà

utilitzar el zoom en aquest tipus de

seqüències per evitar tremolors.

Codi de temps de les cintes digitalsJuntament amb les imatges, les càmeres digitals enregistren un

cal tenir en compte no trencar el

apareixen varis codis, és a dir, la cinta comença a contar des de ze-ro varies vegades. Per evitar això,hem d’enregistrar continuadament.

revisem algunes seqüències, caldeixar la cinta uns 5 segons abansdel final de la darrera seqüència, abans de continuar enregistrant. Tanmateix, és recomanable filmar el primer minut de cinta en negreo de prova i descartar els dos o

seguiu aquestes recomanacions estic segur que comprovareu que moltes de les males imatges que normalment sortien, senzillament hauran desaparegut. Potser no serà cap obra d’art, però estic segur que haurà millorat molt.

Ramon AlaróTècnic en audiovisuals · DIGITAL-UP

1436.pag.96.indd 1indd 1 19/07/2010 12:16:2019/9/0/07/7/2/2010

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (99)

PlantillaBase.indd 1P ndd 1 19/07/2010 12:47:4519/9/0/0 47:45

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (100)

C/Alfonso XIII, 27 Badalona (Esq. Pza. Manuel Carrasco i Formiguera. Frente antiguo

pabellón Joventut y metro linea 2, salida Pep Ventura)

TEL. 93 387 58 02

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA, ORTODONCIA

Y ODONTOLOGÍA GENERAL1ª CONSULTA Y RADIOGRAFÍA

“GRATUITA”Pague su tratamiento

financiado hasta 60 meses

Dr. Roberto Koenig nº colegiado 3183

- Máster en Implantología y Rehabilitación oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry.- Título nivel Europeo en Implantología.

Dra. Fátima Dominicinº colegiado 3184

- Máster en Odontología conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona.- Máster en Implantación Bti.

1ER

PASO

IMPLANTES

UN IMPLANTEPOR

590€**Prótesis Aparte

20

PASO 3ER

PASO

40

PASO 50

PASO

TODOS NUESTROS SERVICIOS EN:

WWW.UNIDENTALBADALONA.ES

NO CERRAMOS

EN AGOSTO

EXCEPTO DEL 9 AL 13 DE AGOSTO

UniDental.indd 1indd 1 19/07/2010 13:06:0819/9/0/07/7/2/201 8

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1436-41 - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5914

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.